ΕΦΚΑ: Στα 1.161,72 ευρώ ο μέσος μισθός ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση

ΕΦΚΑ: Στα 1.161,72 ευρώ ο μέσος μισθός ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση

Σε εργαζόμενους με μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 417,09 ευρώ - Η ασφάλιση ανά φύλο, καταγωγή και κλάδο

Στα 1.161,72 ευρώ διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των επιχειρήσεων, με το μέσο ημερομίσθιο να ανέρχεται στα 48,94 ευρώ. Στη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 416,09 ευρώ και το μέσο ημερομίσθιο στα 23,45 ευρώ. 

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και  προκύπτουν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο του 2017 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας. 

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής: 

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 260.113 κοινές επιχειρήσεις και 9.180 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.112.252, εκ των οποίων 2.083.036 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.216 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,26% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,64% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,85%, ενώ με μερική απασχόληση το 46,60%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,05% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,71% έως 39 ετών. Επίσης, 69,90% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 69,97% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 64,96%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,95% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 32,19%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,09% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 9,41% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,52% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 8,98% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,14%, 2,13% και 40,73%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,62% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,07% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,74% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,10% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,78%, και της Βουλγαρίας με 4,50%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,56%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 10,80% και ρουμάνικης με 7,46%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,73% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,16% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 21,94% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,28% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 46,19% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,78% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,06% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 41,87% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 14,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» 13,95%.

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 30,97% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,33% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 26,81% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,57% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,82% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 21,73% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,69% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,76% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,07%. Το 26,75% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,75% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 13,36% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 36,66% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 27,26% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 17,90% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (43,00%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,21% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,05% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 38,77% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 27,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,22% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,96 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,08 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 48,94 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,45 ευρώ και 416,09 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 39,92 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 532,93 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,32% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 61,47%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,04% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 96,98%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2017–Ιουλίου 2017


Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 43,45% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,62%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 0,74%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,60%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,41% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,38%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,16% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,87%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 5,21%.

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι, για το έτος 2017, η σύγκριση των στατιστικών μεγεθών της ΑΠΔ με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους δεν θεωρείται δόκιμη για τους εξής λόγους:

- Σύσταση του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ νέων κατηγοριών ασφαλισμένων (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν το πολύ δύο εργοδότες, δημόσιοι υπάλληλοι, έμμισθοι δικηγόροι με καινούργια πακέτα κάλυψης).

- Σταδιακή ένταξη μεγάλων ομάδων ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του έτους.

- Μεταβολή των στοιχείων του κάθε μήνα αναλόγως της ένταξης των ανωτέρω με τακτική και αναδρομική εισφορά, με αποτέλεσμα τα στατιστικά μεγέθη των αντίστοιχων μηνών να μην είναι συγκρίσιμα.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

4621753

Γιος αστρολόγου ο ένας από τους τρεις «εγκεφάλους» - Λόγω παραλείψεων δεν μπορεί να αποδειχθεί ποιοι ήταν οι χρηματοδότες, ποιοι είχαν τις άκρες με τις φάμπρικες ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής και εάν τελικά η καθαρή κόκα θα έφτανε στην Ελλάδα

cyp09

Σε σχέση με τους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στο νησί, ανέφερε πως και σε αυτήν την περίπτωση τα δικαιώματα τους είναι διασφαλισμένα, όπως και των Κύπριων και όλων των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία

aki98

Τουρκικά αεροσκάφη συμμετέχουν στους εορτασμούς για τη 35η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους - Την ίδια ώρα Ελληνοκύπριοι μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις στα οδοφράγματα της Λευκωσίας

POLUTEXNEIO12

Η ΟΙΕΛΕ τονίζεΙ ότι «πίσω από αυτή την ενέργεια των δήθεν αρίστων, δεν κρύβεται η προσήλωσή τους στο αγαθό της… γνώσης, αλλά η ωμή ιδεολογική τους απόπειρα να ξεχαστεί η επέτειος του Πολυτεχνείου»

28