Είναι «success story»; 989.762 νέες θέσεις εργασίας αλλά με μισθό 400 ευρώ...

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1,849,872 - Από αυτές οι 989.762 αφορούν θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης - Μειώνεται συνεχώς η πλήρης απασχόληση

Μπορεί με κάθε ευκαιρία τα κυβερνητικά στελέχη να πανηγυρίζουν ότι η ανεργία μειώνεται, όμως η σκληρή πραγματικότητα αποκαλύπτει την αλήθεια: Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε θέσεις εργασίας μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης για τις οποίες οι μισθοί δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μήνα...

Σε απόλυτους αριθμούς το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του εννεαμήνου  Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 265.871 νέες θέσεις εργασίας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

Όμως και πάλι κυριαρχούν κατά 53,5% οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έναντι των θέσεων πλήρους απασχόλησης  (46,50% ). Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.849.872 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.584.001, εκ των οποίων οι 814.256 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 769.745 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Από τις νέες προσλήψεις , οι 860.110 ήταν πλήρους απασχόλησης, οι 736.270 μερικής και οι 253.492 εκ περιτροπής απασχόληση. Συνολικά δηλαδή, οι νέες προσλήψεις για ελαστικές θέσεις εργασίας - και όχι πλήρους απασχόλησης- ανήλθαν στις 989.762. Οι άνθρωποι αυτοί αμείβονται με μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μήνα, αφού ο μέσος μισθός για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται στα 393,79 ευρώ.

Επιπρόσθετα, το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" κατέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2017 θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 17.128 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 261.807, ενώ οι αποχωρήσεις σε 244.679.