Αντιδράσεις για προκήρυξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Χάνουν μόρια όσοι έχουν ξαναδιδάξει!

Αντιδράσεις για προκήρυξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Χάνουν μόρια όσοι έχουν ξαναδιδάξει!

«Αρνητική» μοριοδότηση μίας μονάδας για κάθε έτος που έχει κάποιος ξαναδιδάξει, ενώ μοριοδοτούνται με 20 μονάδες όσοι δεν είχαν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο - Απαράδεκτο, «τιμωρητικό» αντικίνητρο για τους υποψήφιους που για χρόνια έχουν προσφέρει διδακτικό έργο στο ΕΑΠ, λέει ο σύλλογος διδασκόντων

Πλήθος αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η προκήρυξη για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2017 - 2020, καθώς περιέχει κριτήρια τουλάχιστον... πρωτότυπα! 

Όπως καταγγέλλει ο σύλλογος διδασκόντων του ΕΑΠ, ένα από αυτά είναι η αρνητική μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν διδάξει ξανά στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι για κάθε έτος διδασκαλίας χάνουν μία μονάδα! Αντίστοιχα, πριμοδοτούνται με 20 μονάδες υποψήφιοι που δεν είχαν ποτέ ξανά σχέση με το ίδρυμα. Επίσης, ο σύλλογος αναφέρει χαρακτηριστικά πως ορίζεται «κριτήριο διαθεσιμότητας», του πόσο «έτοιμος» είναι δηλαδή κάποιος να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

Η συγκεκριμένη Προκήρυξη  αφορά Μέλη ΣΕΠ των 6 Προπτυχιακών και 27 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ που λειτουργούν με ετήσιες Θεματικές Ενότητες.

Ο όρος της αρνητικής μοριοδότησης, «συνιστά ένα απαράδεκτο και άδικο "τιμωρητικό" αντικίνητρο για τους υποψήφιους που για χρόνια έχουν προσφέρει διδακτικό έργο στο ΕΑΠ και έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων και του προσφερόμενου διδακτικού υλικού. (Ας σημειωθεί πως η "αρνητική μοριοδότηση" στο Δημόσιο συνδέεται μόνο με "πειθαρχικές ποινές" και όχι με προσόντα γνώσης και εμπειρίας). Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι ανάμεσα σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο είναι εκείνοι οι ΣΕΠ, οι οποίοι για χρόνια έχουν ως μόνη κύρια εργασία το ΕΑΠ και που ενδέχεται ξαφνικά να βρεθούν άνεργοι», σημειώνει ο σύλλογος.

Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, που σημειώνει πως «Τα παραπάνω κριτήρια παραβιάζουν κάθε έννοια Δικαιοσύνης, ισονομίας, ακαδημαϊκής αξιοκρατίας και ισότητας της κρίσης. Αποκαλύπτουν δε, την πρόθεση της Διοικούσας Επιτροπής για "μαζικές εκκαθαρίσεις" υποψηφιοτήτων, κατά την διαδικασία αξιολόγησης».

Ολόκληρη η ερώτηση του κ. Παπαθεοδώρου:
«Η προκήρυξη για την επιλογή  των Μελών ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την περίοδο 2017-2020 εμπεριέχει για πρώτη φορά κριτήρια προδήλως αντισυνταγματικά, αυθαίρετα και ξένα ως προς την αναγκαία ακαδημαϊκή αξιολόγηση των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά εισάγεται το ασαφές κριτήριο της "διαθεσιμότητας", σύμφωνα με το οποίο ο υποψήφιος καλείται να αιτιολογήσει την διαθεσιμότητα του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΕΑΠ, σε συνάρτηση με την κύρια επαγγελματική ιδιότητα και τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και δεσμεύσεις του. Επίσης για πρώτη φορά εισάγεται προς αξιολόγηση το κριτήριο της αρνητικής μοριοδότησης για τους υποψηφίους που έχουν διατελέσει παλαιότερα μέλη ΣΕΠ, σύμφωνα με το οποίο αφαιρείται από τον υποψήφιο μία μονάδα για κάθε έτος προηγούμενης συνεργασίας του με το ΕΑΠ. Αντίστοιχα, προστίθενται είκοσι μόρια σε Υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ προσληφθεί στο ΕΑΠ. Τα παραπάνω κριτήρια παραβιάζουν κάθε έννοια Δικαιοσύνης, ισονομίας, ακαδημαϊκής αξιοκρατίας και ισότητας της κρίσης. Αποκαλύπτουν δε, την πρόθεση της Διοικούσας Επιτροπής για «μαζικές εκκαθαρίσεις» υποψηφιοτήτων, κατά την διαδικασία αξιολόγησης.

Η πολιτική χειραγώγηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνεχίζεται πλέον απροκάλυπτα, απομειώνοντας το ακαδημαϊκό κύρος του Ιδρύματος και θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία και την ποιότητα των παρεχόμενων στους φοιτητές  Προγραμμάτων Σπουδών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να ζητήσει άμεσα από την Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων, ιδιαίτερα όταν η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων διαρκεί από σήμερα 6-3-2017 μέχρι 7-4-2017;
Τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της ακαδημαϊκής αξιοκρατίας στο Ίδρυμα»;


Ολόκληρη η ανακοίνωση του συλλόγου διδασκόντων: 
Αναφορικά με την Προκήρυξη θέσεων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2017-2020

Η νέα προκήρυξη θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2017-2020 του ΕΑΠ, που αναρτήθηκε επίσημα στη Διαύγεια στις 4.3.2017, όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με τις τελευταίες δημόσιες δηλώσεις των υπευθύνων για αναβάθμιση του ακαδημαϊκού ρόλου του, αλλά θέτει και σοβαρότατα ζητήματα νομικά, υιοθετώντας κριτήρια αξιολόγησης διάτρητα και αντισυνταγματικά, τα οποία εύκολα προσβάλλονται νομικά.

Ήδη από την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά η ΔΕ του ΕΑΠ διακηρύσσει ως κύριο προγραμματικό στόχο της την ακαδημαϊκή αναβάθμιση του Ιδρύματος και την ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η στελέχωση του ΕΑΠ με εκπαιδευτικούς λειτουργούς εγνωσμένων ακαδημαϊκών προσόντων. Τα δημοσιευμένα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ για την τριετία 2017-2020, τα οποία βρίσκονται σε καταφανή αντίθεση με τις προτάσεις που  κατατέθηκαν από τα ίδια τα ακαδημαϊκά όργανα του ΕΑΠ αλλά και τις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΑΠ, δεν υπηρετούν τον παραπάνω στόχο. Όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από τα καθιερωμένα συστήματα και μοντέλα ακαδημαϊκής αξιολόγησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και πλήττουν την ίδια την αποτελεσματικότητα και το κύρος της αξιολόγησης, δημιουργώντας την εικόνα μιας «ευκαιριακής» επιλογής των μελών ΣΕΠ, σε μια κρίσιμη στιγμή ακαδημαϊκής αναμόρφωσης του ΕΑΠ. Η εφαρμογή τέτοιου είδους πολιτικών θίγει το εκπαιδευτικό έργο και την ακαδημαϊκή αξιοπιστία του ΕΑΠ και συντελεί στην, ευκταία από κάποιους, μετατροπή του από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε Ίδρυμα Τεχνικής Κατάρτισης.

Πιο συγκεκριμένα:

Η νέα Προκήρυξη εισάγει ένα αντιφατικό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο εμπεριέχει ένα μείγμα «θετικής» και «αρνητικής» μοριοδότησης, με εμφανή σύγχυση στον προσανατολισμό και τους στόχους της στελέχωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού του ΕΑΠ. Για παράδειγμα, η εμπειρία στην Α.Εξ.ΑΕ μοριοδοτείται θετικά, συγχρόνως όμως μοριοδοτείται αρνητικά η προϋπηρεσία στο ΕΑΠ. Η διαθεσιμότητα μοριοδοτείται θετικά, αλλά η αποκλειστική πρότερη εργασία στο ίδιο το Ίδρυμα μοριοδοτείται αρνητικά κ.ο.κ.

Ειδικότερα το κριτήριο της "Ανανέωσης του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ", δηλαδή της αρνητικής μοριοδότησης της προϋπηρεσίας στο ΕΑΠ, πέραν του ότι είναι διάτρητο, καθώς παραβιάζει βασικές συνταγματικές αρχές, αντίκειται στα κριτήρια αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού όλων των υπολοίπων ΑΕΙ της χώρας αλλά και του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού εργασιακού χώρου εν γένει. Επιπλέον συνιστά ένα απαράδεκτο και άδικο «τιμωρητικό» αντικίνητρο για τους υποψήφιους που για χρόνια έχουν προσφέρει διδακτικό έργο στο ΕΑΠ και έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων και του προσφερόμενου διδακτικού υλικού. (Ας σημειωθεί πως η «αρνητική μοριοδότηση» στο Δημόσιο συνδέεται μόνο με «πειθαρχικές ποινές» και όχι με προσόντα γνώσης και εμπειρίας). Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι ανάμεσα σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο είναι εκείνοι οι ΣΕΠ, οι οποίοι για χρόνια έχουν ως μόνη κύρια εργασία το ΕΑΠ και που ενδέχεται ξαφνικά να βρεθούν άνεργοι.

Ως προς το κριτήριο της διαθεσιμότητας που εισάγεται, ο ΣΔΕΑΠ θεωρεί θεμιτή και δίκαιη την ενίσχυση τόσο των νέων επιστημόνων όσο και των επιστημόνων που δεν έχουν κάποια κύρια απασχόληση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τα ίδια τα ακαδημαϊκά κριτήρια, γίνεται με έγκυρο και αδιάβλητο τρόπο. Εντούτοις ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η έννοια της διαθεσιμότητας στην προκήρυξη είναι εξαιρετικά ασαφής, καθώς δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες διαφορετικές κατηγορίες εργασιακής σχέσης, ούτε γίνεται αναλυτική ποσοτικοποίηση τους, και ως εκ τούτου ενέχει μεγάλη πιθανότητα καταχρηστικής ερμηνείας. Η πιθανότητα αυτή ενισχύεται από τη στιγμή που δεν προσδιορίζεται στην προκήρυξη ένας έγκυρος τρόπος πιστοποίησης της διαθεσιμότητας, καθώς αυτή προκύπτει σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του ΣΕΠ για ανάληψη καθηκόντων από το ΕΑΠ, και συνοδεύεται από αδόκιμες διαδικασίες εξακρίβωσης με προφορικές συνεντεύξεις, που αφορούν μελλοντικούς σχεδιασμούς και πιθανές εργασιακές δεσμεύσεις.

Η προκήρυξη περιέχει όμως και μια σειρά άλλων αντιφάσεων. Παραδείγματος χάριν, εάν στόχος του ΕΑΠ είναι η «ανανέωση του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού» και η στελέχωσή του με νέους επιστήμονες, ποιους και τι ακριβώς εξυπηρετεί το να λαμβάνεται υπόψη το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας και όχι της τελευταίας πενταετίας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα; Γιατί τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης έχουν τόσο χαμηλή μοριοδότηση, η οποία επιπλέον μηδενίζεται τελείως, εφόσον δεν προσαυξάνει καθόλου τη μοριοδότηση έναντι των νέων υποψηφίων;

Από την πλευρά του ο ΣΔΕΑΠ είχε προτείνει την καθαρή λύση μιας δίκαιης ποσόστωσης υπέρ των επιστημόνων που δεν έχουν κάποια άλλη σταθερή σχέση εργασίας με ακαδημαϊκά, αντικειμενικά και γι’ αυτό έναντι πάντων  αδιάβλητα κριτήρια.

Ο ΣΔΕΑΠ αντιτίθεται στη μετατροπή των ΣΕΠ σε ευκαιριακούς, αναλώσιμους και εργασιακά ανασφαλείς εκπαιδευτικούς λειτουργούς υπό καθεστώς ελαστικών μορφών απασχόλησης, καθώς και στο σχέδιο μετατροπής του ΕΑΠ σε ΙΕΚ που θα λειτουργεί με όρους ιδιωτικής εταιρείας και θα προσλαμβάνει αντί πινακίου φακής «ασκουμένους» δήθεν «εργολάβους» με συμβάσεις «έργου» και μπλοκάκια αντί εξαρτημένης εργασίας, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την κατάργησή τους.

Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΔΕΑΠ απαιτεί την άμεση απόσυρση της προκήρυξης και τη σύνταξη νέας με ακαδημαϊκά και δίκαια για όλους κριτήρια αξιολόγησης.

Για το ΔΣ του ΣΔΕΑΠ

Η πρόεδρος                        Η γ. γραμματέας

Π. Αποστολή                        Γ. Κατσιαμπούρα

ΣΧΟΛΙΑ (27)

xan4625

Έχει μεγάλα προβλήματα αυτή η χώρα.

Δεν είμαι σίγουρος....

...αλλά νομίζω ότι πολλοί καταφεύγουν στο ΕΑΠ μόνο και μόνο για να "αναγνωριστεί" κατόπιν το πτυχίο τους και να παίρνουν έξτρα επιδόματα. Κύριος οίδε πώς κάνουν τις εργασίες κλπ. Οπότε τώρα τι τους πείραξε; μη δεν παρασχεθεί υψηλό επίπεδο γνώσεων;διδάσκοντες και διδασκόμενοι συνδέονται από μια άτυπη συνωμοσία κατάλυσης κάθε έννοιας αξιοκρατίας.

sim

Όντως αρκετοί πάνε για να πάρουν χαρτί που θα τους δίνει αργότερα περισσότερα χρήματα. Αυτοί είναι 100% Δημόσιοι Υπάλληλοι και είναι σε συγκεκριμένα προγράμματα (πχ Ευρωπαϊκός Πολιτισμός κλπ). Στα υπόλοιπα όμως κάνετε λάθος. Στην Πληροφορική δεν είναι έτσι. Κόβουν κόσμο (τα μαθηματικά είναι σφαγή!) και σπάνια χαρίζουν κάστανα. Απέτυχα 2 φορές! :( Αν ήταν έτσι τώρα θα είχα πτυχείο.

@

ειχα κανει κι εγω για το ανοιχτο πανεπιστημιο παλιοτερα και μολις με επελεξαν και μου ειπαν οτι πρεπει να καταθεσω 2.580 για να ξεκινησει η χρονια με 3 Θ.Ε. τους γαμοσταυρισα και φυσικα δεν πηγα. που ειναι η δωρεαν παιδεια??? με τοσα λεφτα πηγαινα και σε κολλεγιο εξω και χωρις να περιμενω 4 χρονιες να με επιλεξει το συστημα κληρωσης. τετοιου ειδους ληστρικα ιδρυματα ηρθε η ωρα να κλεισουν. καταρχας ειναι μαθηματα εξ αποστασως χωρις βιβλια και αιθουσες παρα μονο καθε εξαμηνο εξετασεις που σε κοβουν για να πληρωνεις κοροιδο. πληρωνε τους κουραδες που το παιζουν διδακτορες απο τον καναπε και βαζουν μια βαθμολογια μια στο τοσο και μια τζιφρα.

@@

Ρε συ, είσ' αητός! Πάλι καλά που δεν σ' έπιασαν Κώτσο. Αλλά ρε παιδί μου γιατί διάλεξες τις τρεις μακρύτερες ενότητες, που ήταν τόσο ακριβές;

ενω στα αλλα ΑΕΙ

που τα κομματα δινουν τις εργασιες και το χασισι κυκολοφορει αβερτα ειναι τα πτυχια σουπερ....να ξερες τι κανονες εχει το ΕΑΠ καημενε,,βγαινεται και μιλατε ολοι,,,

Μάλιστα, κατάλαβα...

...στο ΕΑΠ σπουδάζεις; είσαι σε αυτήν την κατηγορία ατόμων (συγκεκριμένης απασχόλησης) που επιχειρεί να αυξήσει το κασέ του με το πτυχίο του ΕΑΠ; αξιοκρατικά πάντα. ΥΓ : βγαίνετΕ (εσείς). -αι για τρίτο ενικό. εγώ το ξέρω...και δεν έχω τελειώσει και ΕΑΠ.

Πρύτανης

Αυτός ο φοβερός μηχανισμός παραγωγής 50ρηδων πτυχιούχων και επιδομάτων ακόμα ζει;

Να τα λέμε όλα 2

Όταν έχεις βολευτεί τόσα χρόνια να είσαι μόνιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και να παίρνεις και το "εξτραδάκι" σου από το ΕΑΠ, φυσικά και σε χαλάνε τα +20 μόρια για τους νέους επιστήμονες που μπορεί να είναι πιο δραστήριοι από εσένα και δεν ήταν τόσο καιρό στο ΕΑΠ... Συγχαρητήρια στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Θεόδωρο Παπαθεοδώρου. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οπότε πολλοί φίλοι και γνωστοί κινδυνεύουν να ξεβολευτούν. Το παλιό ΠΑΣΟΚ ζει και βασιλεύει...

Αννα

Αυτά που λες τα περνάς από τον εγκέφαλό σου, ή δεν διαθέτεις;

A.N.

Γιατί, θίχτηκες, μαντάμ; Ξεβολεύεσαι κι εσύ, σωστά;

@

Λάθος διατύπωση (αν πράγματι θες να τα λες όλα): Όταν είσαι καθηγητής σε Πανεπιστήμιο και έχεις χάσει το 1/2 του μισθού σου, ενώ προγράμματα δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα, έχεις απόλυτη ανάγκη από αυτό το εξτραδάκι για την επιβίωση σου. Ο νέος διδάκτορας, αν αξίζει, θα πρέπει να αναζητήσει μόνιμη θέση στο εξωτερικό, από το να ψάχνει μπαλώματα τύπου ΕΑΠ. Νέος διδάκτορας που συμβιβάζεται με το ΕΑΠ και την ελληνική μιζέρια (εκτός και αν έχει σοβαρούς λόγους να μην μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα) είναι για λύπηση .

Να τα λέμε όλα 2

Αφού θέλεις να τα λέμε όλα, τότε να μην αναφέρουμε απλά ότι ο καθηγητής έχει χάσει το 1/2 του μισθού του, αλλά να πούμε ότι από εκεί που έπαιρνε όλα τα προηγούμενα χρόνια 3.000 τον μήνα + τα λεφτά από τα προγράμματα που υπήρχαν + τα λεφτά από το ΕΑΠ, τώρα παίρνει 1.500 και δεν του φτάνουν αυτά για την επιβίωση του!!! Γιατί προφανώς αν έχεις συνηθίσει να μπαίνουν 5.000 τον μήνα στην τσέπη σου, πως να ζήσεις μετά με τα 1.500. Και η λύση που προτείνεις είναι ο νέος επιστήμονας που δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα να μην πάρει ούτε το ποσό του ΕΑΠ και να σηκωθεί να γίνει μετανάστης για να μην χάσουν κάποιοι την βόλεψη τους! Δυστυχώς η χώρα είναι για λύπηση, με τις κλίκες που όλα αυτά τα χρόνια πιέζουν τους πολιτικούς για να μην χάσουν την βόλεψη τους, εις βάρος όλων των υπολοίπων!

AV

Δεν καταλαβαίνω προς τι η έκπληξη! Μα όσοι είναι καθηγητές στο ΕΑΠ με κανονικό τμήμα και όχι απλώς να διορθώνουν πτυχιακές και να αναλώνονται στα τηλεφωνήματα με τους φοιτητές είναι καλοβολεμένοι σε άλλη δημόσια θέση εκτός ΕΑΠ (βλ. δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλη συναφή). Να τα αρπάζουν διπλά και άλλοι κάτοχοι διδακτορικών με μη μόνιμη θέση να μένουν εκτός ΕΑΠ; Γιατί αντιδρά ο σύλλογος διδασκόντων; Γιατί επλήγησαν τα συριζαίικα συμφέροντά τους; Λέω εγώ τώρα...

ΣΕΠ στο ΕΑΠ

Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι μοριοδοτούνται αρνητικά οι νυν διδάσκοντες. Αν έχεις διδακτορικό ΚΑΙ επαρκές επιστημονικό έργο (καθότι διδακτορικό έχει σήμερα και η Μαρία η Κουτσή....), τότε να κριθείς με ίσους όρους με τους άλλους, όχι αρνητικά...

Νίκος

Να σημειώσουμε ότι αφαιρείται ένα μόλις μόριο για κάθε χρόνο διδασκαλίας στο ΕΑΠ, με μέγιστο όριο τα 15 χρόνια. Αν έρθει επομένως ένας νέος επιστήμονας και βγάλει περισσότερα μόρια από τον παλιό διδάσκοντα, τότε αυτό σημαίνει ότι ο διδάσκοντας με την προϋπηρεσία πρέπει να είναι πολύ χειρότερος από τον νέο σε όλα τα υπόλοιπα κριτήρια (συνάφεια, ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο, αποτέλεσμα εσωτερικής αξιολόγησης, κλπ) για να καταφέρει να χάσει την θέση. Αν διδάσκεις 20 χρόνια στο ΕΑΠ και έρθει ένας νέος και σου φάει την θέση, τότε προφανώς δεν φταίει το ΕΑΠ για αυτό...

Χρονης

Ένα χρεοκοπημένο εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει αμφισβητήσιμων προσόντων πτυχιούχους που δεν μπορούν να απορροφηθούν από την συρρικνούμενη αγορά εργασίας . Καταφυγή όλων αυτών είναι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί έστω κακοπληρωμένοι .Η προσφορά θέσεων είναι τόσο μικρή που για να βολευτούν οι ημέτεροι θα καταλυθεί κάθε έννοια αξιοκρατιας.Οδηγούμαστε σε de facto κατάργηση του ΑΣΕΠ πράγμα που αποδεικνύει ότι ο έλληνας ανεξάρτητα πολιτικης τοποθέτησης μισεί θανάσιμα την αξιοκρατία.

Ωραία ιδέα

Εμένα μου αρέσει η ιδέα και προτείνω να τη γενικευσουμε. Για παράδειγμα, για να ανανεωθεί η Βουλή, στις εκλογές οι παλαιοί βουλευτές για κάθε χρόνο που ήταν βουλευτές να τους αφαιρούνται 1.000 σταυροί.

έχεις απόλυτο δίκιο!!

να πηγαίνει -1000 σταυροί ανά έτος και αν έκαναν αποδεδειγμένα κάποιο έργο (αν και αυτό θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο) να δίνεται ένα πολύ μικρό bonus π.χ. 20 σταυροί!

Να τα λέμε όλα

Λέτε ότι η σχετική προκήρυξη παραβιάζει κάθε έννοια δικαιοσύνης και ισονομίας. Βεβαίως. Όπως κάθε έννοια δικαιοσύνης και ισονομίας παραβιάζουν και οι προκηρύξεις του δημοσίου, στις οποίες ενώ ζητείται μία συγκεκριμένη επιστημονική ειδικότητα δεν μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αλλά μόνο η πιθανή αναπηρία, η πολυτεκνία, κ.λ.π. Είμαι κοινωνιολόγος με διδακτορικό στην κοινωνιολογία και όταν πήγα να καταθέσω αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άκουσα έκπληκτος τον υπάλληλο να μου λέει ότι ....το διδακτορικό μου δεν ...μετράει!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ενώ, όπως ο ίδιος μου είπε αν είχα 4 παιδιά θα είχα ήδη προσληφθεί!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Εγώ προτείνω, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ξέχασαν το προφυλακτικό στο συρτάρι να τους δίνουμε ένα καλό επίδομα, όχι όμως να τους επιτρέπουμε να παίρνουν τη θέση κάποιων με πολλαπλά τυπικά προσόντα από αυτούς.

Στάθης

Πραγματικά ο νόμος αυτός είναι απαράδεκτος και εντελώς άδικος. Εκτός αυτού υποβαθμίζει τους φορείς στους οποίους προκηρύσσονται οι θέσεις και τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Εάν ήμουν γονέας και το παιδί μου πήγαινε π.χ στο λύκειο, θα ήθελα να το διδάξει κοινωνιολογία ή μαθηματικά ή φυσική, κ.λ.π., ο καθηγητής που θα είχε τα περισσότερα τυπικά προσόντα και όχι αυτός που έκανε τα περισσότερα παιδιά! Η μοριοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών πρέπει να εισαχθεί ΑΜΕΣΑ σε όλες τις προσλήψεις του δημοσίου.

Ανοησίες

Ένας διδάκτορας της κοινωνιολογίας πρέπει να προηγείται παντού. Για να έχετε δουλίτσα στην Γ Λυκείου υπάρχει μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών. Μία ώρα χαβαλές και διορισμοί καθηγητών για το "άχρηστο" μάθημα. Αν σου πουν να κάνεις το ΑΟΘ θα λες είμαι κοινωνιολόγος. Το Λύκειο να γίνει πραγματικά προαιρετικό με μόνο τα μαθήματα των κλάδων και τρία -τέσσερα της απολύτου επιλογής των μαθητών αφού ΠΡΩΤΑ ΔΟΥΝ ΠΟΙΟ ΑΣΤΕΡΙ θα διδάξει. Οι υπόλοιποι καθηγητές, αργόσχολοι και χαβαλέδες, σπίτι τους.

@

Η κοινωνιολογία, σε κάθε έκφανσή της, μόνο άχρηστο μάθημα δεν είναι και δεν προσφέρεται καθόλου για χαβαλέ. Αυτά τα λένε πραγματικά οι άσχετοι. Υπάρχουν όμως άσχετοι καθηγητές στο Λύκειο που τους βάζουν να διδάσκουν άσχετα με αυτούς μαθήματα, όπως οι φιλόλογοι που διδάσκουν ιστορία, όταν την ιστορία στο πανεπιστήμιο την έχουν μάθημα επιλογής!!!

Υποψήφια μεταπτυχιακού

Γιατί σας κάνει να ξεσηκώνεστε όλοι σας παντογνώστες η συγκεκριμένη προκήρυξη; Αναρωτήθηκε ποτε κανεις, πως γινόταν μέχρι τώρα η πρόσληψη των μελών ΣΕΠ;Ε, σας πληροφορώ πως δεν γινόταν ΠΟΤΕ μέχρι τώρα μέσω τυπικών προσόντων! Οι εκάστοτε πράσινο-γαλάζιο-συριζο-φρουροί διορίζονταν ως μέλη ΣΕΠ, χωρίς αξιολόγηση των προσόντων τους! Ελάχιστες ήταν οι φωτεινές εξαιρέσεις, που τα προσόντα τους ήταν αδιάσειστα!

ΣΕΠ στο ΕΑΠ

Συγγνώμη, αλλά από ποιον ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗΣ κατέβηκες εσύ; Επειδή διδάσκω μερικά χρόνια στο ΕΑΠ, σε πληροφορώ ότι οι κομματικές ταυτότητες και η ιδιότητα του ΣΕΠ είναι δύο πράγματα άσχετα μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως κομματική ταυτότητα, δεν είναι γνωστό το τί ψηφίζω και τι κόμμα υποστηρίζω και όμως επιλέχθηκα ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό μόνο με τα τυπικά μου προσόντα (διδακτορικό, και μάλιστα από καλό ξένο πανεπιστήμιο, επιστημονικές εργασίες, κλπ).

amerikanos

δεν χρειαζονται καθηγητες με πειρα ρε τα ρεμαλια του εαμ του ελας και του συριζα θελουν να εχουν μονο καπετανιους για να διδασκουν στα εμπεδα την τεχνη του ανταρτικου χαχαχαχα ακους εκει συριζαιος και σπουδαγμενος ... σαν τα βιογραφικα των ανταρτων του εαμ και του ελας που οταν τους πηγαν στην σιδηρο παραπετασμα ο καθε γιδοβοσκος ο καθε χασαπης ο καθε μακελαρης που μεχρι τοτε δεν ειχε δει χαρτι ουτε κολοχαρτο ... γινανε ολοι μηχανικοι των σοβιετικων πολυτεχνειων γιατροι δικηγοροι κτλ κλτ φανταζομε σε τι ιατρικες σχολες = δημοσια σφαγεια σοβιετικα πολυτεχνεια = ρουφιανοι στα γκουλαγκ δικηγοροι = ρουφιανοι της νκβτ ειτανε οι παπουδες τους και οι σημερινοι θελουν να κανουν τα ιδια ... ρε σεις ολα τα ευρωπαικα εκπεδευτικα ιδρυματα οταν το παρουν πρεφα θα ζητανε να περασουν ξανα εξετασεις οι σπουδαστες του εμετικου εαμ

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

eikones

Από τη Λιβαδειά και την Θήβα απήγαγαν τους συμπατριώτες τους οι 7 δράστες, για να ζητήσουν έπειτα από συγγενείς στην πατρίδα τους να καταβάλλουν λύτρα για την απελευθέρωσή τους