Λαμπρή ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης

mit01

Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη παρουσία πλήθους Ιεραρχών, κληρικών και πιστών από την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χθες το απόγευμα εγκαθίδρυση του Επισκόπου Ερυθρών Κυρίλλου ως νέου Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου συστεγάζεται και η ιστορική Θεολογική Σχολή.

Προηγήθηκε ο Μέγας Εσπερινός της Κυριακής των Αγίων Πατέρων και της μνήμης του Αγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, Γέρων Δέρκων Απόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, Τρανουπόλεως Γερμανός, Μύρων Χρυσόστομος, Ικονίου Θεόληπτος, Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο και προηγούμενος της Μονής, Σηλυβρίας Μάξιμος, Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος, Αυστραλίας Μακάριος, ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, οι Επίσκοποι Λεύκης Ευμένιος, Δορυλαίου Νίκανδρος, Αμορίου Νικηφόρος, Αλικαρνασσού Αδριανός, Αραβυσσού Κασσιανός, Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομος, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, Ηγούμενος της Ι.Μ.Αγίων Τεσσαράκοντα Τιφλίδος, εκ του Πατριαρχείου Γεωργίας, πλήθος κληρικών από την Ελλάδα και άλλες χώρες, Αγιορείτες πατέρες και άλλοι Μοναχοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι και απόφοιτοι της Ι.Θεολογικής Σχολής, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης, εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΔ, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Καθ.Θεόδωρος Γιάγκου, Αντιπροσωπείες από τις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης και από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές από διάφορες Σχολές της Ελλάδος, Αντιπροσωπεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πλήθος πιστών από την Πόλη και την Σμύρνη, μεταξύ των οποίων και μέλη της ρωσικής, γεωργιανής και ουκρανικής παροικίας, αλλά και προσκυνητές από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη, από άλλες περιοχές της Ελλάδος, και από άλλες χώρες.

(Φωτογραφίες Νίκος Μαγγίνας, Οικουμενικό Πατριαρχείο)
mit02

Πριν την απόλυση του Εσπερινού ο Πατριαρχικός Διάκονος Αέτιος ανέγνωσε το Πατριαρχικό Πιττάκιο διορισμού του Επισκόπου Ερυθρών Κυρίλλου ως Ηγουμένου της Ι.Μονής και ακολουθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ενεχείρισε την Ηγουμενική ράβδο.

“Υμνούντες και δοξολογούντες τον δαψιλεύοντα τη Αγία Εκκλησία και τω Γένει ημών πάντα τα σωτηριώδη δωρήματα Αυτού πανοικτίρμονα Κύριον, ενθρονίζομεν σήμερον, εν εορταστική και χαρμοσύνω ατμοσφαίρα, τον νέον Καθηγούμενον της παλαιφάτου Ιεράς καθ᾿ ημάς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ερυθρών κύριον Κύριλλον”, είπε ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, στο Καθολικό της Μονής, και σε άλλο σημείο σημείωσε:
mit03

“Η Μήτηρ Εκκλησία σε κατέστησεν Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, διά να συνεχίσης το έργον του προκατόχου σου και να βάλης την ιδικήν σου σφραγίδα, βάσει των χαρισμάτων και της πνευματικής και ποιμαντικής σου πείρας. Καλείσαι και εσύ να διασώζης και να εκφράζης το «πνεύμα της Χάλκης». Ως Καθηγούμενος της Χαλκίτιδος Μονής της Αγίας Τριάδος και ως Πνευματικός της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και των ομόρων Μητροπόλεων, θα είσαι ο ποιμήν, ο οποίος προσεγγίζει τους ανθρώπους και δεν αναμένει να τον πλησιάσουν εκείνοι. Θα είσαι ο διάκονος του Υψίστου και των αδελφών, ο οποίος δεν ανήκει εις τον εαυτόν του, πάντα ευαίσθητος διά τα παθήματα του ανθρώπου, ουδέποτε ράθυμος και νωθρός, πάντοτε εν εγρηγόρσει και ετοιμότητι, εν επιγνώσει ότι «ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι» (Ματθ. θ’, 37), πορευόμενος με συνόμιλον την ταπεινοφροσύνην και μνήμων του σοφού λόγου, ότι η ιερωσύνη «γνωρίζεται ως θυσία, και ουδέποτε ως άνεσις».

Η Εκκλησία γνωρίζει την αφοσίωσίν σου και το ποιμαντικόν σου τάλαντον. Το έτος 2013 ανετέθη σοι, τω Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, γόνω της Λέσβου με καταβολάς εκ της μαρτυρικής Μικράς Ασίας, η πνευματική μέριμνα της Ορθοδόξου Κοινότητος εν Σμύρνη, έργον το οποίον ανέλαβες και διεκπεραίωσες με ένθεον ζήλον, με ολικήν αφιέρωσιν εις την αποστολήν σου, με πραότητα και διάκρισιν, με ενθουσιασμόν και ευαισθησίαν. Η προσφορά σου υπήρξεν, όντως, κατάθεσις ψυχής, «ου ζητούσης τα εαυτής» αγάπης (πρβλ. Α’ Κορ. ιγ’, 50). Κατώρθωσες να εγγίσης τας ψυχάς των ημετέρων και των ξένων, των νέων και των εν ηλικία, των απλών και των εν εξουσίαις, να κερδίσης την εμπιστοσύνην και τον σεβασμόν πάντων.
mit04

Η Μήτηρ Εκκλησία σε προήγαγεν εις Επίσκοπον Ερυθρών και σε ωνόμασε Πνευματικόν του εν τη Πόλει Ορθοδόξου λαού του Θεού με έδραν τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου Εντιρνέκαπου. Και νυν καθίστασαι Καθηγούμενος της γεραράς Χαλκίτιδος Μονής της Αγίας Τριάδος. Μεγάλη η τιμή και ύψιστον το χρέος!”.

Νωρίτερα ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, άμεσο προκάτοχο του νέου Ηγουμένου, ο οποίος, όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι δεν φοίτησε στην Ιερά Θεολογική Σχολή ανεδείχθη γνήσιος Χαλκίτης.

“Εν ταυτώ, αποχαιρετούμεν τον μέχρι προ ολίγου Καθηγούμενον της Χαλκίτιδος ταύτης Μονής, Ιερώτατον, από Προύσης, Αρχιεπίσκοπον Αμερικής κύριον Ελπιδοφόρον. Ο προσφιλέστατος αδελφός επετέλεσεν ενταύθα αξιοθαύμαστον έργον. Έδωκε νέαν ζωήν εις την Μονήν διά της ιδρύσεως μοναστικής αδελφότητος, κατέστησε την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης ευρύτερον γνωστήν διά των εμπνευσμένων πρωτοβουλιών του, διά της οργανώσεως πολλών διεθνών συνεδρίων και άλλων αξιολόγων πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων. Η ψηφιοποίησις του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης της Μονής και της Σχολής, η εκπόνησις, εν συνεργασία με το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, μελέτης διά την διεύρυνσιν και αναδιάρθωσιν του κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής, η αναμόρφωσις του κήπου και πολλών εσωτερικών χώρων, η ίδρυσις της σειράς «Εκδόσεις Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης», ο αγών διά την επαναλειτουργίαν της Σχολής, κοσμούν την Ηγουμενίαν του αγίου αδελφού, ο οποίος εις όλας αυτάς τας δράσεις συνειργάσθη αρμονικώς και αποτελεσματικώς με την Εφορείαν της Ιεράς Μονής.
mit05
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (29)

Μαριάνθη

Τελικά τι είναι αυτός ο θεσπρωτος; Άθεος; Μα οι άθεοι είναι πεπεισμένοι πως δεν υπάρχει Θεός και δεν ασχολούνται μαζί του. Ορθοδοξος; Αδύνατον με τόση χολή που βγάζει κάθε φορά που το πρώτο θέμα βγάζει είδηση για την Εκκλησία. Μουσουλμάνος; Με τίποτα γιατί θα εκθείαζε τον δικό τους Θεό. Ομοφυλοφιλος; Ούτε κι αυτό γιατί θα έκανε σχόλια στα διάφορα άρθρα περί αυτών. Άρα..; Μάλλον πληρωμένο τρολακι; Άκου Θεσπρωτε αν δεν είσαι κάτι από τα παραπάνω κ απλώς είχες άσχημες εμπειρίες από την Εκκλησία θα σου συνιστούσα να βρεις έναν καλό πνευματικό για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα μέσα σου. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός την ψυχή σου αδερφέ και να βρεις τη γαλήνη που χρειάζεσαι.

θεσπρωτος

Για να μην ζοριζεσαι πολυ ,για την νεα μου ταυτοτητα καλοπληρωμενο τρολ απο τον φανταστικο .. σατανα ....(το τιποτα ) ειμαι , που δεν φιλαει τα χερια των ρασοφορων που τον ΚΛΕΒΟΥΝ . , στο ονομα του καλου και δικαιου θεουλη , πουλωντας του αερα κοπανηστο...θαυματα !!, ( θαυμα = το αγαπημενο παιδι της πιστης Νιτσε ) θαυματουργα κομποσχινια , δια πασαν νοσον και μλκιαν , τιμια ξυλα , αγια μηλα απο την αγια ειρηνη , εικονες που δακρυζουν ,απο τους κομμουνιστες , αγια φωτα , παραδεισο , κολαση , ψυχες , αγγελους , δαιμονες , θεικες τιμωριες , ευχες , ελπιδες , αλειμματα με λαδι και διαβασματα , στους αρρωστους για να βρουν την υγεια τους και ευλογημενους αφορισμους σε οσους δεν αποδεχονται τις π@π@ριες που προαναφερα και τις διαταγες και ζητιανιες στο θεο ... (στον κυριο τιποτα ) δωσε μου θεουλη μου παρε μου θεουλη μου , συγχωραμε θεουλη , κανε μου , φωτησε με και κρατα μου και μια θεση στον παραδεισο ..!!! πρωτο τραπεζι πιστα , ( παρε και ενα χρυσο ταμα ) και στειλε τον αλλον στην κολαση , για να στρωσει ....., ουτε παρακαλαει το τιποτα ....να τον ελεησει ...ας ελεησει εσας τους χριστιανους και ας μ' αφησει εμενα , για να δουμε τι θα παθω . Ειμαι αυτος που αρνειται να πληρωνει ρασοφορους τραγουδιστες ,2000 παλιοευρω ...για να ακουει τραγουδιστα , 30 ωρες το μηνα πατερυμωνια , κυριε ελεησον και αγιος ο θεος ( =χεστηκε η φοραδα σταλωνι και εκανε τα ποδια χαλια...) Ας ρωτησουμε και τον παραγωγικο εργατη πιστο χριστιανο , που βαραει ΚΑΣΜΑ....8-10 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΑ , για να παρει 500 ΜΕΓΑΛΑ (τα μεγαλυτερα ) ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ...!!!! ΕΥΡΩ !!! να μας πει , ποσο δικαιος και αγιος ειναι ο θεουλης και απο αυτα ...να ΠΛΗΡΩΝΕΙ ...για βαφτισια ( = ελευθερη επιλογη θρησκευματος σε νηπιακη ηλικια ) , τοτε που ειναι ωριμο ( το νηπιο ) να επιλεξει το θρησκευμα του , κηδειες , μνημοσυνα , γαμους και γιορτες και παγγαρια , οσο για τους πνευματικους πατερες , ξερω μονο , τους ΕΛΛΗΝΕΣ...Αριστοτελη , Πλατωνα , Θαλη , Διογενη , Πυθαγορα , Καϊρη και αρκετους αλλους ΕΛΛΗΝΕΣ της γνωσης και οχι τους σκοταδιστες ρασοφορους ...του κυριε ελεησον , του αγιος ο θεος και των θαυματων . Αρνουμαι να πληρωνω φασιστικα ....τους τραγους ,οποιος θελει τραγουδια , να πληρωσει την ορχηστρα απο την τσεπη του .

Άξιος!

Ο Παντοδύναμος να του δίνει δύναμη! Δύσκολες εποχές με εκλυτα ήθη κι ολομέτωπη επίθεση κατά του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Στωμεν καλώς, στωμεν μετά φόβου.

θεσπρωτος

Ο παντοδυναμος να του δινει δυναμη , αξιος !!! να τρωει τα λεφτα σου ...!! τα δικα μας , θα τα φαμε μονοι μας .

ΑΠΔ

Απορώ αν κανείς που σχολιάζει έχει διαβάσει καθόλου την Καινή Διαθήκη. Γράφτηκε στα Ελληνικά για όσους το αγνοούν. (Το πιο διαδεμονένο βιβλίο στην ιστορία της ανθρωπότητας με τα Στοιχεία του Ευκλείδη το δεύτερο πιο διαδεδομενο). Τα μυνήματα, μερικά από τα οποία τονίζει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι απολύτως συμβατά με τις φιλοσοφικές τοποθετήσεις του Αριστοτέλη όπως παρατήρησε ο κορυφαίος θεολόγος Θωμάς Ακινάτής. Και όχι μόνο αυτό. Τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά πνεύματα του Ισλάμ (Αββερόης) και του Ιουδαισμού (Μαιμονίδης) ερμήνευσαν και τις δικές τους αρχές μέσα από το πρίσμα του Αριστοτέλη. Και να πάμε ακόμα παραπέρα. Ο ίδιος ο Νεύτωνας δημοσίευσε περισσότερο για θεολόγια παρά για τις φυσικές επιστήμες. Μελετήστε πριν σχολιάσετε και μην μειώνετε σοβαρά ζητήματα με παιδικά σχόλια (είμαι βέβαιος μάλιστα ότι μαθητές του Δημοτικού θα είχαν πιο ενδιαφέροντα σχόλια για το θέμα του Θεού)

Να τα διαβάζουμε όλα όμως

Όταν πέθανε ο αδελφός του Ηρ υποχρεώθηκε από τον πατέρα του σύμφωνα με τον "μωσαϊκό νόμο" να νυμφευθεί τη Θάμαρ, χήρα πλέον σύζυγο του αδελφού του. Όταν λοιπόν αυτός ερχόταν σε ερωτική συνεύρεση με την χήρα, για να μη θεωρηθεί το τυχόν τέκνο που θα γεννιόταν ως τέκνο του πεθαμένου αδελφού του, και έτσι έχανε τα πρωτοτόκια που είχαν περιέλθει ήδη σ΄ αυτόν, "όταν εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού εξέχεεν επί της γης του μη δούναι σπέρμα τω αδελφώ αυτού". (Γένεση κεφ. 38:1-10). Συνέπεια αυτού ήταν ο Αυνάν, σύμφωνα με την Γραφή να θανατωθεί στη συνέχεια από τον ίδιο τον Γιαχβέ. Να διαβάσουμε και για τον Λωτ που αφού προσφερε τις κόρες του για να τις βιάσουν μετά δεν τις δέχτηκε στο σπίτι ως μιαρές. Μπορώ να γράφω για πάντα αλλά η ουσία είναι: Μακρύα από την Αγία Γραφή!

Zagklos

ποτέ δεν θα γίνουμε κράτος ενόσω έχουμε αυτή την σκοταδιστική ιουδαϊκή πανούκλα στην πλάτη μας να μας πουλά κοπανιστό αέρα!

Othelos

Βεβαιως, λαμπροτατη ενθρονιση ! Βασιλικου τυπου! Συμφωνα με αυτα που διδαξε ο σεμνος και ταπεινος Ιησους ο Ναζωραιος. Ποσο θα καμαρωνει που οι διδαχες του βρηκαν απηχηση. Μπραβο και στο Πατριαρχη. Μια τελειοτητα μεσα στους πολυτιμους λιθους και στον Χρυσο.

θεσπρωτος

για να ΛΑΜΠΕΙ ....!!! ΝΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ...!!! η αληθεια ....

<<Λαμπρο>> ειναι το μυαλο σου φαντζομαι

Οι ιερεις απαγορευεται να φορουν κοσμηματα απο πραγματικο χρυσαφι αυτα που βλεπεις ειναι επιχρυσωμενα και τα φορανε μονο σε επισημες τελετες! κατα την γνωμη σου επρεπε να ερθει στην εκκλησια με τα κουρελια?

.

Οι μοναχοί ήταν και εξακολουθούν να είναι φύρα για το Έθνος. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, εμπορεύονται, συγγράφουν ,κάνουν παιδιά κλπ. Χρειαζόμαστε στρατιώτες, λογίους, αγρότες, γιατρούς, εργάτες κλπ. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που προσεύχονται σε έναν Εβραίο θεό.

θεσπρωτος

Μη στραβωνεις ...αδελφε !!! δημιουργουν και αυτοι , εμπορευονται και σε γραφουν ...!!! δημιουργουν αγγελους παραδεισο κολαση θεικες τιμωριες σαταναδες και τους πεφτουν οι πλατες ...να μοιραζουν ευχες και ελπιδες με το φτυαρι ...!!! στο ποιμνιο , τους γινεται η γλωσσα γραβατα ....να προσευχονται και να παρακαλανε τον ΚΥΡΙΟ με χιλιαδες πατερυμωνια κυριε ελεησον και αγιος ο θεος !!! και ολα αυτα για τον πενιχρο μισθουλη των 2000 ευρω , ( μισθωτος ποιμην ουκ εστι ποιμην ) ευτυχως που υπαρχουν οι κηδειες !! τα βαφτισια ( η ελευθερη επιλογη θρησκευματος σε νηπιακη ηλικια ...!! ) οι γαμοι τα μνημοσυνα , τα διαβασματα τα ταματα και τα παγγαρια .... και που και που και κανα θαυμα ...!!! εικονες που δακρυζουν και το αγιο φως που αναβει χαρη στη θαυματουργη !! και αγια !! , τσακμακοπετρα, αλλιως την ειχανε βαμμενη !!! ( παραγωγικος εργατης πιστος χριστιανος 500 ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΡΩ !!! ) , Η μεγαλυτερη ταλαιπωρια γιαυτους , ειναι να βαλουν το ποιμνιο στο δρομο του θεου....!! να το μαθουν να περπαταει με τα 4 (χ4 ) στην Τηνο !!! φορτωμενο με χρυσα ταματα ...!!! για τις ψυχες των νεκρων !! που εχουν ξεμεινει απο ρευστο . Ευτυχως ειναι καλοταϊσμενοι και αντεχουν , αν ηταν αλλοι .., θα ειχαν κοιμηθει....απο καιρο . 15000 ρασοφορους και εκκλησιαστικους υπαλληλους πληρωνουμε ..για να ακουμε τραγουδιστα !!! πατερ υμων κυριε ελεησον και αγιος ο θεος = χεστηκε η φατμε στο γενι τζαμι απεξω . Εργατης παραγωγικος πιστος χριστιανος βαφτισμενος σε κρυο νερο και λαδι ..!!! με τον κασμα , 500 ευρω 8-10 ωρες δουλεία ...παπας 2000 ευρω τραγουδι 30 ωρες το μηνα ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΥΛΗΣ !!!! κατσικακια αστακους ο παπας , φασολαδες και φακες με λαδι (γρασο ) απο νεκροταφεια ο φτωχος πιστος χριστιανος ...Προφανως .......ετσι τοχε η ΜΟΙΡΑ του , να γεννηθει φτωχος , δεν του φταιει ΚΑΝΕΝΑΣ .

Ε καλά τώρα

Μην προσεύχεσαι εσύ. Άσε μας όμως ένας τους υπόλοιπους να το κάνουμε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης