Τεχνικά Λύκεια: Σε διαθεσιμότητα 2000 εκπαιδευτικοί, μετατάσσονται άλλοι 500

Τεχνικά Λύκεια: Σε διαθεσιμότητα 2000 εκπαιδευτικοί, μετατάσσονται άλλοι 500

Καταργούνται οι ειδικότητες υγείας , κομμωτικής και αργυροχρυοσοχοϊας από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τέλος στις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας για διαθεσιμότητα καθηγητών πληροφορικής και ξένων γλωσσών βάζει με non paper το υπουργείο Παιδείας. Με βάση την πρόταση καταργούνται 46 ειδικότητες εκπαιδευτικών και 2500 οργανικες θέσεις της τεχνικής εκπαίδευσης.

Αύριο Τετάρτη ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος συναντάται με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκειμένου να συζητήσουν όλα τα θέματα της κινητικότητας των εκπαιδευτικών.

Με την κατάργηση ειδικοτήτων από το Τεχνικό Λύκειο,  το υπουργείο Παιδείας, όπως προκύπτει από non paper προχωρά στην κατάργηση οργανικών θέσεων  2500 εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σχέδιο νόμου που προωθεί αλλαγές στο Τεχνικό Λύκειο.
Συγκεκριμένα στο non paper τονίζεται:

• Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του Μεσοπρόθεσμου για την αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα, προτάσσει ως αναγκαία για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, την απλούστευση των λειτουργιών του και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

• Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του είχε ορίσει την συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας στις 12.500 «διαθεσιμότητες»  σε 7.500 εκπαιδευτικούς.
• Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζοντας ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός των υπό Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών ή Διοικητικών Υπαλλήλων δεν μπορεί να προηγείται της Έκθεσης Αξιολόγησης των Δομών, των Υπηρεσιών και του Ανθρώπινου Δυναμικού του, προέβη σε αξιολόγηση των δομών του – που στελεχώνουν περισσότερα από 190.000 άτομα - και κατέδειξε με μεθοδολογική αρτιότητα ότι υπηρετώντας τη θεσμική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και μόνο, ότι οι εκπαιδευτικοί που δύνανται να τεθούν σε διαθεσιμότητα δεν υπερβαίνουν τους 2.000 σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες.

• Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υιοθέτησε και υποστήριξε αποτελεσματικά τις τεκμηριωμένες θέσεις του Υπ. Παιδείας στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις.
• Παράλληλα, και οι εκπρόσωποι της Task Force συμφώνησαν με τη μεθοδολογική επάρκεια και συνεπώς με τα ποσοτικα  αποτελέσματα του staffing plan, ήτοι 2.000 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα σε δύο εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης προσωπικού προσμετρώντας τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί σχετικά με το Γενικό Λύκειο και το Τεχνικό Λύκειο, στη δομή, τη λειτουργία και τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών τους:
Σενάριο 1ο : από τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς κατά την 30η Ιουνίου 2013
1ο Βήμα) στις 4933 κενές οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες Γυμναστών, Πληροφορικής, Γαλλικής Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής και Καλλιτεχνικών, υποχρεωτική μετάταξη ισάριθμων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των ιδίων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν
2ο Βήμα) στις 2.500 κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ της Κεντρικής & των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καθώς και των Δ.Ι.Ε.Κ. υποχρεωτική μετάταξη υπεραρίθμων εκπαιδευτικών με ισόποση μείωση αποσπάσεων  και
3ο Βήμα) «διαθεσιμότητα» των  περίπου 2.000 εκπαιδευτικών που συνεχίζουν να πλεονάζουν 
Σενάριο 2ο από τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς κατά την 30η Ιουνίου 2013
1ο Βήμα) στις 4933 κενές οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες Γυμναστών, Πληροφορικής, Γαλλικής Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής και Καλλιτεχνικών , υποχρεωτική μετάταξη ισάριθμων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των ιδίων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν
2ο Βήμα) «διαθεσιμότητα» εκπαιδευτικών που προκύπτουν από τυχόν κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων εφόσον προκριθούν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του νέου Τεχνικού Λυκείου  και
3ο Βήμα)  υποχρεωτική μετάταξη στις 2.500 κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ της Κεντρικής & των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καθώς και των Δημοσίων ΙΕΚ  όσων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να πλεονάζουν, με ισόποση μείωση αποσπάσεων, εφόσον είναι κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ και ειδικοτήτων αναγκαίων ή συναφών για τη  βελτίωση του διοικητικού έργου.
 

ΠΟΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ & ΓΙΑΤΙ


•Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τα Επαγγελματικά & Τεχνικά Λύκεια & Σχολές δεν επιτελούν σήμερα το ρόλο τους αντιμετωπίζοντας σειρά στρεβλώσεων και πελατειακών σχέσεων, για αυτό το λόγο και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε Μεταρρυθμίσεις.

•Πιστεύουμε ότι η δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση πρέπει να προσβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση και αυτή με την σειρά της να εκπληρώνει τον ρόλο της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Γι αυτό σχεδιάζουμε ένα Τεχνικό Λύκειο που θα μεταδίδει τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, παράλληλα με την καθολική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας, και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώσεις και επικαλύψεις με ανώτερες βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης ή μη τυπικής κατάρτισης.

•Σε κάθε περίπτωση, υπηρετούμε ένα σχεδιασμό που στοχεύει το Τεχνικό Λύκειο να προσφέρει ειδικότητες αποφοίτων που ανταποκρίνονται στις επιλογές των μαθητών και όχι στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και να στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ώστε να επιτρέπεται η αξιολόγηση τους, οι αναπληρώσεις τους και ο προγραμματισμός για τα επόμενα σχολικά έτη.
•Η πρακτική αυτή που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στα ΕΠΑΛ & στις ΕΠΑΣ οδήγησε στην ύπαρξη 110 διαφορετικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο. 
• Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προέκρινε το 2ο ΣΕΝΑΡΙΟ γιατί πιστεύει ότι οι θεσμικές αλλαγές  προκρίνονται και προηγούνται της διαχείρισης προσωπικού.

• Μετά από συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών συστημάτων τεχνικής εκπαίδευσης, μελέτη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας και ανάπτυξη περιγραμμάτων επαγγελμάτων εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα επαγγέλματα υγείας όπως Βοηθοί Φαρμακείων, Βοηθοί Φυσιοθεραπευτών, Βοηθοί Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, Βοηθοί Νοσηλευτών, Βοηθοί Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων &  Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας καθώς και επαγγέλματα όπως Γραφικών Τεχνών, Σχεδίασης & Παραγωγής Ενδύματος, Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης & Αργυροχρυσοχοΐας δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

• Παράλληλα, το ίδιο αντικείμενο σπουδών και χωρίς την αναγκαιότητα να αποδίδεται σε τρία επίπεδα σπουδών (Δευτεροβάθμιας – Μετα/Δευτεροβάθμιας – Ανώτατης) προσφέρεται σε άλλες βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ &  ΤΕΙ) με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην αγορά εργασίας.

• Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε στην κατάργηση 46 ειδικοτήτων από τις 110 ειδικότητες που υπήρχαν, συνολικά, έως σήμερα, και συνεπώς στη κατάργηση 2.500 οργανικών θέσεων της τεχνικής εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 2000 θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι υπόλοιποι σύμφωνα με τα κάτωθι θα μεταταχθούν.

• Συνεπεία της θεσμικής αλλαγής στη τεχνική εκπαίδευση που προωθούμε οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα προέρχονται από την Επαγγελματική & Τεχνική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα από την κατάργηση του τομέα Υγείας & Πρόνοιας και των Ειδικοτήτων Αισθητικής, Κομμωτικής και Γραφικών Τεχνών στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ.

• Σημειώνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πρώην ΚΑΤΕΕ & ΚΑΤΕ.. Οι εκπαιδευτικοί Κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα αντικατασταθούν σταδιακά με νέους εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ γεγονός που συμβάλει στην ποιότητα της εκπαίδευσης.

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2.500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ


Καταρχάς λαμβάνουμε μια σειρά μέτρων υποστήριξης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και εξαιρέσεων ώστε εν κατακλείδι να τεθούν περίπου 2000 σε διαθεσιμότητα και περίπου 500 θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις, από το σύνολο των απασχολούμενων στους καταργούμενους κλάδους.  Συγκεκριμένα:

Εχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν οργανική θέση σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Εχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν και δεύτερη ειδικότητα γιατί αυτή τους αποδίδει οργανική θέση εκ της δεύτερης ειδικότητας

Εχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι και θα υποχρεωθούν σε μετάταξη σε διοικητικές θέσεις στις εγγύτερες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της περιοχής που σήμερα υπηρετούν.

Προνοείται όλοι οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, εάν δεν τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις και απολυθούν, να απασχολούνται κατά προτεραιότητα, όλων των υπολοίπων, ως ωρομίσθιοι σε μαθήματα των ειδικοτήτων τους.

Το 55% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες απαραίτητες και αναγκαίες των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των σχετικών Μονάδων Υγείας. Γεγονός που προμηνύει την αξιοποίησή τους και την επαναπροσληψή τους στις Υπηρεσίες υγείας του σχετικού Υπουργείου τους προσεχείς μήνες.

Περισσότερο από το 35% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες που είτε ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα είτε μπορούν να ασκήσουν.

ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΛΗΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 56

ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 84

ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 21

ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 1

ΔΕ01.08 - ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 4

ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 34

ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 24

ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 17

ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2

ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ 5

ΔΕ01.15 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9

ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 4

ΔΕ01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 35

ΠΕ12.12 - ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 1

ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ 156

ΠΕ14.02 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 103

ΠΕ14.03 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ  20

ΠΕ14.06 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  98

ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  6

ΠΕ17.13- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙAΣ  0

ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 80

ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 211

ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 0

ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 144

ΠΕ18.08 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 49

ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 39

ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 388

ΠΕ18.11 - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  56

ΠΕ18.20 - ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ      19

ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  10

ΠΕ18.24 - ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  26

ΠΕ18.25 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ    110

ΠΕ18.26 - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ          46

ΠΕ18.27 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ    52

ΠΕ18.29 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ          2

ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  335

ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  13

ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ    4

ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  9

ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  15

ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  13

ΤΕ01.12 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ    6

ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   4

ΤΕ01.19 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     84

ΤΕ01.20 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ        11

ΤΕ01.25 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ    7

ΤΕ01.26 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ       29

ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  18

ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ         19

ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ             3

Γενικό άθροισμα     2472

ΣΧΟΛΙΑ (54)

Μαρία

Συγγνωμη με αυτους που θα πανε στο δευτερο ετος τον σεπτεμβρη για να παρουν το πτυχιο τι θα γινει???που εχουν κανει ηδη το πρωτο ετος????

παπαρης

Κοιτάχτε αν το δουμε σφαιρικά το πράγμα και αν εμβαθύνουμε σε ολες τις πλευρές του προβληματος θα καταληξουμε πιστεύω ......... ΡΕ ΑΝΤΕ ΚΑΙ ......... ΠΑΛΙΟ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ . Ειστε και θα παραμεινετε για μια ζωή ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ . Εχουν χαρίσει 350 δισεκατομυρια ευρώ στις τραπεζες και καθεστε και κατηγορειτε τους ανθρωπάκους που χάσανε την δουλειά τους , που μπορει να μην έχουν να ταίσουν τα παιδιά τους αύριο . Μα την παναγία , χαίρομαι που τα παιδιά μου έχουν πάρει την Ρώσικη υπηκοότητα και μα την παναγια οταν θα μεγαλώσουν θα τους κάνω να ξεχάσουν και τα ελληνικά που μιλάνε . Οταν θα λένε ότι είναι έλληνες θα τους πλακώνω στο ξύλο . Σιχάματα της κοινωνίας .

Διογένης

Το Δημόσιο Σχολείο έχει τελειώσει προ πολλού.Συντηρείται και λειτουργεί για να παρέχει μισθό και ασφάλεια στον καθηγητή.Εάν δεν υπήρχαν τα φροντιστήρια όλα τα Ελληνοπουλα θα ήταν αγράμματα.Αυτά είναι γνωστα σε όλους.Πουθενά στην Ευρώπη δεν λειτουργούν τόσα πολλά φροντιστήρια.Θα πρέπει να σκεφθεί σοβαρά η πολιτεία την κατάργηση των δημοσίων σχολείων.Να γλυτώσουμε και τα έξοδα μισθοδοσίας χιλιάδων καθηγητών.Να στείλουμε όλοι τα παιδιά μας σε ιδιωτικά σχολεία ν α τελειώνουμε.Να σταματήσει η κοροιδία.Οι δύο χιλιάδες καθηγητές που απολύονται είναι ελάχιστοι.Να απολυθούν όλοι όσοι τα απογεύματα,μετα το σχολείο δουλεύουν ιδιαίτερα.

s

Πιο ΓΕΛΟΙΑ αποψη δεν εχω ξαναδει. Αμα εχεις ΗΛΙΘΙΟ γονιο ψαξε στο δασκαλο για φταιχτη..

Προφήτης

@Διογένης,έτσι όπως ξεκίνησες να γράφεις πίστεψα ότι θα προτείνεις την κατάργηση των φροντιστηρίων την αναβάθμιση του δημόσιου (αγαθού) σχολείου και φυσικά τη μη απόλυση των καθηγητών,αλλά που... φίλε έχεις σοβαρό πρόβλημα και έχεις ανάγκη ιατρικής φροντίδας ,αν και προσωπικά πιστεύω ότι ένα πουκάμισο με τα μανίκια να κουμπώνουν πίσω θα ήταν το ιδανικό...

Πέτρος

Για μερικούς που γράφουν πως με το κλείσιμο των τμημάτων υγείας των ΤΕΛ θα έχουμε έλειψη νοσηλευτών και μαιών. Μήπως σας διαφεύγει πως από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αποφοιτούν κάθε χρόνο χιλιάδες νέοι με αυτές τις ειδικότητες και μάλιστα με υψιλότατο επίπεδο εκπαίδευσης; Μήπως δε γνωρίζετε πως οι μονάδες υγείας προτιμούν αυτούς τους αποφοίτους για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους; Δε γνωρίζετε πως η ανεργία σε όλα τα επαγγέλματα υγείας εδώ και χρόνια είναι τεράστια και κυρίως οι απόφοιτοι των ΤΕΛ παραμένουν στα αζήτητα; Είναι πολύ άσχημο κάποιοι συνάνθρωποι μας από την μια στιγμή στην άλλη να μένουν άνεργοι, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει υποχρεώσεις βασιζόμενοι στο μισθό τους. Το υπουργείο υγείας θα μποτούσε να μετατάξει τουλάχιστον τους νοσηλευτές και τις μαίες στα νοσοκομεία όπου το πρόβλημα της έλειψης νοσηλευτικού προσωπικού είναι μεγάλο. ¨Αλλωστε η συντριπτική πληοψηφία των διδασκόντων νοσηλευτών και μαιών των ΤΕΛ, είχαν διοριστεί και υπηρετήσει για πολλά χρόνια ως νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία, πριν τον διορισμό τους στα ΤΕΛ. Φυσικά θα χάσουν τη βόλεψή τους (γι αυτό άλλωστε προτίμησαν τα ΤΕΛ από τα νοσοκομεία) αλλά δε θα είναι τουλάχιστον άνεργοι.

Χλμ

1.αν εχετε ανεργια όπως λες σε νοσηλευτές , γιατι εχετε και ελειψεις όπως επίσης λες ; 2. Αν γίνουν μετατάξεις , πως θα μετρήσουν ως απολύσεις για την τροικα ;

ετσι

Πες τα χρυσοστομε!! όλα τα βυσματα προτιμησαν την ξεκουραση και τις διακοπες του σχολειου απο τη βαρβαροτητα και τη σκληρη δουλεια του νοσοκομειου! Και αφησαν πισω τα "κορόιδα" να βγαλουν τη λαντζα και αυτοι παρισταναν τους δασκαλους!

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 600 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΑΚΕΣ.

@chris

Είσαι λίγο χαζός ή η ιδέα μου είναι;

dokk

αυτος φίλε μου την έκαψε την φλάντζα!!! μην δίνεις σημασία!!

Μάκης

Πολύ σωστή η κίνηση τουΥπουργείου Παιδείας!Απλά συγχαρητήρια! Οι καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων (εκείνοι με τα αληθινά ΠΕ και ΤΕ δύο και τρία πτυχία και τα μεταπτυχιακά) στις τάξεις και σε όποια διοικητικά πόστα του Υπουργείου Παιδείας και όσοι ΥΕ και ΔΕ τρώνε πλέον τσάμπα χρήματα από τον Έλληνα φορολογούμενο στο σπίτι τους ή σε άλλους τομείς, εάν τους χρειάζονται (π.χ. Υπουργείο Υγείας κλπ).Επιτέλους απομάκρυνση των τσαμπατζήδων ΥΕ και ΔΕ, που τους πληρώναμε για ΤΕ και που επίσης τους πληρώνουμε έως σήμερα για να κρύβονται σε γραφεία, χωρίς να έχουν κάποιο διδακτικό αντικείμενο.Μπράβο κύριε Υπουργέ!Αυτό είναι κάθαρση!Κανένας άλλος καθηγητής, άλλης ειδικότητας στην διαθεσιμότητα.Καμία άλλη απόλυση.Όσοι τρώνε και πίνουν πλέον τσάμπα να φύγουν.Οι υπόλοιποι είναι απαραίτητοι!

με μια 2η ματιά

Αν πρόσεξες φεύγουν και όλοι οι Ιατροί, οι οποίοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια σπουδών. Δεν φεύγουν μόνο ΔΕ και ΤΕ. Πριν μία εβδομάδα ο Αρβανιτόπουλος ήταν στα εγκαίνια του ΙΕΚ Ακμή στον Πειραιά, ιδιωτικό ΙΕΚ που έχει και παραϊατρικές ειδικότητες. Τελικά ο Τομέας Υγείας χρειάζεται; Γιατί στη δημόσια δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ο τομέας σήμερα έκλεισε. Τους έστειλε όλους τους καθηγητές του τομέα Υγείας. Ερώτημα: τι θα γίνει με τους μαθητές που από Σεπτέμβρη θα πρέπει να βρίσκονται στην Γ' τάξη του τομέα Υγείας; και αντίστοιχα με τους μαθητές των άλλων 2 τομέων στις ΕΠΑΣ; σύμπτωση: ο Όμιλος ΑΚΜΗ ήταν αυτός που εκπόνησε τη μελέτη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πάνω σε αυτό βασίστηκε το σχέδιο "Αθηνά"

Chris

Ένας πρωτοδιόριστος δημόσιος υπάλληλος παρουσιάζεται στην υπηρεσία του και πιάνει δουλειά. Συνεπής, τυπικός, άψογος σε όλα του. Αφού πέρασε ένας μήνας, παρουσιάζεται μια μέρα στις 12 το μεσημέρι στο διευθυντή του. -Κύριε διευθυντά, φεύγω! Ο διευθυντής υπέθεσε ότι έχει κάποια δουλειά. Την άλλη μέρα στις 12 το ίδιο. Μετά από μερικές μέρες σταμάτησε να του το λέει. Μόλις πήγαινε 12 η ώρα, τα μάζευε και έφευγε. Τον καλεί ο διευθυντής. -Ακούστε κύριε, του λέει. Είσαστε ένας εξαίρετος υπάλληλος. Όμως δεν μπορείτε να φεύγετε από τις δώδεκα. Τι θα πουν οι συνάδελφοί σας; -Να σας εξηγήσω κυριε διευθυντά! Κι αντί για εξήγηση κατεβάζει τα βρακιά του και του δείχνει πως δεν έχει αρχίδια. -Τι εννοείτε με τη συμπεριφορά σας αυτή; Ρωτάει ο διευθυντής. -Κύριε διευθυντά, οι συνάδελφοί μου μετά τις 12 ξύνουν τ'αρχίδια τους. Εγώ τι να κάνω;

Chris

4 άνδρες συζήταγαν για πόσο έξυπνες ήταν οι γάτες τους. Ο πρώτος άνδρας ήταν Μηχανικός, ο δεύτερος ήταν Λογιστής, ο τρίτος Χημικός, και ο τέταρτος ήταν Δημόσιος Υπάλληλος. Για καυχηθεί στους φίλους του ο Μηχανικός φωνάζει την γάτα του και της λέει, "Κλιμακόμετρο, δείξε τι αξίζεις." Ο Κλιμακόμετρος βάδισε μέχρι το γραφείο, έβγαλε λίγο χαρτί και ένα στυλό και ζωγράφισε χωρίς άλλη καθυστέρηση ένα κύκλο, ένα τετράγωνο, και ένα τρίγωνο. Συμφώνησαν όλοι ότι όντως έξυπνη ήταν η γάτα του. Αλλά ο Λογιστής υποστήριξε ότι η γάτα του ήταν καλύτερη. Έτσι, φωνάζει την γάτα του και της λέει, "Εξελάκι , δείξε τι αξίζεις." Ο Εξελάκης πήγε στην κουζίνα και γύρισε με δυο ντουζίνες μπισκότα. Τα χώρισε σε 4 ίσους στίβους από 6 μπισκότα έκαστος. Όλοι χειροκρότησαν το κατόρθωμα του Εξελάκη. Όμως ο Χημικός υποστήριξε ότι η γάτα του ήταν καλύτερη. Έτσι, φωνάζει την γάτα του και της λέει, "Δοσούλα , δείξε τι αξίζεις." Η Δοσούλα σηκώθηκε, πήγε μέχρι το ψυγείο, έβγαλε ένα λίτρο γάλα, έβγαλε ένα δοσομετρικό ποτήρι από το ντουλάπι και μέτρησε ακριβώς 8 ουγγιές γάλα χωρίς να χύσει μια σταγόνα. Όλοι συμφώνησαν ότι ήταν πράγματι έξυπνη η γάτα. Τότε γύρισαν και οι τρεις στον Δημόσιο Υπάλληλο και τον ρωτούν "Η δική σου η γάτα τί κάνει;" Ο Δημόσιος Υπάλληλος φώναξε τον γάτο του και του λέει, "Διάλειμμα, δείξε τι αξίζεις." Ο Δίαλειμμα πήδηξε όρθιος....... Έφαγε τα μπισκότα........ Ήπιε το γάλα........ Έκανε τα κακά του στις ζωγραφιές του Κλιμακόμετρου... Πήδηξε τις άλλες τρεις γάτες. Παραπονέθηκε ότι τραυμάτισε την πλάτη του κατά το πήδημα... Κατέθεσε παράπονο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας... Εισέπραξε αποζημίωση από το εργατικό ατύχημα και... Την κοπάνησε για την υπόλοιπη ημέρα με αναρρωτική άδεια...

ΑΝΤΕ ΒΡΕ ΓΕΛΟΤΟΠΟΙΕ

ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΣ ΑΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΥΑ ΑΣΤΕΙΑ. ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ.

Chris

Τι κοινό έχουν τα σπερματοζωάρια με τους δημόσιους υπαλλήλους; Χιλιάδες τρέχουν αλλά μόνο ένα κάνει τη δουλειά!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

heli

Ο 30χρονος αυτοτραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια εργασιών που διεξήγαγε στο οπλουργείο της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί - Σταθερά κρίσιμη η κατάστασή του, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις