Μάθημα Ιστορίας: Ξεριζώνουν την ελληνική μυθολογία και την ανακατεύουν με μύθους άλλων λαών

Μάθημα Ιστορίας: Ξεριζώνουν την ελληνική μυθολογία και την ανακατεύουν με μύθους άλλων λαών

Τι προτείνουν για τους μαθητές Δημοτικού - Στην Δ' τάξη, αντί για Μέγα Αλέξανδρο, Περσικούς Πολέμους και Χρυσό Αιώνα του Περικλή εισηγούνται μάθημα οικογενειακής και τοπικής ιστορίας

Ριζικές αλλαγές στην ιστορία προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται τοπική ιστορία για τους μαθητές στην Δ΄δημοτικού και συνδυασμός της ελληνικής μυθολογίας με μύθους άλλων λαών και σαρωτική αλλαγή στην Ιστορία της Α’ Λυκείου με στροφή στη σύγχρονη Ιστορία που φθάνει σε σύγχρονα γεγονότα όπως ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας και η εισβολή στο Ιράκ.

H διαβούλευση αρχίζει στις 26 Απριλίου με προσκεκλημένους τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών τμημάτων και συνεχίζεται στις 15 Μαίου με τη συμμετοχή επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών, συνδικαλιστικών φορέων και Σχολικών Συμβούλων, όπως είπε ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π. Γεράσιμος Κουζέλης και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας στη συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Στη συνάντηση του υπουργού με την Ομάδα Εργασίας συζητήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης, τα οποία κατά την κοινή αντίληψη αποτελούν ουσιαστική βάση για μία ριζική βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας του αντικειμένου της Ιστορίας και στις τρεις βαθμίδες.
Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου με την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και διαβεβαίωσε για την εκ μέρους του στήριξη προς την Ομάδα Εργασίας και το Ι.Ε.Π. για την πορεία αυτής της διαβούλευσης και για τη διαμόρφωση νέων Π.Σ. για το μάθημα της Ιστορίας εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την πρόταση για την Α’ Λυκείου, στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνεται η διδασκαλία για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, την παγκοσμιοποίηση, τη διεύρυνση της ΕΕ, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και την εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας. Παράλληλα θα γίνονται αναφορές στις νέες συγκρούσεις, τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, τον πόλεμο στον Κόλπο, τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό, ενώ η διδασκαλία θα αφορά και σε θέματα όπως ο ΟΗΕ και οι αλλαγές στην ενημέρωση.
Στην Γ΄δημοτικού προτείνεται Προτείνεται η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσει µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές,στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι
:"για το μάθημα της Ιστορίας στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια λογική ως προς τους γενικούς σκοπούς, τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας που έχει προταθεί για τα Προγράμματα Σπουδών στην δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, τα Προγράμματα Σπουδών για τη Β ́ και Γ ́ Λυκείου συνδέονται και με τις αλλαγές που σχεδιάζονται στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επειδή αυτές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, η Επιτροπή δεν μπορεί να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα Προγράμματα Σπουδών για τη Β ́ και Γ ́ Λυκείου στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά μόνο γενικές ιδέες για το περιεχόμενο του μαθήματος. Στον πυρήνα των γενικών ιδεών που ακολουθούν υπάρχει η λογική ότι το μάθημα της Ιστορίας στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα πρέπει να αφορά σημαντικά ιστορικά ζητήματα τα οποία αφενός επηρεάζουν τον σύγχρονο κόσμο στον οποίο ζουν σήμερα οι μαθητές-τριες και αφετέρου διαμορφώνουν την ιστορική κουλτούρα και συνείδηση στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Με βάση τα προαναφερθέντα, το μάθημα της Ιστορίας στη Β ́ και Γ ́ Λυκείου θα μπορούσε να έχει θεματικό χαρακτήρα. Στη Β ́ Λυκείου το μάθημα θα μπορούσε να αφορά τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης στις τρεις μεγάλες ιστορικές περιόδους (αρχαιότητα, μέσοι χρόνοι, νεότερη και σύγχρονη εποχή) ζητημάτων που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Στη Γ ́ Λυκείου το μάθημα θα μπορούσε να επικεντρωθεί μόνο στον 20ο αιώνα, με στόχο την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα φαινόμενα και εξελίξεις που είναι σημαντικά για την κατανόηση των αλλαγών που συνέβησαν σε εκείνον τον αιώνα και σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσαν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και η μνήμη τους είναι παρούσα".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ́ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι διδάσκεται σήμερα:

Η ιστορία της Α ́ Λυκείου, με τίτλο Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, καλύπτει τη χρονική περίοδο από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού.

Προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη την δηλωμένη πρόταση για επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης κατά ένα έτος και τη συνολικότερη αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η επιτροπή προτείνει η Α ́ Λυκείου να καλύπτει την περίοδο από το 1880 ως σήμερα.
Προτεινόμενες αλλαγές για τους μαθητές Δημοτικού

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα ιστορίας στην Γ' Δημοτικού: Τι διδάσκεται σήµερα
Στο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας το οποίο διδάσκεται σήµερα στην Γ΄ Δηµοτικού
(Από τη Μυθολογία στην Ιστορία), οι µαθητές/τριες διδάσκονται από την έναρξη του
σχολικού έτους και για πέντε περίπου µήνες βασικά στοιχεία από την ελληνική
µυθολογία (η Δηµιουργία του Κόσµου – η Τιτανοµαχία, οι Θεοί και οι Θεές του
Ολύµπου, ο Προµηθέας – η Πανδώρα – ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα, ο Ηρακλής και
οι άθλοι του, ο Θησέας, η Αργοναυτική εκστρατεία και ο Τρωικός πόλεµος).

Τι προτείνεται στη Γ' Δημοτικού

Προτείνεται η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσεις
µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές,
στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών,
στοιχείο που συµβαδίζει και µε τις επιστηµολογικές αντιλήψεις της σύγχρονης
προϊστορικής αρχαιολογίας σχετικά µε τη σχέση µύθου και (προ)ϊστορίας.
 
Στην Δ΄Δημοτικού μέχρι και σήμερα οι μαθητές διδάσκονται από την αρχαία ελληνική Ιστορία, άνοδο της Ρώμης, Γεωμετρική Εποχή, Περσικούς Πολέμους, τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Τι προτείνεται στη Δ' Δημοτικού

Στη θέση τους προτείνεται η διδασκαλία της οικογενειακής, προφορικής, τοπικής ιστορίας που συνδέεται με το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών.

ΣΧΟΛΙΑ (126)

Καιτη

Ναι, δηλαδή ένα μπάχαλο όπως πάντα. Ας μάθουν πρώτα στα παιδιά μας να γράφουν και να μιλούν σωστά τα ελληνικά και μετά τα μάθουν την Ιστορία και τα άλλα μαθήματα, εδώ θέλουν να αλλάξουν τα βιβλία για να κινεί το σύστημα και όχι να βελτιώσουν ότι πρέπει, πως να εκδώσουν ξανά καινούρια βιβλία, βοηθήματα από την αρχή, αν είχαν πραγματικά ενδιαφέρων για τα παιδιά μας οι δάσκαλοι θα έδιναν τουλάχιστο το μάθημα από τα βιβλία αυτά, εδώ αρχίσουν και παρατάνε την ύλη στη μέση, δεν είναι έλλειψη χρόνο η υλικό είναι έλλειψη αγάπη για την δουλειά που επέπλεαν να κάνουν. Παιδιά γυμνάσιου δεν ξέρουν ακόμα ορθογραφία και οι ίδιοι λένε ότι σε λίγα χρονιά οι επόμενες γενιές δεν τα ξέρουν να γράφουν καν την γλωσσά τους, μετά μου λένε για αλλαγές, χτες έπρεπε να τις είχαν κάνει, είδαν ότι τα βιβλία είναι χάλια και δεν τα μαζέψανε τότε, γιατί καταστρέφουν τον πολιτισμό τους οι Ελληνες, ενώ οι ξένοι προσπαθούν να μάθουν, αρχή από μένα που είμαι μάνα δυο παιδιών και ξένη, ακόμα μαθαίνω την ελληνική γλωσσά που την θαυμάζω για να μάθω στα παιδιά μου που είναι Ελληνες. Ας ξυπνήσουν οι γονείς, και δώσουμε παράδειγμα πατριωτισμό στα δικά μας παιδιά!00

ΑΛΒΑΝΟΣ

Μάθετε τα πράγματα σωστά όποια και αν είναι η ύλη ,στο ελληνικό σχολείο που πήγαινα σε ερώτηση για 3 μεγάλους έλληνες ήρωες η απάντηση ήταν Αχχιλέας Οδυσσέας Μέγας Αλέξανδρος ,δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τον μύθο από την πραγματικότητα . υγ ανταπάντησα ως Αλβανός Μέγας Αλέξανδρος Καπποδίστριας Λεωνίδας , φιλικά

Βρε τι Αλβανία και Ελλάδα...

Αν δείτε τι συστήματα διδασκαλιας έχουν στις σκανδιναβικές χώρες και ειδικά στην Φινλανδία, θα κλαίτε όλοι με μαύρο δάκρυ. Η Ελλάδα ακολουθεί το αμερικανικό σύστημα εκπαίδευσης. Παπαγαλια, εξετάσεις, παπαγαλια, εξετάσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, εξετάσεις, εξετάσεις, παπαγαλια, μπλα μπλα μπλα...Το ελληνικό σύστημα παιδείας είναι βαρετό, μισητο, στείρο, άοσμο και ανοστο. Ταλαίπωροι γονείς που προσπαθούν να διαβάσουν τα παιδιά τους και στο τέλος τα παρατάνε για να πάρει προβάδισμα το φροντιστήριο και τα ιδιαιτερα. Αμέτρητη ύλη, βαρεμάρα, καμία βιωματική μάθηση, βαριεστημενοι καθηγητές, βαριεστημενα παιδιά, χαρβαλα σχολεία, κομματικοποιημενα πανεπιστήμια χαμαιτυπεια. Όλα για να παραμένει ο κόσμος αμόρφωτος, χωρίς να λαμβάνει ουσιαστική παιδεία, και φυσικά να συντηρούνται τα μαγαζάκια της παραπαίδειας.

istoria

Σαφώς και η Σουηδία έχει καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης από την Ελλάδα αλλα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την διδακτέα ύλη της Σουδίας με την διδακτέα ύλη στην ιστορία της Ελλάδος.Για αυτό τον λόγο και η ύλη είναι "αμέτρητη".

Σωστή η παρατήρηση

για το μέγεθος της ύλης στην Ελληνική ιστορία η πχ στα αρχαία, αλλά στα άλλα μαθήματα ειδικά στις θετικές επιστήμες δεν διδασκόμαστε κάτι παραπάνω από τις άλλες χώρες. Ίδιες βασικές αρχές χημείας, βιολογίας και φυσικής ή μαθηματικών μαθαινουμε. Η ουσία είναι ότι χωλαινει ο τρόπος διδασκαλίας που είναι επιδερμικος, δεν μαθαίνει τίποτα στο παιδί, και καθιστά την μάθηση κουραστική αντί να είναι ευχάριστη. Δεν βλέπεις άλλωστε τι ανορθογραφια επικρατεί σε πολλούς, και συντριπτικά στα πιτσιρίκια; Ούτε το όνομά τους δεν γράφουν σωστά. Δεν παίρνουν τίποτα από το σχολείο, δεν ξεχωρίζουν ούτε τι γιορτάζουμε το 1821 και τι το 1940. Επίσης προσθέτω τις εξωσχολικες δραστηριότητες και το διάβασμα που για να το πω απλα...κλαταρουν τον εγκέφαλο. Μετά εισαγωγή σε μία σχολή των ο Θεός να τα κάνει πανεπιστήμια, και μηδέν εις το πηλίκο. Αν είναι για να μάθεις κάτι να βλαστημας την ώρα που γεννήθηκες, άστο. Στην Φινλανδία βλέπεις ήρεμα παιδιά, ΔΕΝ υπάρχει διάβασμα στο σπίτι, και μιλάνε πολύ καλά τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες χωρίς φροντιστήρια εκτός. Αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά μόνο σε καλά ιδιωτικά. Δηλαδή η ανθρώπινη εκπαίδευση πληρώνεται ακριβά ενώ εκεί είναι απλά τρόπος ζωής. Η αρχαία Ελλάδα πληροφοριακά ήταν αυτή που εισήγαγε την βιωματική μάθηση. Ειρωνεία....

stp

Ηταν κάποτε πριν από χρόνια το αντίστοιχο παιδαγωγικό Ινστιτούτο που ρύθμιζε , αποφάσιζε για τα βιβλία ποιός θα τα γράψει, οι κολλητοί, λέω εγώ, γιατί έτσι γινόταν. Μόνο ΠΑΣΟΚΟΙ μπορούσαν να γράψουν βιβλία. Αυτό το Ινστιτούτο αποφάσιζε τι θα διδαχθούν τα παιδιά στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Πολλούς από τους προέδρους , από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο αυτό τους γνώριζα προσωπικά, ένα έχω να πω. Ότι χειρότερο σε εκπαιδευτικό προσωπικό υπήρχε ανά την επικράτεια ήταν εκεί μέσα. Αυτοί οι άσχετοι , οι περισσότεροι χωρίς εκπαιδευτική προϋπηρεσία , εγκάθετοι κομματικοί αποφάσιζαν για την εκπαίδευση των σημερινών Νεοελλήνων. Μην απορείτε για τα χάλια μας. Οι σημερινοί περισσότεροι υπουργοί , ο Πρωθυπουργός είναι παιδιά την περιόδου αυτής. Τώρα ότι απόμεινε , το σημερινό μεταλλαγμένο Ινστιτούτο το εξαφανίζουν . Το τερμάτισαν. Σε μια δεκαετία και κάτι θα δούμε τα αποτελέσματα, και θα είναι καταστροφικά.

enasanagnostis

Αφού σε λίγο όλη η νεολαία με την κατάντιά μας θα έχει πάει σε άλλες χώρες, ίσως σκέφτηκαν ας τους προετοιμάσουμε και να μάθουν την μυθολογία των άλλων χωρών, και έτσι θα μάθουν τους ήρωες των Γερμανών, των Γάλλων, των Άγγλων, των Αράβων, της Ρωσίας, Κούβας, για τους Ινδιάνους της Αμερικής, για τον Δράκουλα, τον Λυκάνθρωπο, το Γέτι, τον Σπάιντερ μαν, τον Θωρ και τον Κάπταιν Αμέρικα. Και σε ανώτερα

ΑΛΒΑΝΟΣ

Ο πόλεμος και οι σφαγές του μιλόσεβιτς θα πρέπει να διδάσκονται για να καταλάβουν οι ελληνες ότι οι 'φίλοι'' σέρβοι δεν είναι τίποτε άλλο από τους τούρκους των βαλκανίων .

Ανθέλληνες

Με κάθε τους κίνηση αποδεικνύουν οτι έχουν ελάχιστα έως μηδενικά ελληνικά στοιχεία στη συμπεριφορά τους. Αριστερές ανέξοδες κουβέντες ως αντιστάθμιση στις φασιστικές οικονομικές επιλογές. Κ. Τσίπρα, η πείνα όμως του λαού ειναι πιο έντονο συναίσθημα και θα σας γκρεμίσει στην ανυπαρξία.

Clickbait

Clickbait για συνταξιούχους. Οσον αφορά την μυθολογία, όλες οι μυθολογίες της Ανατολικής Μεσογείου ήταν συγκοινωνούντα δοχεία εξαρχής. Απλά μπαίνει η μυθολογία στα σωστά ιστορικά συμφραζόμενα, όπως κάνει κάθε σοβαρό ακαδημαικό έργο σχετικό με το θέμα. Σχετικά με την πιο σύγχρονη ιστορία, το θέμα είναι πιο δύσκολο. Για πολλά απο τα γεγονότα των τελευταίων 30 χρόνων δεν υπάρχει κατασταλαγμένη mainstream ιστοριογραφία και όλες οι απόψεις είναι χρωματισμένες πολιτικά. Ποιά άποψη θα μάθουν οι μαθητές για τους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας; Των Σέρβων, των Βόσνιων, των Κροατών, τον Κοσσοβάρων, των Αλβανών, της Δύσης; Θέλετε μάθημα ιστορίας χρήσιμο στους μελλοντικούς πολίτες; Μάθετέ τους την οργάνωση της Ελληνικής κοινωνίας πριν την επανάσταση, με τους Κοτζαμπάσηδες και τους Προεστούς και την Εκκλησία ως βαθύ κράτος. Ουσιαστικά σε μεγάλο μέρος της επαρχίας αυτή η οργάνωση δεν άλλαξε ποτέ. Μάθετέ τους σε βάθος την πρώτη μεταεπαναστατική περίοδο (Κυβέρνηση Καποδίστρια-Βασιλεία Όθωνα), γιατί εκεί εδραιώθηκε το βασικό προβλημα της εχθρότητας πολίτη-κράτους (υπηκόου-βασιλείου, whatever) και της πελατειακής πολιτικής. Μάθετέ τους σε βάθος την διαμάχη Καποδίστρια-Μαυρομιχαλέων. Μάθετέ τους την μετεμφυλιακή περίοδο της ΕΡΕ (1950-1967), γιατί αυτή ήταν η ρίζα και της Χούντας, αλλά και της ιδεολογίας της μεταπολίτευσης που μας έφερε ώς εδώ.

Ρίβα

Μάθε τους για το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας απο τον κ. Τσίπρα, μάθε τους για την σκλαβιά των Ελλήνων ( π.χ. πυροσβέστες αεροδρομίων ) με υπογραφή Τσίπρα, μάθε τους οτι οι άνεργοι μέσω τεκμηρίων θα πληρώνουν τους τεμπέληδες του Τσιπρο - κράτους, μάθε τους να θαυμάζουν δικτάτορες τύπου Μαδούρο, μάθε τους πως φτωχοποιείται ο Έλληνας με ταυτόχρονη αύξηση του χρέους, μάθε τους τι ειπώθηκαν στην κρυφή συνάντηση Τσίπρα Ρότσιλντ, μάθε τους πως κόβονται οι συντάξεις, μάθε τους πως να σκοτώνουν τις χήρες, μάθε του Συριζαίους να φέρονται σαν Έλληνες έστω και αν αισθάνονται οτι δεν ειναι.

Μάθετε τους

Για το πώς κατάντησε την χώρα η συντεχνία των γαλάζιων και πράσινων σκωληκων. Ειδικά των πασοκων Σημιτηδων, Παπανδρεηδων και λοιπών παρατρεχαμενων. Ξέρετε, εξοπλιστικα, χρηματιστήρια, πλαστά στοιχεία ΟΝΕ, Οτσαλάν, Ίμια, υπερχρέωση Ολυμπιακών, Σκοπιανό. Για ΝουΔου υπενθυμίζω απλά Κυπριακό, vodafone, τρύπες στην οικονομία κλπ κλπ κλπ. Μπας και ψηφιζουν καλύτερα από τα μπαρμπαδια τους....

Θεσσαλονίκη - Μακεδονία

Πάρα πολύ χαίρομαι , με όλα όσα κάνουν τα φασιστερά . Αυτό βέβαια που δεν τους περνάει από το μυαλό γιατί θέλει να έχεις μυαλό για να το σκεφτείς είναι ότι αυτό το ξερίζωμα , προσπάθησαν να το κάνουν και άλλοι στο παρελθόν . Έλα , όμως , που αυτή η περίεργη κύρια ή Ιστορία έχει ένα παράξενο γνώρισμα . Σαν την συγγενή της την Αλήθεια δεν χάνεται και δεν φυλακίζεται όσο και να προσπαθήσει κανείς . Και αυτό το μικρό πραγματάκι . θα το γνώριζαν τα φασιστερά , αν είχαν ανοίξει και κανένα άλλο βιβλίο και όχι μόνο τα φυλλάδια του καθοδηγητή τους . Συνέλληνες , ξυπνείστε .

Αντικειμενικός

"Δεν υπάρχουν περισσότερο σκλαβωμένοι και καταδικασμένοι να κυβερνώνται από κατώτερούς τους, από αυτούς που εσφαλμένα νομίζουν πως είναι ελεύθεροι" Πλάτων Έτσι λοιπόν, νομίζοντας πως θα ελευθερωθούμε από την κακιά ΝΔ, ψηφίσανε σύριζαανελ και απαλλαγή από το μνημόνιο και τον ΕΝΦΙΑ...

ΒΑΓ

ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΜΕΧΜΕΤ ΚΑΙ ΣΤΗ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΟΙ ΩΘΩΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ !!! ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΜΠΟΥΡΓΚΑ !!!! ( ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΥΘΜΕΝΟ !!! ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕ !!! )

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

vrefos_nea_smyrni

Οι αστυνομικές αρχές την ανακρίνουν, καθώς εκτιμούν ότι είχε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη - Στην πολυκατοικία μένει μαζί με την μητέρα της - Κατά πληροφορίες, οι δύο γυναίκες κατάφεραν να κρατήσουν κρυφή την εγκυμοσύνη, λόγω των περιττών κιλών της κοπέλας

11
karnarou0

Aπό τα Κρέστενα Ηλείας, υποψήφια για το βιβλίο Γκίνες! Η οικογενειακή αγάπη και η θαλπωρή φαίνεται ότι έχουν παίξει το μεγαλύτερο ρόλο στην καλή ζωή και τη μακροζωία της 113χρονης γιαγιάς Αικατερίνης Καρνάρου, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι υποψήφια για Βιβλίο Γκίνες με τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο.