Φωτίου: Φέτος το κοινωνικό μέρισμα αφορά σε 3,6 εκατομμύρια ωφελούμενους

otio

«Παραλάβαμε το 2015 ένα κράτος διαλυμένο, με 3,9 εκατομμύρια συμπολίτες μας να βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού», τόνισε, επισημαίνοντας ότι, φέτος, το μέρισμα αφορά σε 3,6 εκατομμύρια ωφελούμενους

Μέσω αιτήσεων που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet, θα δοθεί το κοινωνικό μέρισμα για το 2018. Το ποσό που διατίθεται, ανέρχεται στα 710 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, δήλωσε ότι το κοινωνικό μέρισμα δίνεται για δεύτερη χρονιά με πλήρη επίγνωση ότι «επιστρέφουμε στο τμήμα εκείνο του πληθυσμού που φτωχοποιήθηκε από την κρίση, χρήματα από το υπερπλεόνασμα». «Παραλάβαμε το 2015 ένα κράτος διαλυμένο, με 3,9 εκατομμύρια συμπολίτες μας να βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού» τόνισε η κ. Φωτίου, επισημαίνοντας ότι, φέτος, το μέρισμα αφορά σε 3,6 εκατομμύρια ωφελούμενους. «Σήμερα, που οι δείκτες της ανεργίας πέφτουν και οι ρυθμοί ανάπτυξης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι θετικοί (2,2%), επανασχεδιάζουμε το κοινωνικό κράτος, με στόχο να αρθούν οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και το σύνολο των πολιτών να μετέχει στη δίκαιη ανάπτυξη» υπογράμμισε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως ανακοινώθηκε, η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος επιτρέπει τη διανομή κοινωνικού μερίσματος στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά στη βάση κριτηρίων.

Συγκεκριμένα, η ωφελούμενη μονάδα δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το ισοδύναμο εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ. Η ωφελούμενη μονάδα εντάσσεται στην 1η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, στη 2η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.000 ευρώ και στην 3η κατηγορία δικαιούχων, εάν το ισοδύναμο εισόδημά της δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα, μέχρι 31.10.2018, πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 125.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 185.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων, κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής.

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2017, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: ετήσιος τόκος = 9.000*κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2017/100.

γ. Περιουσιακά τεκμήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017:

- Εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

- Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

- Δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

- Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Επιπλέον, εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια (ασφάλισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης, κλπ)

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα, μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα, μέχρι 31.10.2018, δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

α) Για δικαιούχους 67 ετών και άνω, β) για νοικοκυριά στα οποία ο δικαιούχος ή ο συνυπόχρεος, εφόσον υπάρχει, είναι πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και γ) για μονογονεϊκά νοικοκυριά στα οποία ένα τουλάχιστον μέλος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ο δικαιούχος του μερίσματος πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας 70 ετών και άνω.

γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.

δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

ε) Είναι ενημερωμένο το πεδίο του ΑΦΜ στη βάση του ΑΜΚΑ για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο, εφόσον υπάρχει.

ΣΧΟΛΙΑ (22)

@

Είναι απατεώνες οι μπολσεβίκοι. Δεν έχουν τσίπα... Για 1 ενφια ο σοφός λαός παρέδωσε την τύχη της χώρας σε απατεώνες.

φωτης πραμαντα

θειτσα θεανω εισαι εντελως αγραμματη και αμορφωτη συναμα...αν οι ωφελουμενοι ειναι 3.6 εκατ αυτο σημαινει οτι α)υπαρχει πληρης εξαθλιωση του πληθυσμου στα ορια της επαιτειας και β) αν διαιρεσεις τα 710 εκατ με τα 3.6 εκατ των επαιτων ελληνων τοτε ο καθενας θα παρει απο 185 ευρω ,,τι απο τα δυο ισχυει η και τα δυο η τιποτα απο ολα αυτα?? ειστε ολοι της κυβερνησης αλητηριοι και μαζι με σας και οι μπαγλαμαδες ραγιαδιστανοι ,ξερολες ελληναρες και δεν ντρεπονται να εχουν γινει ζητιανοι .το κοπροσκυλολοι καλα κρατει γιασου χωρα ΤΙΠΟΤΑ με τους σανοφαγους πολιτες...

Δημητράκης

Κυρα Θεανώ,για να είναι πλήρης η ενημέρωση,πέ μας και πόσα εκατομμύρια ληστέψατε και φτωχοποιήσατε,για να δώσετε το ''μέρισμα'' στους ''ευπαθείς'',''μετανάστες'', σε αυτούς που δουλεύουν μαύρα άρα χωρίς να εμφανίζουν εισοδήματα και στα λοιπά παράσιτα,βδέλες και λαμόγια...Ρε δε πα να...Σας βαρέθηκε η ψυχή μας... Πάντως από τα σχόλια καταλαβαίνω ότι ο κόσμος κατάλαβε επιτέλους τι παίζει και με ποιούς έχουμε να κάνουμε...Κάτι είναι και αυτό...

κκ

Το 90 % ειναι τσιγγανοι, μεταναστες και δηθεν ανεργοι η' που δηλωνουν χαμηλοεισοδηματιες. Αυτο δεν ειναι κοινωνικο μερισμα ειναι ψηφοθηρια - παρτε τα εκατομυρια και ριξτε σε εξοπλισμο νοσοκομειων και παιδεια.

Άγγελος

Η παράνοια των αριστερής εμπνεύσεως κριτηρίων για το επίδομα στέγασης και κοινωνικού μερίσματος. Έστω Χ και Ψ τετραμελή νοικοκυριά με εισόδημα 7000 ευρώ το Χ (πριν την κρίση είχε πολύ καλύτερες αμοιβές), το δε Ψ με εισόδημα 18000 ευρώ. Το Χ νοικοκυριό, αφού έκανε για μια ζωή το σκατό του παξιμάδι, σήμερα είναι ιδιοκτήτης σπιτιού φορολογητέας αξίας 180000 ευρώ και έχει κατάθεση στην τράπεζα 2000 ευρώ για μια ώρα ανάγκης.Το στεγαστικό δάνειο που είχε πάρει για την αγορά του σπιτιού το ξεχρέωσε μέχρι δεκάρας. Πληρώνει δε ΕΝΦΙΑ 500 ευρώ.Το Ψ νοικοκυριό, αφού έκανε τρυφηλή ζωή, διαμένει σε σπίτι με ενοίκιο, μεζονέτα παρακαλώ, έχει δε και κατάθεση στην τράπεζα 18000 ευρώ. Χρωστάει κάποια χρήματα από κάρτες,είναι σε ρύθμιση, αλλά προσπαθεί για κούρεμα και μάλλον θα τα καταφέρει.Ο νόμος προστατεύει τους οπαδούς του κινήματος «Δεν πληρώνω».Σύμφωνα λοιπόν με τα κριτήρια για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος, το Ψ νοικοκυριό θα λάβει 400 ευρώ ως κοινωνικό μέρισμα,με τα κριτήρια επιδόματος στέγασης, θα λάβει και το επίδομα στέγασης ύψους 175 ευρώ τον μήνα, θα ενταχθεί και στο κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος, με έκπτωση 35%, ως δικαιούχος και του κοινωνικού μερίσματος. Το Χ νοικοκυριό δεν θα πάρει ούτε το επίδομα στέγασης, λόγω ιδιοκτησίας, ούτε το κοινωνικό μέρισμα,λόγω φορολογητέας αξίας του ακινήτου, ούτε μπορει να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος, αλλά θα εξακολουθήσει να πληρώνει τον ΕΝΦΙΑ για να παίρνουν εσαεί επιδόματα ο κάθε ανεπρόκοπος Ψ, ο κάθε γύφτος, ο κάθε Πακιστανοαφγανός και ο κάθε Αλβανός, επιδόματα, με αποτέλεσμα να δουλεύει ο κοινωνικός αυτοματισμός, άλλοτε υπόρρητα και άλλοτε εκκωφαντικά, αποτελειώνοντας έναν ήδη διαρρηγμένο κοινωνικό ιστό. Ο χαμηλοσυνταξιούχος που έχασε το ΕΚΑΣ, έχει χάσει 12χ230= 2760 ευρώ τον χρόνο. Σ' αυτόν τον άνθρωπο τι θα δώσετε για να αποκαταστήσετε την αδικία που εσείς οι ίδιοι του προξενήσατε;; Σύμφωνα με τα κριτήρια για την απόδοση του κοινωνικού μερίσματος, με ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 7.500 ευρώ, θα λάβει 600 ευρώ. Ζημιά για τον άνθρωπο αυτόν 2160 ευρώ τον χρόνο, χωρίς να υπολογίζουμε άλλες μειώσεις που έχει υποστεί. Όπως η αύξηση υπέρ υγείας κατά 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές, όπως η αύξηση της συμμετοχής του στα φάρμακα από 0% και 10%, σε 25%, η αύξηση ΦΠΑ, η μείωση επιδόματος θέρμανσης, η κατάργηση του επιδόματος συζύγου κ.α. Με τι θα αντικαταστήστε την μείωση κατά 30% των νέων συνταξιούχων;. Τι θα δώσετε για την μείωση 42% των επικουρικών;.

Έχεις την καλύτερη περιγραφή

Επειδή το κράτος δεν δουλεύει πουθενά. Φορολογεί οριζόντια και σε όσους καταφέρνουν και έχουν μαύρα τους επιδοτεί. θέσπισε τον ΕΝΦΙΑ και δανειοδοτεί τις τράπεζες για να μην κατάσχουν τα ακίνητα. Στην ουσία με το ίδιο εισόδημα, αυτοί που δεν χρωστάνε πληρώνουν αυτούς που χρωστάνε και ας έχουν μαύρο εισόδημα. Τέσσερα χρόνια μιλάνε για περουσιολόγιο και δεν το κάνουν. Γιατί θα πρέπει εμφανιστούν αξίες μετοχών επενδύσεων μετρητών κοσμημάτων ειδών τέχνης κλπ. Με μια εφαρμογή της εφορίας ότι έχει αξία πάνω από χιλιάρικο που δεν είναι δηλωμένο δεν μεταβιβάζεται και κατάσχεται.

ΤΕΛΑΜΩΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ . Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ,ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΕΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΜΑΓΚΕΣ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 .Η ΦΩΤΙΟΥ ΑΣ ΜΑΘΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ.

Mg1

Από ποιά τσέπη δίνουν κοινωνικά μερίσματα ; Τι κέρδη μοιράζει ένα χρεωκοπημένο κράτος ; Τα μόνα χρήματα που έχουν ειναι αυτά από το γδάρσιμο όσων συμπολιτών μας προσπαθούν να κρατηθούν ακόμη ,ποιός ξέρει για πόσο ,όρθιοι ! Τα χρήματα αυτά ισοδυναμούν με νόμιμα μεν , αδίκως υφαρπαγμένα δε ! Δηλαδή : νόμιμα κλεμμένα ! Οποίος τα αποδέχεται τυπικά ειναι «νόμιμος» κλεπταποδόχος! Το νόμιμο το ηθικό είχε πει κάποτε ένας πολιτικός και πέσαμε όλοι ,δικαίως , να τον φάμε ! Τώρα ;

idiotikos tomeas

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΧΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΗΛΙΘΙΑ!!! ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ. ΤΟ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ.

Σατανικό επίδομα

Με αγροτικό εισόδημα 3.000 ευρώ φιλοξενούμενος από τους συνταξιούχους γονείς με εισόδημα 9000+5000=14.000 με εξαιρεί. Ε9 δικό μου 130.000 αντικειμενικής και 50.000 εμπορικής Ε9 γονέων 180.000 αντικειμενικής και 100.000 εμπορικής. Πάντως όλοι οι μετανάστες στο χωριό το παίρνουν με μαύρα μεροκάματα και στέλνουν και λεφτά έξω.

AXA'I'A

ΕΔΩ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ! ΑΓΡΟΤΙΣΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 325 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΕΡΔΟΣ ,Η'ΕΙΧΑΝ ΒΙΒΙΛΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ 60 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΟΥΣΕ ΕΞΩ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΚΩΝ !! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ . ΟΛΟΙ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ 95% ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. ΤΟ ΛΕΩ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ! ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ ΤΑ email ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ,ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕ ''ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ '' !!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Skoda-Plant

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη γύρω περιοχή μας, αφού τα νέα δεδομένα που φέρνει η ηλεκτροκίνηση στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και οι αυξημένες παραγωγικές ανάγκες, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί ως πρωταγωνιστής.

xatzi_main01

Επιλέξαμε τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ για να ενισχύσουμε τα έσοδα της ΔΕΗ, είπε στον ΘΕΜΑ 104,6 - «Όπως ο ΟΤΕ δεν έβγαλε πόδια με την ιδιωτικοποίηση τότε, το ίδιο θα γίνει και με τον ΔΕΔΔΗΕ» -  Οι λύσεις για τη ΔΕΗ έχουν στερέψει γιατί οι ζημιές είναι τεράστιες

41