Φουσκώνουν το πλεόνασμα, 2,7 δισ. το Α' δίμηνο του 2018, κόβοντας τις δημόσιες επενδύσεις

1470771-yp-oikonomikon-930-1

Το υπουργείο Οικονομικών στερεί πόρους από το κράτος και την οικονομία και παρουσιάζει θηριώδη πλεονάσματα ενόψει της διαπραγματεύσης με τους θεσμούς η οποία όμως θα στηριχθεί στα στοιχεία της Eurostat

Σε νέα ρεκόρ πλεονάσματος οδηγεί με λογιστικό τρόπο η κυβέρνηση την εκτέλεση του προϋπολογισμού προσβλέποντας στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης έναντι των θεσμών τον προσεχή Μάιο ώστε πέρα από την μείωση των συντάξεων να εγκριθούν έστω και λίγα συμβολικά αντίμετρα από 1.1.2019.

Βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι η διαπραγμάτευση του Μαΐου θα βασιστεί στα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 20107 που θα προκύψουν τον Απρίλιο και ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα που βλέπουμε να παρουσιάζει το Υπουργείο.

Το θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα των 2,7 δις ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου επιτεύχθηκε χάρη στην αύξηση των εσόδων, στην περικοπή των δαπανών στο κράτος πέραν του προβλεπόμενου και στο μαχαίρι που μπήκε (πάντα εις βάρος της ανάπτυξης) στις δαπάνες του ΠΔΕ οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η κυβέρνηση καθυστερεί για μία ακόμη φορά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα κι έτσι εκτός από το Δημόσιο (νοσοκομεία, προνοιακές δομές κλπ.) στεγνώνει και την αγορά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.542 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.751 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.307 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.135 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.975 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.133 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%,
στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%,
θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1320,5%,
ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%,
ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12, 7%, β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%,
γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.222 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 274 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.151 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 314 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 58 εκατ. ευρώ,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 43 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 35 εκατ. ευρώ,
δ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 18 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 337 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 25 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 8 εκατ. ευρώ
γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ,
δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 8 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα  αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.257 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.154 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (5)

Aνδρέας

Mε στάση πληρωμών δημιουργούν πλεονάσματα για την τσέπη τους.

Γιώτα

Δάσκαλος τους ήταν ο Στάλιν, οδηγούν τον λαό σε πείνα και διχασμό. Δεν υπάρχουν πλεονάσματα, αυτά αφορούν ταμειακά διαθεσιμα επειδή το κράτος σταμάτησε τις πληρωμές, δυστυχώς όμως για εμάς, το χρέος μεγαλώνει με τον Αλέξη Τσίπρα.

Απλά

Επικίνδυνοι. Σιχαίνονται την ιδιωτική πρωτοβουλία όπως ο διάβολος το λιβάνι. Καταστρέφουν την εθνικη οικονομία, τίποτε παταπάνω.

Γιώτα

Η αλητεία σε όλο της το μεγαλείο, στραγγίζουν την αγορά, δημιουργούν επίπλαστα πλεονάσματα προκειμένου να αυξήσουν τις παροχές προς τους Καρανικαίους.

jackob13

Η αλητεία σε όλο της το μεγαλείο, στραγγίζουν την αγορά, δημιουργούν επίπλαστα πλεονάσματα προκειμένου να πληρωνουν 8δις τοκους τον χρονο και το κεφαλαιο να παραμενει οχι απλως αθικτο αλλα να μεγαλωνει.Δειτε το δελτιο δημοσιου χρεους.Οσο πληρωνουμε το χρεος με τα πλεονασματα δεν θα ξεκολλησουμε ποτε απο τον πατο,

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ependisis

Στην ανάπτυξη της Αττικής Ριβιέρας «επενδύουν» οι όμιλοι ΤΕΜΕΣ και Grivalia, οι δύο ανάδοχοι για την αξιοποίηση και μακροχρόνια εκμετάλλευση των δύο εκτάσεων στην περιοχή της Βούλας που παραμένουν εγκαταλειμμένες τα τελευταία... πολλά χρόνια.

akinita_ar

Ακόμα και σε περίπτωση παροχής «προσωρινής προστασίας» το Δημόσιο θα μπορεί να επιβάλει όλα τα άλλα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του αιτούντος, αλλά και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης η ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη