LIVE

Κορωνοϊός

Ανάπτυξη 4% παγκοσμίως βλέπει φέτος η Deutsche Bank

Ανάπτυξη 4% παγκοσμίως βλέπει φέτος η Deutsche Bank

Η εταιρία www.e-fsw.gr σε συνεργασία με το protothema.gr σας παρουσιάζει εκθέσεις ξένων οίκων για το 2011, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί.   

Η εταιρία www.e-fsw.gr
σε συνεργασία με το protothema.gr σας παρουσιάζει εκθέσεις ξένων οίκων για το 2011, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί.     

Εισαγωγή   
    
Άνοδο της παγκόσμιας οικονομίας κατά 4% αναμένεται για το 2011 και λίγο υψηλότερα για το 2012. Η άνοδος αυτή θα εκφραστεί μέσα από 2 πλαίσια.

-   Τις χώρες που επηρεάστηκαν κυρίως από την κρίση ( Αμερική, Ευρώπη ) οι οποίες θα συγκλίνουν στην παγκόσμια τάση με πιο αργούς ρυθμούς και
-  στις χώρες που επηρεάστηκαν λιγότερο ( κυρίως αναδυόμενες ) που θα αναπτυχθούν με ταχύτερους ρυθμούς.
 Η παγκόσμια ανάκαμψη θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού παραμένοντας στους στόχους των ανεπτυγμένων χωρών ( Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία ). Στις αναδυόμενες χώρες αναμένεται γύρω στο 6%.
Τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών των αναδυόμενων αγορών και των χωρών που ακολουθούν το δολάριο αυξάνονται από τα μέσα του 2009. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια το τρίτο τρίμηνο του 2011 ενώ η Fed στο τέλος του 2011.

Δυο σημεία αποτελούν παράγοντα κινδύνου:
(i)   Κρίση χρέους στην Ευρώπη,
(ii)   Αύξηση πληθωρισμού στις αναδυόμενες χώρες και κυρίως στην Ασία.

Παγκόσμια προοπτική 2011-12

Η Παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να είναι 4%, 0.75 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το 2010. Αυτό οφείλεται στην κρίση χρέους στην Ευρώπη και στην προσπάθεια των αναδυόμενων χωρών να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Το 2012 αναμένεται ότι η παγκόσμια ανάκαμψη θα είναι 4,2%. Τα επόμενα 2 χρόνια δεν αναμένονται πληθωριστικά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία. Σε μεμονωμένες οικονομίες (Κίνα, Ρωσία) θα παρατηρηθεί σημαντική άνοδος στον πληθωρισμό ενώ σε άλλες ( Ινδία, Βραζιλία) θα έχουμε μείωση.

Αναθεώρηση των προβλέψεων του Οκτωβρίου

Η παγκόσμια ανάκαμψη ήταν ισχυρότερη το δεύτερο εξάμηνο του 2010 από ότι αναμενόταν, κυρίως στην Ασία, Ιαπωνία, Ινδία και Κίνα. Η προοπτική για την αμερικάνικη οικονομία δεν αλλάζει σημαντικά καθώς τα άσχημα γεγονότα της αμερικάνικης αγοράς εργασίας αντισταθμίζονται από την δημοσιονομική επέκταση. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα είναι 0.2% υψηλότερη για τα επόμενα 2 χρόνια σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Η αναθεώρηση της γερμανικής ανάπτυξης προς τα πάνω θα αντισταθμίσει τα προβλήματα των περιφερειακών οικονομιών του ευρώ. Ο πληθωρισμός αναθεωρείται προς τα πάνω στην Κίνα και στην ευρωζώνη για την επόμενη χρόνια, αλλά προς τα κάτω για την Ινδία και Βραζιλία και αμετάβλητη για την Αμερική.

Προοπτική Κλάδων


Η άνοδος του GDP καθοδηγείται από την ανάκαμψη των επενδύσεων και του εμπορίου. Η δαπάνη των καταναλωτών αναμένεται να αυξηθεί λίγο, κυρίως στις βιομηχανικές χώρες. Οι κρατικές δαπάνες θα είναι μειωμένες ώστε να μειωθούν τα ελλείμματα των προϋπολογισμών και να έρθουν στα επίπεδα των αναδυόμενων αγορών.

Επέκταση διπλής τροχιάς


Η γενικότερη καλή παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι αποτέλεσμα 2 διαφορετικών επιδράσεων. Οι αναδυόμενες αγορές, κυρίως η Ασία, και μερικές βιομηχανικές χώρες, κυρίως η Γερμανία, δεν επηρεάστηκαν  άμεσα  από την «φούσκα» στην αγορά ακινήτων. Ανέκαμψαν γρήγορα από την ύφεση και δείχνουν καλές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Οι αναδυόμενες αγορές κατά την διάρκεια της κάμψης έδειξαν ανθεκτικότητα, Ενώ μόλις τελείωσε η ύφεση αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από την παγκόσμια τάση. Το αντίθετο ακριβώς παρατηρήθηκε στις βιομηχανικές χώρες.

Κίνδυνοι Παγκόσμιας Οικονομίας

Υπάρχουν δύο κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία:

(i)   Η αμερικάνικη οικονομία συνεχίζει να απογοητεύει και ο πληθωρισμός διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι αναγκάζεται η FED να εφαρμόσει νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με αποτέλεσμα να μειωθούν περαιτέρω τα επιτόκια και να ενισχυθούν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό θα εξυπηρετούσε τα αμερικάνικα συμφέροντα αλλά θα δημιουργούσε ανησυχία στις άλλες χώρες και κυρίως σε αυτές που έχουν συνδέσει το νόμισμα τους με το δολάριο. Έντονα πληθωριστικά φαινόμενα υπάρχουν στην αγορά ακινήτων της Ασίας, καθώς η ζήτηση έχει διπλασιαστεί λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Οι υπεύθυνοι της νομισματικής πολιτικής χρησιμοποιούν σαν μέσο ανάσχεσης του φαινομένου μια συνετή δημοσιονομική πολιτική παρά μια κλασική νομισματική πολιτική. Επιπλέον ο πληθωριστικός κίνδυνος στην Ασία μπορεί να ενισχυθεί εφόσον οι τιμές των εμπορευμάτων αυξηθούν παραπάνω από τις προβλέψεις.

(ii)   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρόβλημα χρέους. Οι υπεύθυνοι της χάραξης στρατηγικής άργησαν να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές. Επίσης τα σχέδια για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν επεξηγήθηκαν επαρκώς προς τις αγορές, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την ανάκαμψη της περιοχής.

Οι συνέπειες της υπόλοιπης Ευρώπης στην δημοσιονομική και χρηματοοικονομική υπερβολή.

Ενώ η γερμανική οικονομία προσάρμοσε την οικονομία της την τελευταία δεκαετία, άλλες χώρες του ευρώ επωφελήθηκαν από τα χαμηλά επιτόκια, τις υψηλές τιμές των ακινήτων και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Μερικές χώρες (Ελλάδα) εφάρμοσαν επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, ενώ άλλες (Ιρλανδία και Ισπανία) επέτρεψαν στις τράπεζες τους να χρηματοδοτήσουν την «φούσκα» στην αγορά ακινήτων. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης διακόπηκε απότομα, όταν οι επενδυτές έγιναν περισσότερο ευαίσθητοι στον κίνδυνο κατά την διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης και οι αγορές αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν επιπλέον αυτές τις χώρες.

Έτσι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν 3 προβλήματα:

(i)   Δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέος,
(ii)   Εύθραυστο τραπεζικό σύστημα,
(iii)   Έλλειψη ανταγωνιστικότητας.

Θα πάρει αρκετά χρόνια για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα. Επιπλέον λόγω του κοινού νομίσματος δεν μπορούν να υποτιμήσουν τα νομίσματα τους, κάτι που εφαρμόζεται από χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει διχασμένη ανάμεσα στις χώρες που έχουν ισχυρή ανάπτυξη και στις χώρες που αντιμετωπίζουν ύφεση.

Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη


(i)   Επανάκτηση εμπιστοσύνης από τις αγορές.
(ii)   Ενδυνάμωση δομής της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.
(iii)   Δημιουργία συστήματος ικανού να διαχειρίζεται εξωτερικές ανισορροπίες και να παρέχει έκτακτης ανάγκης κεφάλαια.
 
Αμερικάνικες Μετοχές το 2011

Μετά τα χαμηλά τον Μάρτιο του 2009 οι Αμερικάνικες μετοχές παραμένουν φθηνές, σε σχέση με ιστορικές εκτιμήσεις. Προβλέπονται ισχυρές αποδόσεις για το 2011.

-   Ο στόχος για τον SP 500 είναι 1550 μονάδες με πολλαπλασιαστή κερδών 16,4 και κέρδη ανά μετοχή 96$.
-   Ο πολλαπλασιαστής κερδών για τα κέρδη του 2011 είναι 12.7 Ενώ στα χαμηλά Μαρτίου του 2009 ήταν 12,4. στόχος μας 16,4.
-   Η διαφορά των αποδόσεων, λειτουργικών εσόδων προς τον S&P 500 με τα κρατικά χρεόγραφα, είναι 8% σε σύγκριση με το ιστορικό 4,6%.
-   Πιστωτικές αποδόσεις 5% σε σχέση με το ιστορικό 2,5%.
-   Οι δεκαετείς αποδόσεις τον μετοχών πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ογδόντα ετών.
Οι οικονομικές προβλέψεις παραμένουν συγκρατημένες, υπονοώντας ότι υπάρχει αρκετός χώρος για εκπλήξεις ανόδου μέσα στο 2011. Ο δείκτης των ‘εκπλήξεων’ βρίσκεται από τα ιστορικά χαμηλά στην μέση περίπου έχοντας αρκετά περιθώρια ανόδου.
-   Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου (2010) θα είναι ανώτερα των προσδοκιών
-   Τα περιθώρια κέρδους σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία φτάνουν στο μέγιστο 3 χρόνια μετά την ύφεση ενώ στις 3 τελευταίες υφέσεις αυτό συνέβη ύστερα από 5 χρόνια.
-   Μέση απόδοση των κερδών για το 2011 στο 17%.
Οι Μετοχές παραμένουν στην άκρη των χαρτοφυλακίων των επενδυτών.
-   Από τα μέσα του 2007 δεν υπάρχει αύξηση κεφαλαίων προς τις Αμερικάνικες μετοχές. Παραμένουν 8% κάτω από το κανονικό.
-   Αναμένεται αύξηση της ζήτησης μετοχών από τους επενδυτές. Ισχυρή θετική συσχέτιση της προσφοράς - ζήτησης με την απόδοση του S&P 500.
Οι Κίνδυνοι για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα παραμένουν :
-   Δάνεια σε χώρες της Ευρώπης
-   Τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης στα μέσα του 2011
-   Αυξημένες τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων

Κλαδική στρατηγική για το 2011
-   Προτείνονται οι εγχώριοι κυκλικοί κλάδοι (Χρηματοοικονομικοί, βιομηχανικοί, καταναλωτικοί, τεχνολογίας).
-   Ουδετερότητα στους παγκόσμιους κυκλικούς κλάδους.(overweight energy, underweight materials)

Μετοχική στρατηγική για το 2011
-   Προτείνονται μετοχές που έχουν σχέση με τις δαπάνες των επιχειρήσεων
-   Προτείνονται μετοχές που γίνονται στόχος εξαγορών
-   Μετοχές με ισχυρές επιστροφές κεφαλαίων
-   Φθηνές ποιοτικές μετοχές.

Ευρωπαϊκές Μετοχές το 2011


Η οικονομική ανάκαμψη στην Αμερική θα οδηγήσει την παγκόσμια ανάκαμψη. Οι θετικές προοπτικές βασίζονται στα χαμηλά επίπεδα νέου δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, και στην πτώση της απομόχλευσης που θα οδηγήσει την πιστωτική επέκταση. Αναμένουμε τα κέρδη του Stoxx 600  να είναι 12 % υψηλότερα και η συνολική απόδοση 20%. Αναμένουμε να αυξηθεί το ΑΕΠ πάνω από την τάση κάτι που δεν φαίνεται  ακόμα στις αγορές.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στην Ευρώπη και στην κρίση χρέους που αντιμετωπίζει. Πιστεύουμε ότι το επίκεντρο του κινδύνου είναι η Ισπανία, χωρίς να περιμένουμε όμως να είναι θύμα της κρίσης.

-   Η φερεγγυότητα της Ισπανίας, η άνοδος του ΑΕΠ και τα χαμηλά επιτόκια θα ευνοήσουν τις μετοχές.
-   Ο κλάδος που παραμένει υποτιμημένος είναι ο χρηματοοικονομικός.
-   Υποστηρίζονται οι κλάδοι των media της τεχνολογίας και της ιατρικών υπηρεσιών.
-   Προτιμώνται μετοχές που έχουν έκθεση στην αμερικάνικη αγορά και που είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον Κινέζικο ανταγωνισμό.
-   Μετατόπιση τον θεσμικών επενδυτών της Ευρώπης στις μετοχές.

Εμπορεύματα 2011

(i)   Αύξηση επενδύσεων στα εμπορεύματα λόγω ανάπτυξης αναδυόμενων αγορών.
(ii)   Ισχυρές αποδόσεις για πολύτιμα μέταλλα και αγροτικά προϊόντα.
(iii)   Η τιμή του χρυσού αναμένεται να είναι 2000 δολάρια.
(iv)   Η απόδοση του ασημιού θα ξεπεράσει του χρυσού.
(v)   Η τιμή του γκαζιού αναμένεται να περιορισθεί το 2011.
(vi)   Αύξηση των επενδυτών στο ουράνιο, σιδηρομετάλλευμα, κάρβουνο.
(vii)   Εάν αυξηθεί η μακροοικονομική αβεβαιότητα θα επηρεαστούν αρνητικά τα εμπορεύματα.
(viii)   Θετικές προοπτικές για το πετρέλαιο εφόσον τα αποθέματα πέσουν σε φυσιολογικά επίπεδα.
(ix)   Η Κίνα θα επιδράσει θετικά στις τιμές των εμπορευμάτων παρά τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις από την νομισματική πολιτική.
(x)   Κίνδυνος από νέους περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές αγορές.  

Διαβάστε περισσότερα στο www.e-fsw.gr/html/comments_deutschebank.html
 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης