Υπουργικό συμβούλιο: Φάκελοι σε όλα τα μέλη με τον εξαμηνιαίο σχεδιασμό για τους τομείς ευθύνης τους

fakeloi

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει τους στόχους του υπουργείου αλλά και τις εκκρεμότητες που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση

Έναν εξατομικευμένο φάκελο με τις προτεραιότητες για κάθε υπουργείο, αλλά και τις εκκρεμότητες που παραλαμβάνουν από την προηγούμενη κυβέρνηση, έλαβαν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης, που συνεδρίασε σήμερα  για πρώτη φορά.

Ο φάκελος που παρέλαβε κάθε υπουργός περιλαμβάνει τον εξαμηνιαίο σχεδιασμό για τον αντίστοιχο τομέα ευθύνης του, με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως εξήγησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της εισήγησής του. Στο φάκελο περιλαμβάνεται επίσης  το πρόγραμμα Δράσης μέχρι το Δεκέμβριο αλλά και ένα έντυπο για προτάσεις και σκέψεις ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων.«Η κοινωνία βλέπει ήδη τη διαφορετικότητα, εμπειρότεροι και νεώτεροι βρισκόμαστε δίπλα δίπλα στο ίδιο τραπέζι» σημείωσε και ευχαρίστησε τους υπουργούς γιατί αποδεικνύουν «ότι πάνω από τις επαγγελματικές απολαβές υπάρχει η πατρίδα». «Έχουμε καθαρές προτεραιότητες και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Σήμερα θα παραλάβετε έναν φάκελο με τους στόχους ανά υπουργείο αλλά και με τις εκκρεμότητες και τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Μαζί και το πρόγραμμα Δράσης μέχρι το Δεκέμβριο αλλά και ένα έντυπο για προτάσεις και σκέψεις ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. 

Το μοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Το στίγμα της νέας κυβέρνησης έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς και υφυπουργούς του, στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου της Τεταρτης.

Στο έγγραφο που διανεμήθηκε, με τίτλο «Επόμενη ημέρα: Υποστήριξη και Παρακολούθηση Κυβερνητικού Έργου» περιγράφονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, η λειτουργία υποστήριξης και παρακολούθησης του Κυβερνητικού έργου και τα βασικά μεγέθη του Κυβερνητικού Προγράμματος.

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι κανόνες λειτουργίας του επιτελικού σχήματος διακυβέρνησης, οι προτεραιότητες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και ο σκοπός της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού, ανέλαβε δράση ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και έκανε την αντίστοιχη παρουσίαση με προβολή pdf.

Σύσταση Προεδρίας της κυβέρνησης που θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο

Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης θα έχει η Προεδρία της κυβέρνησης, που θα συσταθεί, με δύο Γενικές Γραμματείες και το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου «ΜΑΖΙ».

Όπως εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης, η Προεδρία της κυβέρνησης στόχο έχει τον συντονισμό και την υποστήριξη του έργου των υπουργείων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί Μηχανισμός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου.

Οι βασικές αρχές του μοντέλου διακυβέρνησης

Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης δίνει έμφαση στη συνεχή επικοινωνία ανάμεσα στα υπουργεία και τους γενικούς γραμματείς, αλλά και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, τόσο ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα, όσο και ως προς τα απτά αποτελέσματα που θα έχει το έργο στην κοινωνία.

Με βάση τα όσα παρουσίασε ο κ. Γεραπετρίτης, η φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης προσδιορίζεται από τις εξής βασικές αρχές:

 • Συνεχής επικοινωνία µε τους υπουργούς και γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισµό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος µέσω ενιαίου µηχανισµού παρακολούθησης.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
 • Χρήση δεικτών αποτελεσµατικότητας και απτών αποτελεσµάτων στην κοινωνία και την οικονοµία µέσω διεθνών µοντέλων.
 • Επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.


Το επιτελικό σχήμα διακυβέρνησης θα υπακούει στους εξής κανόνες:

 • Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο σε συνάρτηση µε τον προϋπολογισµό.
 • Νοµοθετικός και κανονιστικός προγραμματισμός έτους καθώς και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων.
 • Ετήσια απολογιστική έκθεση νοµοθετικής παραγωγής.
 • Σύνταξη νοµοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρµόδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νοµοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
 • Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών µετά την εφαρµογή τους.
 • «Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων»


Καθιερώνονται ασυμβίβαστα για υπουργούς και συγγενείς τους

Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η «Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων» η οποία προβλέπει:

 • Τον δραστικό περιορισμό στον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων/συμβούλων
 • Την απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού για τα µέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς.
 • Την απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελµατικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας για όλο το κυβερνητικό σχήµα, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.
 • Την απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης µε το Δημόσιο για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και για τους συζύγους και τα προστατευόμενα τέκνα τους.


Η δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης


Συγκροτείται η Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό:

Την υποστήριξη του έργου των υπουργείων.
Τον συντονισµό και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου.
Την υποστήριξη στο νοµοπαρασκευαστικό έργο.
Ο συντονισµός των υπουργείων οµαδοποιείται σε οµοιογενείς δράσεις.

Επικεφαλής είναι ο υφυπουργός Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου, που επικοινωνεί με τις Γ.Γ. Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών, Γ.Γ. Συντονισµού Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Γ.Γ. Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.

Τα ομοειδή υπουργεία είναι: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας.

Δεύτερη κατηγορία αποτελούν τα υπουργεία: Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, Τουρισµού-Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιτελική δοµή Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης «ΜΑΖΙ» περιλαμβάνει: Α' Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Β' Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.

Διεύθυνση Αναλύσεων και Διαβούλευσης

Δημιουργείται από την πρώτη µέρα διακυβέρνησης Μηχανισµός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου µε σκοπό τη συστηµατική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των υπουργείων και την έγκαιρη παρέµβαση για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του.

Κύρια δομικά στοιχεία του είναι:

Αναλυτικό πρόγραμμα µε σαφείς στόχους, δράσεις και έργα.
Κεντρική δοµή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισµού υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης.
Σύνδεσµος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά υπουργείο για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.
Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης (ΜΑΖΙ).
Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε υπουργείο (το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους).
Το Πληροφοριακό σύστημα «ΜΑΖΙ»

Το ΜΑΖΙ αποτελεί το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα για τον συντονισµό του κυβερνητικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα τροφοδοτείται µε όλα τα έργα/ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις. Προσδιορίζει τα κατά περίπτωση συναρµόδια υπουργεία, καθώς και τους συναρµόδιους φορείς και ελέγχει τον προγραμματισμό κάθε δράσης µε βάση το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Επίσης περιλαµβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προγράμματος και υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράμματος µε προσθήκη νέων έργων κατά την διάρκεια της τετραετίας.


Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση με ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (48)

Χθες

Ποιοί ηλίθιοι ψήφισαν νδ εκλογές άμεσα

Αναγνωστης

Αυτοι οι ηλιθιοι που ειναι πιο εξυπνοι απο σενα!

Μακράν

...ό,τι πιο αστείο έχει συμβεί σε έναρξη διακυβέρνησης στην ψηφιακή εποχή. Κυβέρνηση-οπερέτα με μπαγιάτικα μυαλά τύπου ΕΡΕ.

Φιλομάλαξ

Αφού ξεκινάτε με αντιπολίτευση στα ντοσιέ κατάλαβα τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Μην ξεχάσετε να μας τα πρήξετε και με την καραμέλα του νεοφιλελευθερισμού και τα δεινά που θα φέρει.

ΧΑΣΙΣΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

Μπάμπης Παπαδημητρίου: «Οι ανταποκριτές πολλών ευρωπαϊκών εφημερίδων, έγραφαν για μια Ελλάδα που δεν υπάρχει. Για μια Ελλάδα που τους διηγήθηκαν στα γεμάτα καπνό γραφεία του Μαξίμου τα στελέχια του αποδημούντος ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλοι. Υπάρχουν ανταποκριτές ξένου Τύπου που κάνουν εξαιρετική δουλειά και ξέρουν τα θέματα αλλά και όταν δεν τα ξέρουν κάθονται και τα κοιτάζουν σωστά. Yπάρχει δυστυχώς μια πλέμπα δημοσιογράφων – ανταποκριτών οι οποίοι έγλειφαν τα παπούτσια των Συριζαίων στα γεμάτα καπνό -και χασισοκαπνό κιόλας- γραφεία μέσα στο Μαξίμου και έγραφαν μετά ό,τι τους άφηνε το θολωμένο από το χασίσι μυαλό τους».

Βάλε μπρος και φέρε ανάπτυξη

Τελείωσε ο προεκλογικός αγώνας Κούλη

Ρε καραγκιόζη

Ρε χαμένε έχεις στείλει 200 μηνύματα από χτες! Αυτή τη δουλειά θα κάνεις για 4 χρόνια;

Ο

πρωτος υπουργος στη φωτο παντως φαινεται ξενερωμενος...

Τι ντοσιέ είναι αυτά;

Σε email δεν μπορούσαν να τα πάρουν; Χάντρες για ιθαγενείς, όλα για την εικόνα... Χάλια.

ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ προς Ν.Δ

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ κυριοι ΕΧΕΙ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΘΕΙ.................ΠΟΛΛΕΣ ΝΑΡΚΕΣ ΘΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ.............ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ! ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ............. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ....... ..... ΔΕ ΛΕΩ ΣΥΡΙΖΑ.... ....ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΘΕΙ Η ΑΡΧΟΜΑΝΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ! ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΙΑΣΤΗΚΑΤΕ , ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ...................ΜΕ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ !!!!!!!!!!!!!!!!!1

Ο αντικειμενικός

Προσωπικά συγκινούμαι. Νομίζω πως για πρώτη φορά έχει ελπίδα η χώρα που λατρεύω να αποκτήσει ευρωπαϊκή λογική. Δουλειά. Λαμογιές τέλος για όλους μας.

Ενταξει

Τι θα γινει με όσους ρίξαν την χώρα στα βράχια την τελευταία 4ετία; Η Δικαιοσυνη τι λέει;

ΔΕΝ ξεχνάμε

Μονο που στα βραχια πέσαμε το 2010...

Πακης

Μοιραζει ντοσιε λες και πανε για σεμιναριο. μια απο τα ιδια.......σε κανα χρονο απο τωρα θα τους βλεπουμε με καγιεν και αστακομακαροναδες σε κοτερα και γιωτ με δον περπινιον.

Ανορθογραφος

Πιες τη ρετσίνα σου ρε ελληναρα. Θες να γράψεις και τη σαμπάνια στα ελληνογαλλικα. Σιγά μην είναι και δον Κιχώτης.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης