Το Πρόγραµµα Χορηγιών επιστρέφει στην κοινωνία

chorigies_art

Εταιρείες, οργανισµοί, ιδρύµατα και ιδιώτες δίνουν πρόθυµα το «παρών» ενισχύοντας οικονοµικά την εθνική προσπάθεια της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»,  που καρποφορεί συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν µε τις παρακαταθήκες τους µέλλοντος χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ κρατικού χρήµατος

Χωρίς ένα ευρώ κρατικής ενίσχυσης, επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης και, ως εκ τούτου, µε µηδενική δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Είναι πράγµατι πρωτόγνωρο ένα ολόκληρο πρόγραµµα που περιλαµβάνει κάθε µορφής δράσεις και εκδηλώσεις να υλοποιείται σε πανελλήνια κλίµακα χωρίς την επιβάρυνση του ∆ηµοσίου.
Αποµένει να γίνει και παραδειγµατικό.

Ανοιξε και δείχνει τον δρόµο προς αυτή την κατεύθυνση. Με οδηγό ότι η επιτυχία κάθε µεγάλης προσπάθειας βασίζεται στη συµµετοχή, στη συστράτευση και τη συµπόρευση προς έναν κοινό σκοπό.

Η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, τονίζει: «∆εν θα κουραστώ να λέω ότι δεν ξοδεύουµε ούτε ένα ευρώ του ελληνικού κράτους. Οι δράσεις για τα 200 χρόνια µετά την Επανάσταση υλοποιούνται µε τα έσοδα της Επιτροπής τόσο από τις χορηγίες και τις ιδιωτικές δωρεές όσο και από την πώληση των συλλεκτικών νοµισµάτων του Νοµισµατικού µας Προγράµµατος».

Η Επιτροπή επέλεξε να τιµήσει την επέτειο όχι µόνο συντονίζοντας εκδηλώσεις που αφορούν το παρελθόν και την εθνική κληρονοµιά, αλλά και δροµολογώντας δράσεις που θα αφήσουν µια παρακαταθήκη για το αύριο και θα οδηγούν σε ορατά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Με µέληµα να συνδέσει το παρελθόν µε το µέλλον µε έναν δηµιουργικό και χρήσιµο τρόπο, υποστηρίζει και υλοποιεί το πρόγραµµα των δράσεών της, ανταποκρινόµενη στο έργο που της ανατέθηκε από την Πολιτεία και µε σκοπό την ικανοποίηση συλλογικών αναγκών.

Οι αναγκαίοι πόροι, λοιπόν, αναζητήθηκαν µέσω ενός δοµηµένου χορηγικού προγράµµατος. ∆όθηκε η ευκαιρία σε κάθε εταιρεία, οργανισµό, ίδρυµα και ιδιώτη να συµµετάσχει στον βαθµό που επιθυµεί και στο µέτρο των δυνατοτήτων του, δηλώνοντας το «παρών» σε µια προσπάθεια που τελικά µας αφορά όλους. Οπως χαρακτηριστικά έχει τονιστεί, «στόχος και δέσµευση είναι και το τελευταίο ευρώ από τα χρήµατα αυτά να επιστρέψει στην κοινωνία µέσα από τις δράσεις ως µία ελάχιστη ανταπόδοση προς τους πολίτες που στηρίζουν την προσπάθεια, αλλά και ως υποχρέωση της Επιτροπής µε βάση το πλαίσιο ίδρυσής της».

Το Νοµισµατικό Πρόγραµµα

Βασικό εργαλείο και κορµός των εσόδων της Επιτροπής είναι το Νοµισµατικό της Πρόγραµµα. Αυτό υλοποιήθηκε χάρη στη Χρυσή Χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ανέλαβε το κόστος της παραγωγής των νοµισµάτων και φρόντισε ώστε αυτά να παραχθούν στις εγκαταστάσεις του Νοµισµατοκοπείου.

Τα συλλεκτικά νοµίσµατα του Νοµισµατικού Προγράµµατος δεν είναι µόνο ενθύµια της επετείου. Η απόκτησή τους δίνει στον καθέναν τη δυνατότητα να συµβάλει, στο µέτρο των δυνατοτήτων του, στην υλοποίηση των δράσεων και των εκδηλώσεων που η ίδια η κοινωνία πρότεινε. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει την έκδοση 14 νοµισµάτων, των οποίων οι µήτρες παραγωγής καταστράφηκαν µόλις ολοκληρώθηκε ο προβλεπόµενος αριθµός έκδοσης για το καθένα από αυτά, γεγονός που τους προσέθεσε συλλεκτική αξία.
draxmi

Οπως µας δήλωσε ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας: «Είναι τιµή της Τράπεζας της Ελλάδος να είναι ο Χρυσός Χορηγός της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, από την οποία και γεννήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ολο το προσωπικό του Νοµισµατοκοπείου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΕΤΑ), οι εξειδικευµένοι τεχνικοί και οι καλλιτέχνες που σχεδίασαν τη µοναδική αυτή σειρά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, προκειµένου η αισθητική, η ποιότητα και η συλλεκτική αξία των νοµισµάτων που δηµιουργήθηκαν να είναι αντάξιες αυτής της µεγάλης επετείου».

Οι Χορηγοί

Οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, συγκροτούν την οµάδα των ΧΟΡΗΓΩΝ της Επιτροπής. Συνεισφέροντας από 1.000.000 ευρώ η καθεµία στηρίζουν την υλοποίηση συγκεκριµένων εµβληµατικών δράσεων.

Για παράδειγµα, µε τη συµπαράσταση των τεσσάρων Τραπεζών-Χορηγών, η Επιτροπή, συνεκτιµώντας τα δεδοµένα της συγκυρίας που διανύει η χώρα, συνδράµει µε ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην αντιµετώπιση της πανδηµίας.

Αρχικά, υποστήριξε την έρευνα οµάδας επιστηµόνων από το Νοσοκοµείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για τη δηµιουργία ενός καινοτόµου φαρµάκου κατά του κορωνοϊού, ενώ ολοκλήρωσε την προµήθεια και δωρεά στο ίδιο νοσοκοµείο 18 κλινών ΜΕΘ. Η επιλογή του νοσοκοµείου έγινε από το υπουργείο Υγείας και οι κλίνες παραδόθηκαν πλήρως εξοπλισµένες και ενταγµένες λειτουργικά στο κτίριο του νοσοκοµείου, ώστε να µείνουν και µετά το τέλος της πανδηµίας ενισχύοντας µόνιµα τις υποδοµές του.

Με το υπόλοιπο ποσό της χορηγίας των τεσσάρων τραπεζών χρηµατοδοτούνται επίσης κάποιες από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν το επόµενο διάστηµα, όπως είναι το Forum «Η Ελλάδα το 2040», που θα γίνει τον Οκτώβριο, και οι «Γιορτές των Πόλεων», που θα γίνουν τον Ιούλιο.

Υποστηρικτές και Δωρητές

Πολύτιµη είναι η συνεισφορά στο χορηγικό πρόγραµµα των ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ της Επιτροπής. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν παραχωρήσει και εξοπλίσει τους χώρους στους οποίους στεγάζεται η Επιτροπή. Ο Πρόεδρος ∆.Σ. των ΕΛ.ΠΕ. Γιάννης Παπαθανασίου µάς είπε: «Ο Οµιλος ΕΛ.ΠΕ. έχει δεσµευτεί να χορηγήσει δύο δράσεις. Η πρώτη προβάλλει σηµαντικές προσωπικότητες Ελλήνων ανά τον κόσµο που άφησαν το αποτύπωµά τους στον κόσµο. Η δεύτερη αφορά τη δηµιουργία τριών πρότυπων παιδικών χαρών ΑΜΕΑ µε στοιχεία Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, δράση που αναδεικνύει το πώς φανταζόµαστε και θέλουµε την Ελλάδα των επόµενων χρόνων».

Η εταιρεία INFO QUEST διέθεσε τον ψηφιακό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για τη λειτουργία της Επιτροπής. Οπως µας τόνισε η κυρία Εφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Quest Holdings, η παρουσία του οµίλου Quest στο χορηγικό πρόγραµµα της Επιτροπής «είναι και µια δήλωση για την Ελλάδα, την οποία θέλουµε συµµέτοχο στις σύγχρονες εξελίξεις της Ευρώπης και της υφηλίου. Οπως η Ελλάδα ήταν παρούσα στον άνεµο που άλλαξε τους χάρτες στις αρχές του 19ου αιώνα, σήµερα θέλουµε να είναι παρούσα στα ρεύµατα που αλλάζουν τον κόσµο την επόµενη δεκαετία».
kliniki

Η «∆ικηγορική Εταιρία Νότης Μπερνίτσας» παρέχει τις απαραίτητες νοµικές υπηρεσίες στην Επιτροπή. Ο κ. Μπερνίτσας µάς εξήγησε ότι η συµµετοχή της εταιρείας στο χορηγικό πρόγραµµα γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως συνεισφορά στο πολυσχιδές εθνικό έργο το οποίο επιτελεί η Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Στους ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ επίσης εντάσσονται η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, η οποία έχει καλύψει σηµαντικό µέρος των µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται, καθώς και η επιχείρηση ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, η οποία συµµετέχει στην προώθηση του Νοµισµατικού Προγράµµατος της Επιτροπής, µέσω επιλεγµένων καταστηµάτων της.

Τέλος, στους ∆ΩΡΗΤΕΣ για την ώρα εντάσσονται το Ι∆ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ, η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. και η Ε∆ΕΕ (Ενωση Εταιριών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος), η οποία ανέλαβε την παραγωγή του σήµατος του εορτασµού της ∆ισεκατονταετηρίδας.

Χορηγοί Δράσης

Σηµαντική καινοτοµία του Χορηγικού Προγράµµατος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ήταν η θέσπιση της ιδιότητας του «ΧΟΡΗΓΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ». Μέσα από αυτή τη νέα µορφή χορηγίας δόθηκε η δυνατότητα σε κατά τόπους φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες να επιλέξουν τη χρηµατοδότηση δράσεων που είχαν υποβληθεί ως προτάσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή απηύθυνε κάλεσµα για συµµετοχή σε αυτό το χορηγικό πρόγραµµα σε κάθε ενδιαφερόµενο και βρήκε θεαµατική ανταπόκριση.

Ο κάθε Χορηγός ∆ράσης επέλεξε τις δράσεις που θα υποστηρίξει µε κριτήριο το περιεχόµενο ή τον τόπο υλοποίησής τους, µε αποτέλεσµα αρκετές δεκάδες από τις 1.827 προτάσεις που υποβλήθηκαν να βρουν πόρους για να πραγµατοποιηθούν. Γίνεται φανερό ότι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», η οποία συνεχίζει τη δραστηριοποίησή της µε αµείωτο ρυθµό µέχρι το τέλος της χρονιάς, στηρίζεται στη δύναµη της συνεργασίας.

Χωρίς κρατική χρηµατοδότηση, µε αποκλειστικά δικούς της πόρους, βασίζεται στη χορηγική υποστήριξη, αλλά και στη συµµετοχή καθενός και καθεµιάς από εµάς προκειµένου να προχωρήσει σε επιπλέον δηµιουργικές πρωτοβουλίες και περισσότερες δράσεις, τα οφέλη των οποίων θα επιστρέφουν στο ακέραιο, µέχρι το τελευταίο ευρώ, στην κοινωνία.
sponsors
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα