LIVE

Κορωνοϊός

ΣΥΡΙΖΑ: «Συγχώνευση» της κυβέρνησης σε 10 υπουργεία

ΣΥΡΙΖΑ: «Συγχώνευση» της κυβέρνησης σε 10 υπουργεία

Διαβάστε κωδικοποιημένες τις αλλαγές που προβλέπει το πρόγραμμα του κόμματος για το Δημόσιο - Τι αναφέρεται για τη δανειοδότηση των κομμάτων, την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τα ΜΜΕ - Σε ένα σώμα υπό τον πρωθυπουργό όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

Σε ριζικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που σχηματίσει κυβέρνηση σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο διαρκές συνέδριο του κόμματός του παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη Plus, που αποτελεί την μετεξέλιξη του κυβερνητικού προγράμματος της ΔΕΘ.

Βασική αλλάγη είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης καθώς σε αντίθεση με την εμμονή των οριζόντων περικοπών και των επιθέσεων σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει να βάλει τέλος στη διαφθορά, στην κακοδιαχείριση και στην έλλειψη συντονισμού με σεβασμό στους δημοσίους υπαλλήλους και ισχυροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Στη λογική αυτή σχεδιάζεται η αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμένων.

Παράλληλα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενοποιούνται σε ένα ενιαίο σώμα που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Όσον αφορά τα κόμματα θα θεσπιστεί ανώτατο όριο δανεισμού και γενική απαγόρευση δανειοδότησης πάνω από ένα μικρό μέρος της κρατικής χρηματοδότησης

Ενδεικτικό της οτπικής του ΣΥΡΙΖΑ για την διακυβέρνηση είναι όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι η κυβέρνηση του κόμματός του θα έχει μόνο δέκα υπουργεία.

Οι παρεμβάσεις στο Δημόσιο θα γίνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίθηκε το Σάββατο, σε τέσσερις τομείς:
1. Δομές, Λειτουργίες και Προσωπικό
2. Διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης
3. Καταπολέμηση της μεγάλης Διαφθοράς και της Διαπλοκής
4. Ισχυροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών

1. Δομές Λειτουργίες και Προσωπικό

Η ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης εκκινεί από τον μετασχηματισμό των δομών και των λειτουργιών της και την εμπιστοσύνη στο προσωπικό της. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να υλοποιήσει τα παρακάτω μέτρα:

* Αλλαγή της δομής της Κυβέρνησης (με συγχώνευση υπουργείων, κατάργηση κυβερνητικών οργάνων) για τον καλύτερο συντονισμό και τον σχεδιασμό της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Στη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται δέκα μόνο υπουργεία. Κυβέρνηση συλλογική, λειτουργική και αποτελεσματική.

* Κατάργηση των πολυάριθμων κυβερνητικών όργανων που λειτουργούν ως φυτώρια διαφθοράς και διάχυσης της πολιτικής ευθύνης. Διατήρηση της κυβερνητικής επιτροπής για τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής

* Αποσυμφόρηση του δημόσιου τομέα από τις στρατιές των Συμβούλων και των μετακλητών υπαλλήλων και προώθηση της στελέχωσης των Γραφείων Υπουργών, Γενικών Γραμματέων και Διοικητών από τις τάξεις των δημοσίων Υπαλλήλων

* Κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

* Κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας στα πλαίσια της κινητικότητας για τον εξορθολογισμό της κατανομής προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών και των υπουργείων.

* Αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμένων.

* Κατάργηση του αντισυνταγματικού νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Η αξιολόγηση υπαλλήλων και υπηρεσιών θα γίνεται στη βάση αντικειμενικών δεικτών.

2. Διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης

Βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, η πολυνομία, που στην πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία εξουσίας και συντήρησης της διαφθοράς. Στόχος των μεταρρυθμυστικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι η τυποποίση των διαδικασιών, η διαφάνεια, η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών στη σχέση τους με τη δημόσια διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα αφορούν

* Τον περιορισμό της φυσικής επαφής διοίκησης και διοικουμένου για την καταπολέμηση της μικρής διαφθοράς με την αναβάθμιση των ΚΕΠ (μετατροπή σε Πολυδύναμα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων) και τη δημιουργία τμημάτων εξυπηρέτησης πολιτών (front desk σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

* Εισαγωγή της ηλεκτρονικής Κάρτας για κάθε πολίτη με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση

* Κατάργηση του πλήθους δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Στη θέση του προληπτικού ελέγχου εισάγουμε τον κατασταλτικό έλεγχο με αυστηροποίση των κυρώσεων σε περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων.

* Συγκρότηση ειδικού γραφείου κωδικοποίησης της νομοθεσίας υπό την ευθύνη της Βουλής των Ελλήνων με εξασφάλιση εξασφαλίζουμε της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην νομοθεσία όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

3. Καταπολέμηση της μεγάλης διαφθοράς και της διαπλοκής

Σπάμε το τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ πολιτικών κομμάτων – οικονομικής ολιγαρχίας/ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τραπεζών.

Για τα πολιτικά κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται:

* Να αναμορφώσει το πλαίσιο του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων, με τη θέσπιση ανώτατου ορίου δανεισμού, απαγόρευση του μακροπρόθεσμου δανεισμού και γενική απαγόρευση δανειοδότησης πάνω από ένα μικρό μέρος της κρατικής χρηματοδότησης

* Να προωθήσει τον πλήρη έλεγχο και διαφάνεια για τα οικονομικά των κομμάτων

Για τα ΜΜΕ:

* Ενεργοποιούμε άμεσα τις διατάξεις των νόμων, οι οποίες:

(α) επιτρέπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να διενεργούν ελέγχους για την προέλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ενημέρωσης, και

(β) ισχύουν για όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες και προβλέπουν ότι μια ζημιογόνα επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί επ’ αόριστον χωρίς να ανακεφαλαιοποιείται.

* Προκηρύσσουμε από μηδενική βάση διαγωνισμό για τις άδειες λειτουργίας ΜΜΕ.

Για τις δημόσιες συμβάσεις

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφορράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και της νόθευσης του ανταγωνισμού σεβόμενη την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται μεταξύ άλλων

* Η ενίσχυση των θεσμών κοινωνικού ελέγχου, διαφάνειας και δημοσιότητας σε όλα τα στάδια καθώς και η αυστηροποίηση των όρων σχεδιασμού και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων

* Η διαμόρφωση αντικειμενικού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής των δημοσίων διαγωνισμών ώστε να μπει τέλος στις φωτογραφικές προκηρύξεις.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει δικαιοσύνη:

* Συστηματοποιούμε τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν προβληματικούς διαγωνισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη ή διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία

* Διασφαλίζουμε την άμεση επανόρθωση της ενδεχόμενης περιουσιακής ή άλλης βλάβης του δημοσίου, στις περιπτώσεις «αμαρτωλών» συμβάσεων.

* Καταργούμε τις αντισυνταγματικές και προσβλητικές για τη δημοκρατία διατάξεις που παρέχουν ασυλίες στα ΔΣ του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ. Οι ασυλίες αυτές είναι η ομολογία ενοχής του Μνημονιακού κατεστημένου και των λειτουργών του, που εν γνώσει τους ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο.

4. Ισχυροποίση των ελεγκτικών μηχανισμών

Για να μπει βάζει τέλος στην αναξιοπιστία, στην παρανομία, στην κακοδιοίκηση, στη διαφθορά, στην παρακμή είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Τήρηση της νομιμότητας παντού. Κράτος Δικαίου παντού. Ενοποιούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε ένα ενιαίο σώμα που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Σε αυτή τη κατεύθυνση, τα πρώτα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν:

* Την ενίσχυση και στήριξη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα στην ιδιωτική οικονομία και την δημόσια διοίκηση αλλά και να εκκαθαριστεί η αγορά εργασίας από πρακτικές άγριας εκμετάλλευσης και ανασφάλιστης εργασίας.

* Τη στήριξη της επιτυχημένης αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

* Την επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής Πόθεν Έσχες ώστε να προσδιοριστεί το ποσό της αφορολόγητης ύλης για την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (92)

Ola Kala

Πολύ όμορφα απαριθμεί αυτά που θα ήταν καλό να γίνουν στην οργάνωση του κράτους. Μπορώ κι εγώ! Να μας πεί με ποιον τρόπο, ξέχασε! Διότι προ ολίγου έγινε προσπάθεια να ελαττωθεί το δημόσιο και να απολυθούν κάποιοι άχρηστοι κι έγινε Ο χαμός! Μήπως θα συγχωνέψει υπουργεία και οργανισμούς χωρίς απολύσεις?? Και πού θα τους βάλει? συνοριοhostess να υποδέχονται τους μετανάστες και να τους δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα??

ΔΥ με γραπτό διαγωνισμό

2. Αυτό όμως που είναι σημαντικότερο είναι να αρχίσει επιτέλους το δημόσιο να λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο, και όχι ως εμπόδιο, για την ανάπτυξη. Δυστυχώς, και χωρίς την παραμικρή αντιπολιτευτική διάθεση, η συγκυβέρνηση αποδείχθηκε τραγικά λίγη για την προώθηση αλλαγών. Αντίθετα, υπήρξε πισωγύρισμα και εφαρμογή των ίδιων χρεοκοπημένων πρακτικών (πελετειακό κράτος, άχρηστοι επικεφαλής και λαμόγια σύμβουλοι, μετατροπή των υπηρεσιών σε πολιτικά παραμάγαζα κλπ) εις τον κύβο. Οι ΔΥ που έχουν εισέλθει αξιοκρατικά στο δημόσιο είναι έτοιμοι να στηρίξουν οποιονδήποτε εχει τη θέληση να επιβάλλει ένα άλλο μοντέλο στη λειτουργία του Κράτους (όχι άλλες δομές, ας επικεντρωθούμε επιτέλους στο ΠΩΣ - σχεδιασμός των διαδικασιών και υποστήριξη τους με νέες τεχνολογίες - και όχι στα οργανογράμματα).

ΔΥ με γραπτό διαγωνισμό

Απ' ότι βλέπω ουσιαστική κριτική για τις θέσεις του Σύριζα δεν υπάρχει. Για την καραμέλα του πειθαρχικού που πιπιλάτε, κανείς δεν εισηγήθηκε την κατάργηση. Οι περισσότεροι ίσως δεν το ξέρετε αλλά με νέες διατάξεις ο υπάλληλος είναι παντελώς ανυπεράσπιστος σε κάθε είδους εκβιασμούς που μπορούν να του κάνουν για να κάμψουν την αντίστασή του σε παρανομίες. Η δε νέα αξιολόγηση εισάγει ένα σύστημα υποχρεωτικών ποσοστώσεων (forced rankings) που έχει εγκαταλειφθεί πλέον από τις περισσότερες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ως αντιπαραγωγικό.

syriza/meligalas

ερχεται ισχυρή σοβιέτα χουντάκια ελινες !!

ΓΙΩΡΓΟΣ

Αντί κριτικής επί του προγράμματος, εξυπνακισμός, ατάκες, χλευασμός. Συνεχίστε τον αταβισμό σας, άξιοι ως νεοέλληνες.

Κώστας Λ.

Ποιο προγραμμα? Αφηνετε την ουσια και ασχολειστε με πυροτεχνηματα, ανικανοι να κανετε προτασεις. Ενα τσουρμο χρηστοι ειστε, με αρχηγο τον προεδρο του 15μελους που μονο να ισοπεδωνει, συκοφαντει, βριζει, αφου δεν εχει εργαστει ποτε στην ζωη του για να εκτιμησει.

Μαριος

Να κριτικαρουμε τις προσληψεις στο δημοσιο και την καταργηση της πειθαρχικης νομοθεσιας (μνημονιακη γαρ)?

@ ερωτηση 01:38

Λένε ότι η ΝΔ τρομοκρατεί, αλλά εγώ είχα τρομάξει περισσότερο όταν τον είδα να μιλάει(να διαβάζει) αγγλικά. Σκέψου να πάει στην Μέρκελ με διερμηνέα, ούτε ποδοσφαιριστής να ήταν... Το δημοτικό το έχει βγάλει άραγε ή έκανε καταλήψεις;

ΜΕΙΝΑΤΕ ΠΙΣΩ

ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΗΣ ΚΑΝΕ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΗΡΑΤΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΞΩ, ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΨΙΛΙΑΖΩΜΕ,,,,,,

βας βας

μας τα 'παν κι άλλοι

ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΕΞΟΘΛΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΕΛΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ, ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΑΚΟΜΗ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ....... ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΣΟΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ.....................

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ;

Νας πει ο Σύριζα ξεκάθαρα: Θα δώσει ελληνική ιθαγένεια σε όποιο παιδί λάθρο γεννιέται σε ελληνικό έδαφος; Θα κάνει την Ελλάδα μαιευτήριο τριτοκοσμικών μουσουλμάνων; ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Ποιός τους έβαλε

Τους έβαλε μέσα στην χώρα ο Σαμαράς και τώρα σου φταίει ο Τσίπρας. Δεν θα προκόψεις ποτέ Έλληνα...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης