PROTOTHEMA

Πολιτική

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το σχέδιο νόμου

Νέος εκλογικός νόμος: Απλή αναλογική, ψήφος στα 17, κατάργηση του bonus των 50 εδρών

Νέος εκλογικός νόμος: Απλή αναλογική, ψήφος στα 17, κατάργηση του bonus των 50 εδρών

Απλή αναλογική με όριο εισόδου στη Βουλή το 3% προτείνει η κυβέρνηση - Διατηρούνται οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες - Διαβάστε τα τέσσερα άρθρα της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έθεσε η κυβέρνηση το σχέδιο του νέου εκλογικού νόμου. Σύμφωνα με το κείμενο που ανέβασε στη Διαύγεια το υπουργείο Εσωτερικών οι πολίτες θα αποκτούν δικαίωμα ψήφου από τα 17 και οι έδρες θα μοιράζονται στα κόμματα με βάση την απλή αναλογική. Παραμένει, όμως, το όριο του 3%.
Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Παρότι την ώρα που ανέβηκαν οι προτάσεις της κυβέρνησης στο διαδίκτυο οι περισσότεροι βουλευτές είχαν αναχωρήσει για τις εκλογικές τους περιφέρειες το www.protothema.gr κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.


ΝΔ και Ποτάμι φαίνεται να... συμφωνούν στο «όχι».

Η διατήρηση του ορίου του 3% δείχνει να προβληματίζει το ΚΚΕ, καθώς βουλευτής του κόμματος μας απάντησε με τη δήλωση Κουτσούμπα πως «όταν λέμε απλή αναλογική εννοούμε την απλή και άδολη». Κομματικές πηγές του Περισσού ανέφεραν πάντως πως στις επιμέρους διατάξεις που αφορούν την κατάργηση του bonus των 50 εδρών, την υιοθέτηση της απλής αναλογικής και την ψήφο στα 17, το ΚΚΕ θα ψηφίσει «ναι», διατηρώντας παράλληλα την θέση του για την κατάργηση του 3% ως ορίου εισόδου στη Βουλή.

Η πρόταση της κυβέρνησης βρίσκει σύμφωνη την Ένωση Κεντρώων ενώ το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει σε κοινή συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής του ομάδας. «Συμφωνήσαμε να μην τσακωθούμε για τον εκλογικό νόμο, θα ψηφίσουμε με βάση την απόφαση των οργάνων» επισήμανε στο protothema.gr βουλευτής του Κινήματος.

Η ουσία είναι πως στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατούν ανάμικτα συναισθήματα. Άλλοι κινούνται στη γραμμή της συμφωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για να δείξει η Δημοκρατική Συμπαράταξη τη διάθεσή της για συναίνεση και άλλοι επιμένουν ότι δε θα πρέπει η Δημοκρατική Συμπαράταξη να εγκλωβιστεί στη λογική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. 

Αναλογική Εκπροσώπηση των Πολιτικών Κομμάτων, Διεύρυνση του Δικαιώματος Εκλέγειν και άλλες Διατάξεις περί Εκλογής Βουλευτών

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00.

 

Άρθρο 01 – Ηλικία κτήσης δικαιώματος εκλέγειν

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους.»

Άρθρο 02 – Καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’ 11) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 (A’ 57), αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Το γινόμενο τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης.
Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού 300, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’ 11)και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 99 παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του π.δ. 26/2012 (A’ 57), καταργούνται.

3. α) Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3636/2008 (A’ 11),αντικαθίσταται ως εξής :
«Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες»
β) Αντιστοίχως, ο τίτλος του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57)αντικαθίσταται ως εξής :
«Κατανομή εδρών επικρατείας – Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες»

4. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παρ. 7 του π.δ. 26/2012 (Α’57), αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.
Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μια, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες ο συνδυασμός αυτός κατέλαβε έδρα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εμφανίζοντας τα μικρότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.»

β) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 100 παρ. 8 του π.δ. 26/2012 (Α’57), αντικαθίστανται ως εξής :
«5. Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνoυσα σειρά, με βάση τα μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εναπομείναντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια που δικαιούται έδρα σύμφωνα με το άρθρο 5. Στον εκλογικό αυτό σχηματισμό παραχωρείται ανά μία έδρα από καθεμία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και ως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που αυτός δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6.»

Άρθρο 03 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3636/2008 (Α’ 11), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.

Άρθρο 04 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά η ισχύς των άρθρων 2 και 3 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των ανωτέρω άρθρων εφαρμοζομένων από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!
Ακολουθήστε μας στα

ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ 02/07/201620:25

Οσο ειχε ο Τσιπρας το 35% στο τσεπακι του ηταν υπερμαχος του μπονους των 50 εδρων τωρα που ειναι δευτερο κομμα και η η διαφορα με την Πρωτη Νδ διευρινεται στα 11,5 και ολα δειχνουν οτι ο Τσυριζα θα ξαναγινει μικρο κομμα θυμηθηκε την απλη αναλογικη... Δεν περιμενα απο κατωτερα οντα σαν τον Τσιπρα και τους Συριζαιους να σκεφτουν το καλο του τοπου πανω απο την πολιτικη τους επιβιωση, ελπιζω τα μικρα κομματα (Πασοκ, Κεντρωοι , Ποταμι κλπ) να αφησουν τα ψευτοδημοκρατικα προσχηματα και να βαλουν πανω απο ολα το καλο της χωρας και οχι για να παρουν 3 βουλευτες παραπανω να ψηφισουν ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ !!!

Απάντηση
Προς ΧΑ ιδού η ευκαιρία 02/07/201611:36

Να τιμωρήσετε τους διώκτες σας τη ΝΔ το Σαμαρα και τη παρέα του . Δώστε τους να καταλάβουν πως ποτε δεν θά γίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση .

Απάντηση
Ο Νάχας και ο Τάχας02/07/201610:19

Στούς 17ριδες τι θα τάξει ο μικρός Μαδούρο ; Μήπως εγγραφή χωρίς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο;

Απάντηση
Δημοκράτης02/07/201610:17

Αν βάλουμε τη δημοκρατία πάνω από όλα, τότε πρέπει να υπάρχει απλή αναλογική χωρίς μπόνους εδρών και χωρίς όριο εισόδου στη βουλή. Αλλιώς έχουμε το φαινόμενο κάποιων με ελάχιστες ψήφους να βρίσκονται εντός βουλής αντίθετα με άλλους που πήραν πολλαπλάσιες ψήφους και έμειναν εκτός. Αυτό δεν είναι δίκαιη εκπροσώπηση και συμβάλλει στην αναξιοκρατία και στην αναντιστοιχία λαϊκής βούλησης και εκλεγμένων. Για το θέμα της ηλικίας έχω να πω μόνο ότι πρέπει να υπάρχει οικονομική ανεξαρτησία του ψηφοφόρου ώστε να μην εκβιάζεται, αλλιώς το χρήμα θα βγάζει κυβερνήσεις και όχι η βούληση των ανθρώπων. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά στα 17 είναι δεδομένη η απόλυτη οικονομική εξάρτηση. Για περισσότερη δημοκρατία μάλιστα, θα υποστήριζα επαναφορά στα 21.

Απάντηση
ΑΚΟΥ ΣΥΡΙΖΟΦΑΣΙΣΤΑΚΟ02/07/201622:46

ΣΤΗΝ Β ΚΟΡΕΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΥΡΙΖΟΦΑΣΙΣΤΑΚΙΑ... ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ... ΕΚΕΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝΕ ΓΝΩΣΗ Η ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΗΤΤΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Απάντηση
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ02/07/201617:15

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ... ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΒΡΩΜΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΕ ΠΕΡΙΣΥ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ...

Απάντηση

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

2500  χαρακτήρες απομένουν

* Υποχρεωτικά πεδία