Φόροι στην ακίνητη περιουσία και περικοπές στα νοσοκομεία «φούσκωσαν» το πρωτογενές πλεόνασμα

ipourgeio-oikonomias

Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στα 1,525 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου - Η συνταγή της υπερφορολόγησης έφερε αυξημένα έσοδα αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να κόβει δαπάνες 

Με τη συνταγή της υπερφορολόγησης να αποδίδει καρπούς στον τομέα των εσόδων το πρωτογενές πλεόνασμα στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2015 κινήθηκε πάνω από το στόχο φτάνοντας τα 1,525 δις ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει αύξηση κατά 834 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από φόρους στην στην περιουσία ήταν αυξημένα κατά 19,3%.

Για μία ακόμη φορά ωστόσο η κυβέρνηση περιέκοψε τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πέραν του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. ευρώ.

Επίσης η υποχρηματοδότηση του κράτους συνεχίστηκε. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 813 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.163 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.242 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.525 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 180 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.840 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.422 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 834 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 99 εκατ. ευρώ ή 19,3%,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 62 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

δ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 15,9%,

ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 37,3%,

στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 43 εκατ. ευρώ ή 27,7%,

ζ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 110 εκατ. ευρώ ή 124,5%,

η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 408 εκατ. ευρώ ή 23,3%,

θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ,

ι) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 176 εκατ. ευρώ ή 390,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 12,9%,

β) ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,6%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 90 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 9,7%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.348 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.122 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.954 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 323 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.924 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 269 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Μάιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 13 εκατ. ευρώ,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 27 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 12 εκατ. ευρώ,

στ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 183 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ,

β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 11 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 25 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 34 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (255 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 ανήλθαν στα 19.235 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (19.751 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.442 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 1 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 689 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 190 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.913 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.623 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 40 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (4)

Ευάγγελος

Το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε λόγω φορολόγησης απατεώνων επιχειρηματιών-επαγγελματιών.

Αληθειες

Εσύ πρέπει να είσαι ο λαλακας του χωριού η ο ηλιθιος με τα 0,60€

Συριζαιοs Κυφηναs του Δημοσιου

Πολύ ευκολα μπορει κανειs να διακρινει τι ψηφισεs!!! Μετακλητοs συνεργατηs του Καρανικα να φανταστω….

Ερνεστο

Δε παs να βρειs καμμια δουλεια καλυτερα, να μην περιμενειs απο την συνταξη του πατερα σου και του παππου σου.....βλεπω να σαs κοβουν κι άλλο απ'τα σχολια που γραφετε….Στο 0,30 θα σαs το ριξει ο Παππαs εκει στην κουμουνδουρου!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

57e916533f883ca0c28dc38fe572e5e6_XL

Στα 30 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η επιβάρυνση για τη ΔΕΗ εάν δεν εφαρμοστεί η αύξηση κατά 10% στα βιομηχανικά τιμολόγια, που αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» για μήνες μεταξύ των βιομηχάνων και της Επιχείρησης. 

homes0

Έκανε πίσω η κυβέρνηση, μετά την απειλή της ότι θα κατέθετε μονομερώς την Παρασκευή το νομοσχέδιο για προστασία της πρώτης κατοικίας στη Βουλή - Μπαράζ τηλεδιασκέψεων το Σαββατοκύριακο για την «διάσωση» των δανειοληπτών - «Κλειδί» η γνωμοδότηση της ΕΚΤ