Η εταιρεία που έχει τον τρόπο να είναι κάθε μέρα δίπλα σε όσους τη χρειάζονται

Η εταιρεία που έχει τον τρόπο να είναι κάθε μέρα δίπλα σε όσους τη χρειάζονται

Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης των Supermarket ΚΡΗΤΙΚΟΣ με το ευρύ κοινό αποτελούν βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας τους και  κινητήρια δύναμή τους

kritikos1

Sponsored Content

Σε μια εποχή που οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις αυξάνονται διαρκώς, μια επιχείρηση δεν αρκεί να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αλλά να συνεισφέρει στην ποιότητα της ζωής του συνόλου. 
Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ, με αίσθημα συνεργασίας και υπευθυνότητας, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το κοινωνικό σύνολο με ένα εύρος σημαντικών δράσεων ΕΚΕ. Οι δράσεις διακρίνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες και αφορούν την Κοινωνία, τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον. Με βασικές αξίες την ποιότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική ευαισθησία, όπως και τη συνέπεια στη συνέχεια των δράσεων, η ΚΡΗΤΙΚΟΣ σχεδιάζει το στρατηγικό της πλάνο με ένα στοχευμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα ενεργειών. Το περιεχόμενο των ενεργειών συνεχώς διευρύνεται, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερους τομείς της επιχειρηματικής δράσης.
BANNER_1360Χ764_9


Προσφορά στην κοινωνία
Κλείσιμο
1. Στον σημαντικό πυλώνα της Κοινωνίας, επενδύει σε τομείς που κάνουν το αύριο καλύτερο για κάθε άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία να υποστηρίζει τα μέλη των συλλόγων πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ως μία ελάχιστη αναγνώριση στην ύψιστης σημασίας συνεισφορά τους στην κοινωνία. Αναλυτικότερα, παρέχει σε όλες τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες 10% άμεση έκπτωση στο καλάθι τους με την κάρτα club σε όλα τα είδη βασικών αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι έχουν την δυνατότητα να ψωνίζουν από τα καταστήματα ΚΡΗΤΙΚΟΣ όλα τα είδη και να επωφελούνται από έκπτωση 10% στη συνολική τους απόδειξη.
BANNER_1360Χ764_3

2. Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ αισθάνεται υπερήφανη που συμμετείχε στο δίκτυο «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων» του οργανισμού «Μπορούμε», στηρίζοντας δραστικά το μήνυμα «Καμία μερίδα φαγητού χαμένη»! Το 2022 κατάφερε να προσφέρει 3.574 μερίδες φαγητού, στηρίζοντας επισιτιστικά εκατοντάδες ευπαθείς ομάδες.
BANNER_1360Χ764_8

3. Στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής υπευθυνότητας και σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλοποιεί εμπορικές ενέργειες στηρίζοντας έμπρακτα το κοινωνικό σύνολο με ένα εύρος δράσεων. Μια σημαντική πρωτοβουλία ΕΚΕ, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον όμιλο Σαράντη, είναι η εμπορική ενέργεια «Με αγάπη για τη Βόρεια Εύβοια»
4. Ταυτόχρονα, με στόχο την ενίσχυση ακόμα περισσότερων οικογενειών, υποστηρίζει τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους κοινωφελείς φορείς. Η οικογένεια και το παιδί έχουν σημαντική θέση στο όραμα της εταιρείας, γι’ αυτό και υπάρχει η συνεχής στήριξη στους δύσκολους καιρούς της κρίσης και δίνεται προτεραιότητα σε οργανισμούς που έχουν σχέση με το παιδί.


Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
Όσον αφορά τον πυλώνα που έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ αντιμετωπίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως έναν σημαντικό, θεματικό άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού της, που αποτελεί έναν ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. Αγκαλιάζει το σύνολο των ανθρώπων της φροντίζοντας να στέκεται κάθε μέρα δίπλα τους, με πράξεις και πρωτοβουλίες σημαντικές για εκείνους και τις οικογένειές του.
1. Σε μία ιδιαίτερα κομβική χρονιά, συνεχίζει να δεσμεύεται πως θα κάνει το καλύτερο δυνατό για τους ανθρώπους της. Ειδικότερα, στις σοβαρές προκλήσεις της ακρίβειας και των οικονομικών δυσκολιών, στηρίζει όλους τους εργαζόμενους με σημαντικές παροχές όπως η έκπτωση 10% με την κάρτα club και το δυνατό Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για εκείνους και τις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια του 2022, ιδρύθηκε επιτυχώς και η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Ένας εσωτερικός εκπαιδευτικός φορέας, ο οποίος φροντίζει μέσα από συνεχή εκπαίδευση την εξέλιξη των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και στοχεύει στην πληρέστερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.
2. Επικροτεί τους εργαζόμενους με προνομιακά δίδακτρα φοίτησης σε προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλότερο επίπεδο σπουδών. Αλλά και όλα τα παιδιά των εργαζομένων που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο, επιβραβεύοντάς τα με διατακτικές επιταγές.
3. Κάθε χρόνο τροφοδοτεί την Τράπεζα Αίματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε θέματα υγείας για όλους τους εργαζόμενους και τους συγγενείς πρώτου βαθμού.

BANNER_1360Χ764_5

Ευαισθησία για το περιβάλλον
Ο τρίτος και εξίσου σημαντικός πυλώνας αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι δράσεις του οποίου ξεκίνησαν το 2022.
1. Αντικαθιστά το έντυπο φυλλάδιο σταδιακά με ηλεκτρονικό.
BANNER_1360Χ764_6

2. Συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» με στόχο τη μείωση σπατάλης τροφίμων στη χώρα μας και υποστηρίζει τη δράση του οργανισμού «Μπορούμε στη Λαϊκή» διαθέτοντας εξοπλισμό για τη συλλογή τροφίμων από επιλεγμένη λαϊκή αγορά που δίνονται μερίδες φαγητού για τα ιδρύματα της περιοχής.
BANNER_1360Χ764_7

3. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργούμε πάρκα τσέπης, κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσιμες» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Procter & Gable,  (μέσω εμπορικής ενέργειας, αγοράζοντας προϊόντα φυλλαδίου) συνέβαλε στη βελτίωση και τον σχεδιασμό 3 πάρκων «τσέπης», τα οποία είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και του εκάστοτε αστικού τοπίου. Για 2η χρονιά, συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης και ανακύκλωσης THE GREEN CITY, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν τα διαχωρισμένα υλικά τους, αποκτώντας άμεσο κέρδος. 
4. Συνεχίζει να στηρίζει ενέργειες και δράσεις που βοηθούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων. Εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά συστήματα στα καταστήματα και τις αποθήκες, εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων, μειώνει από την πλευρά της την εξάρτηση από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή αερίων θερμοκηπίου και ελαττώνει το ενεργειακό αποτύπωμα.
5. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πλανήτης Μέλισσα» που υλοποιεί ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Αττικής, το οποίο ενημερώνει μαθητές δημοτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα για τον ευεργετικό ρόλο των μελισσών στο περιβάλλον και την τεράστια σημασία που έχει η προστασία τους για το μέλλον του πλανήτη.
BANNER_1360Χ764_10

Το πρόγραμμα «Πλανήτης Μέλισσα», συνδυάζοντας θεωρία και πράξη με πρωτότυπο, επιστημονικά ορθό και άρτιο τρόπο, επιδιώκει να καλλιεργήσει μια θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον, να προωθήσει συνεργατικές και οργανωτικές δεξιότητες και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό σε δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, μαθητές και εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της μέλισσας και της μελισσοκομίας, τη σχέση της μέλισσας με το περιβάλλον και τη συνεισφορά της στο καλό του πλανήτη.  
BANNER_1360Χ764_4

6. Η ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε συνεργασία με την IKORGANIC, εκτός από το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην εταιρεία. Πράσινες γωνιές για έναν πράσινο πλανήτη! Τα προϊόντα μαναβικής της ΚΡΗΤΙΚΟΣ επιστρέφουν στα καταστήματά της μεταμορφωμένα σε προϊόντα κήπου! Οι συσκευασίες, που φέρουν τόσο το logo της ΚΡΗΤΙΚΟΣ, όσο κι εκείνο της Ikorganic τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες γωνιές, που ενημερώνουν το κοινό για όλη την πορεία του προϊόντος μέχρι να φτάσει στο ράφι, καθώς και για την πράσινη φιλοσοφία του Zero Waste Food που κρύβει πίσω του.
Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την έννοια του Zero Waste Food, αλλά και να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ανερχόμενης – ειδικά μετά την πρόσφατη καραντίνα – νέας τάσης: την ερασιτεχνική κηπουρική!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης