Γαβρόγλου στη Σύνοδο των Πρυτάνεων: «Πράσινο φως» για 600 μεταπτυχιακά προγράμματα

4492805

Δεκαέξι αποφάσεις εξέδωσαν στην 88η Σύνοδό τους  οι Πρυτάνεις για παιδαγωγική επάρκεια, φοιτητική σίτιση και στέγαση, υποτροφίες

Δεκαέξι αποφάσεις εξέδωσαν οι Πρυτάνεις στην 88η Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα, παρουσία, του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Σχετικά με τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο υπουργός επεσήμανε ότι έχουν εγκριθεί πάνω από 600 προγράμματα.

Αναφερόμενος στην κριτική που έχει γίνει για το άσυλο, τόνισε ότι υπάρχει ένα θέμα παραβατικότητας, το οποίο, όμως, δεν έχει εύκολες λύσεις και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιπόλαια κι επιφανειακά.

Για τον σκοπό αυτό στο υπουργείο Παιδείας έχει συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας, με Ππόεδρο τον πρώην υπουργό, Ν.Παρασκευόπουλο, η οποία την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της για το θέμα της παραβατικότητας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων, στους φοιτητικούς συλλόγους και στις φοιτητικές παρατάξεις, ζητώντας τους να καταθέσουν και τις δικές τους εκτιμήσεις και προτάσεις.

Ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν εκτενώς οι προτάσεις που διατύπωσε η Σύγκλητος, αναφορικά με τη συνέργεια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι πρυτάνεις πήραν τις εξής αποφάσεις:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα Πανεπιστήμια βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης των Οργανισμών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της σύνταξης των Οργανισμών, πέραν της οριζόμενης από τον Ν.4485/17 ημερομηνίας.

• Προτείνεται ως καταληκτική ημερομηνία να οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2018. Η κινητικότητα προσωπικού μπορεί να διασφαλιστεί με τα περιγράμματα των θέσεων και την ανάρτησή τους στον σχετικό ιστότοπο.

• Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των Οργανισμών και την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων, προτείνεται να εξαιρεθούν τα Πανεπιστήμια από την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης των εκθέσεων που απαιτείται από τη νομοθεσία να συνοδεύουν τους Οργανισμούς (άρθρο 54 του Ν.4178/2013)

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ενέκρινε Υπόδειγμα (Πρότυπο) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως βάση σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από κάθε Ίδρυμα. Προτείνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των Εσωτερικών Κανονισμών των Πανεπιστημίων για την 31η Δεκεμβρίου 2018.

3. ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΕΙ

Η Σύνοδος συζήτησε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια λόγω της μείωσης του προσωπικού όλων των κατηγοριών και ζητά την άμεση προκήρυξη των θέσεων του αφυπηρετούντος προσωπικού από 1/9/2018.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (Άρθρο 111 του νόμου 4547/18) για την Παιδαγωγική Επάρκεια ως διαδικασία αυτόνομης ρύθμισης κάθε Πανεπιστημίου.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΔΙΠ

Είναι απαραίτητη η άμεση χρηματοδότηση της λειτουργίας των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας στα Πανεπιστήμια, πχ από πόρους του ΕΣΠΑ, για να συνεχίσει να υποστηρίζεται επαρκώς η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας αλλά και η διαδικασία πιστοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού των ΑΕΙ για το 2019 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησης του 2018 και της έκτακτης επιχορήγησης που δόθηκε τον Ιούνιο του 2018. Παράλληλα είναι απολύτως απαραίτητο το ΥΠΠΕΘ να οργανώσει άμεσα την επιτάχυνση, όσο το δυνατόν, των οικονομικών διαδικασιών όπως εγκρίσεις προϋπολογισμών, εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης για εργολαβίες, έκδοση ΣΑΕ, κ.ά.

7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προτείνεται προς το ΥΠΠΕΘ η δημιουργία ενός προγράμματος για την ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού με τετραετή διάρκεια. Μετά από μια μεγάλη περίοδο εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού, είναι απαραίτητο να οργανωθεί ένας σχεδιασμός σταδιακής συστηματικής συντήρησης και ανανέωσης.

8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Όλα τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το υψηλό κόστος ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων. Προτείνεται η δημιουργία χρηματοδοτικού πλαισίου κατ’ αρχήν για μελέτες και στη συνέχεια για έργα ενεργειακής αναβάθμισης των πανεπιστημιακών κτιρίων.

9. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επαναφέρει το θέμα της υποχρέωσης της Πολιτείας για αποκατάσταση, το συντομότερο δυνατό, της μισθολογικής και συνταξιοδοτικής κατάστασης του προσωπικού των ΑΕΙ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

10. ΘΕΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Προτείνεται όπως στα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΔ387) να παραμείνει το ίδιο καθεστώς διαχείρισης της σίτισης (χρηματική επιχορήγηση της φοιτητικής Λέσχης και διαγωνισμός από αυτήν), ενώ σε όσα Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν ΠΦΛ, η διαχείριση των κονδυλίων σίτισης να γίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.


11. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Για τις φοιτητικές εστίες ιδιοκτησίας του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των κτιρίων. Κτίρια ιδιοκτησίας των Ιδρυμάτων των οποίων η χρήση έχει εκχωρηθεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το δεύτερο να αναλαμβάνει πλήρως όλες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για τα πανεπιστήμια που έχουν ιδιόκτητα κτήρια, οι σχετικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κτηρίων να γίνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ύστερα από την υποβολή σχετικών αντίστοιχων μελετών από τα πανεπιστήμια.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

12. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον διαχείρισης της έρευνας στα Πανεπιστήμια. Για την ομαλή εφαρμογή των προβλέψεων του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ζητείται η χρονική μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης πλήρους εφαρμογής τους (άρθρα 62 και 63 του Ν.4485/2017) στην 1/1/2019 και θεώρηση ως κανονικής της εκτέλεσης των δαπανών από 1/7/2018 έως 31/12/2018. Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει επίσης την αναγκαιότητα διευκρινιστικών εγκυκλίων ή/και νομοθετικής ρύθμισης για επιμέρους ζητήματα και διαδικασίες εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου.

13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι ανακύπτουν ζητήματα φορολογικής και ασφαλιστικής φύσης στην καταβολή ανταποδοτικών υποτροφιών κυρίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σαφής σχετική πρόβλεψη στους όρους του έργου/ προγράμματος από το φορέα χρηματοδότησης.

Είναι απαραίτητη η παροχή γραπτών διευκρινίσεων από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους φορείς (Γ.Γ.Ε.Τ., Διαχειριστικές Αρχές, αρμόδια Υπουργεία, Ε.Υ.Θ.Υ.) για τον καθορισμό του πλαισίου χορήγησης υποτροφιών από τους Ε.Λ.Κ.Ε. και της μεταχείρισης ασφαλιστικής και μεταχείρισης αυτών.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Εργασιακή Αποκατάσταση Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ


Η Σύνοδος συμφωνεί με το αίτημα των Συμβασιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για την εργασιακή αποκατάστασή τους.


15. Συνεργασία Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη Σύνοδο Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων


Η Σύνοδος αποφάσισε να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τα Κυπριακά Πανεπιστήμια.


16. Προβολή και ανάδειξη των ελληνικών πανεπιστημιακών μουσείων


Η 88η Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων με σκοπό την προβολή και την ανάδειξή τους.

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Η ντροπή της μόρφωσης

Υποβάθμισαν το ελληνικό πανεπιστήμιο, τα περισσότερα απο τα μεταπτυχιακά είναι της πλάκας και έχουν πέραση μόνο στο δημόσιο. Οι έχοντες και οι κατέχοντες κάνουν στοχευμένα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και εξασφαλίζουν σίγουρη και υψηλά αμοιβόμενο εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

an0

Η ιστορία του μικρού Ανδρέα που έφυγε στα 10 του χρόνια αφήνοντας παρακαταθήκη, σε μια σελίδα του ημερολογίου του, την επιθυμία του για προστασία των παιδιών που έχουν ανάγκη και η μεγαλοσύνη του πατέρα που άφησε τα πάντα πίσω για να δημιουργήσει το «Χαμόγελο του Παιδιού»