ΕΦΚΑ: Στα 1.161,72 ευρώ ο μέσος μισθός ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση

ΕΦΚΑ: Στα 1.161,72 ευρώ ο μέσος μισθός ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση

Σε εργαζόμενους με μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 417,09 ευρώ - Η ασφάλιση ανά φύλο, καταγωγή και κλάδο

Στα 1.161,72 ευρώ διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των επιχειρήσεων, με το μέσο ημερομίσθιο να ανέρχεται στα 48,94 ευρώ. Στη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 416,09 ευρώ και το μέσο ημερομίσθιο στα 23,45 ευρώ. 

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και  προκύπτουν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο του 2017 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας. 

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής: 

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 260.113 κοινές επιχειρήσεις και 9.180 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.112.252, εκ των οποίων 2.083.036 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.216 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,26% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,64% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,85%, ενώ με μερική απασχόληση το 46,60%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,05% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,71% έως 39 ετών. Επίσης, 69,90% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 69,97% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 64,96%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,95% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 32,19%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,09% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 9,41% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,52% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 8,98% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,14%, 2,13% και 40,73%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,62% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,07% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,74% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,10% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,78%, και της Βουλγαρίας με 4,50%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,56%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 10,80% και ρουμάνικης με 7,46%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,73% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,16% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 21,94% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,28% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 46,19% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,78% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,06% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 41,87% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 14,50% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» 13,95%.

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 30,97% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,33% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 26,81% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,57% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,82% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 21,73% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,69% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,76% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,07%. Το 26,75% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,75% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 13,36% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 36,66% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 27,26% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 17,90% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (43,00%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,21% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,05% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 38,77% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 27,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,22% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,96 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,08 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 48,94 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,45 ευρώ και 416,09 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 39,92 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 532,93 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,32% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 61,47%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,04% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 96,98%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2017–Ιουλίου 2017


Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 43,45% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,62%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 0,74%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,60%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,41% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,38%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,16% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,87%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 5,21%.

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι, για το έτος 2017, η σύγκριση των στατιστικών μεγεθών της ΑΠΔ με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους δεν θεωρείται δόκιμη για τους εξής λόγους:

- Σύσταση του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ νέων κατηγοριών ασφαλισμένων (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν το πολύ δύο εργοδότες, δημόσιοι υπάλληλοι, έμμισθοι δικηγόροι με καινούργια πακέτα κάλυψης).

- Σταδιακή ένταξη μεγάλων ομάδων ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του έτους.

- Μεταβολή των στοιχείων του κάθε μήνα αναλόγως της ένταξης των ανωτέρω με τακτική και αναδρομική εισφορά, με αποτέλεσμα τα στατιστικά μεγέθη των αντίστοιχων μηνών να μην είναι συγκρίσιμα.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

fileleutheros_tmima_arthro_new

Πώς αντέδρασαν οι «κύκλοι» του υπουργείου Δικαιοσύνης για το αυτόφωρο που αφορά σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» - Έπειτα από μήνυση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι δημοσιογράφοι Μαυρίδης, Λάμψιας και Γαλανού κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων και την Κυριακή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα - Τους επισκέφθηκαν οι βουλευτές Βασίλης Κικίλιας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Ανδρέας Λοβέρδος - Στην Ευρωβουλή φέρνει το θέμα η Εύα Καϊλή - Και κόντρα Καμμένου με Μαντζουράνη στο Twitter

17
neo_video_kosmimatopwleio_arthro

Μετά τον ξυλοδαρμό και αφού έχει δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, ο δράστης δέχεται μια ακόμη κλωτσιά στην πλάτη - Σε κατάσταση αμόκ, αρπάζει ένα κομμάτι γυαλί, απειλεί τους πάντες και τρέχει να ξεφύγει, αλλά πέφτει και ακινητοποιείται από άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, που του καταφέρνουν και ένα χτύπημα με το γκλομπ

34
ieronimos

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στη διεθνή ημερίδα με θέμα «Μαζική αιμορραγία μετά τον τοκετό», που διοργάνωσαν από κοινού η Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία.

4
again_main_mavrides_lampsias

Θα περάσουν τη νύχτα στο ΑΤ Εξαρχείων - Νωρίτερα, είχαν μεταβεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου παρουσιάστηκαν αυτοβούλως, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος τους ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος - «Το αυτόφωρο ισχύει για όλους», τονίζουν κύκλοι του υπ. Δικαιοσύνης

21
lagoudis_arthro

Φύλλο και φτερό κάνει την έκθεση αυτοψίας της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αγρινίου ο εμπειρογνώμονας των συνηγόρων της οικογένειας, Ανδριανός Γκουρμπάτσης - Μιλά ευθέως για δολοφονία - Περιγράφει το προφίλ των δραστών

2