Χωριστές φοροδηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Χωριστές φοροδηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους

Το ΣτΕ «χωρίζει» τα ζευγάρια προκειμένου να μειωθούν τα εικονικά διαζύγια... για τα μάτια της Εφορίας- Εκρινε πως δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής…

Τεράστιες ανατροπές στη διαδικασία δήλωσης των εισοδημάτων και είσπραξης των φόρων σηματοδοτεί νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία ανοίγει τον δρόμο για να υποβάλλονται και να εκκαθαρίζονται χωριστά οι κοινές δηλώσεις των έγγαμων ή μελών συμφώνου συμβίωσης, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι.

Το ανώτατο δικαστήριο καταρρίπτει το επιχείρημα που επί δεκαετίες προέβαλλε το υπουργείο Οικονομικών, πως «τεχνικοί λόγοι» επιβάλλουν να καταθέτουν κοινή δήλωση τα νοικοκυριά προκειμένου να μην αυξηθεί ο όγκος των δηλώσεων Ε1 που υποβάλλονται κάθε χρόνο. Θεωρεί ότι καμία διάταξη νόμου (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών) δεν υποχρεώνει τους συζύγους να συμπληρώνουν από κοινού φορολογική δήλωση, να αποκαλύπτουν τα εισοδήματά τους και να καθίστανται συνυπόχρεοι για το τελικό ποσό φόρου που δείχνει η κοινή εκκαθάριση.

Ποιος πληρώνει την Εφορία;

Την Ημέρα των Ερωτευμένων, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, το Β’ Τμήμα του ΣτΕ (σε επταμελή σύνθεση) εξέδωσε την Α330 απόφαση που δημιουργεί νέα δεδομένα στο σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Εναν χρόνο νωρίτερα, με την απόφαση 1215 του 2017, το ΣτΕ είχε επιβάλει να μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστά δηλώσεις οι σύζυγοι, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών εργάζεται και έχει φορολογική έδρα στο εξωτερικό, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με φόρους που δεν οφείλουν στην Ελλάδα.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, το Β' Τμήμα του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο πλέον και για ξεχωριστή υποβολή των δηλώσεων εάν τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών το επιθυμεί. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζει το δικαίωμα σε κάθε μέλος του ανδρογύνου ή του συμφώνου συμβίωσης να επιλέξει εάν θα υποβάλει κοινή δήλωση με τον σύντροφό του ή ξεχωριστά ο καθένας.

Η απόφαση στηρίζεται στις αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Και αυτό γιατί, αν και ο υπολογισμός φόρου γίνεται για το κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά, το τελικό εκκαθαριστικό πληρωμής ή επιστροφής φόρου εκδίδεται ενιαία για τους δύο φορολογουμένους.

Οι αντιδράσεις που είχαν προκληθεί λόγω του ισχύοντος καθεστώτος ήταν πολλές, καθώς σε πολλά νοικοκυριά τηρούν ξεχωριστό ταμείο. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν τα πλήρη εισοδήματα ή τις καταθέσεις τους, ή δικαιούνται επιστροφή φόρων, αλλά τη χάνουν επειδή ο άλλος σύζυγος οφείλει να πληρώσει, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που δεν πληρώνει την οφειλή φόρου ο ένας βαρύνεται με τα χρέη και υφίσταται τις κυρώσεις και ο άλλος.

Ακόμα χειρότερα, το πρόβλημα εντείνεται και τα τελευταία χρόνια φτάνει στα όρια του διαζυγίου με τις μαζικές κατασχέσεις που διενεργεί η Εφορία, στερώντας χρήματα από τον έναν σύζυγο για οφειλές του άλλου. Προκειμένου μάλιστα να μην έχουν προβλήματα ενημερότητας κ.λπ., συνήθως οι επιτηδευματίες αναγκάζονται ακόμα και σε εικονικά διαζύγια.

Από την άλλη, αν υποβάλλονταν ξεχωριστά κάθε χρόνο οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, το υπουργείο Οικονομικών θα αντιμετώπιζε πιθανώς πολλαπλά προβλήματα, καθώς ο αριθμός των δηλώσεων μπορεί να αυξανόταν από τα 6 εκατομμύρια στα 8 ή και τα 9 και τα στοιχεία της εκκαθάρισης και ο υπολογισμός εκπτώσεων και τεκμηρίων θα άλλαζαν άρδην.

Στο οικονομικό επιτελείο ωστόσο ανησυχούν για τις εισπράξεις αφού το Δημόσιο χάνει τη δυνατότητα να πιέζει τον ένα σύζυγο να πληρώσει το συνολικό ποσό φόρο που αναλογεί και στους δύο.  Εκτός από την είσπραξη των φόρων, όμως, δυσχεραίνεται και το σύστημα υπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων και των κριτηρίων χορήγησης που έχουν οριστεί σε επίπεδο νοικοκυριού (ΚΕΑ, επιδόματα τέκνων κ.λπ.).
 
Πώς έκρινε το ΣτΕ

 Απέναντι σε όλα αυτά η απόφαση Α330 του ΣτΕ, τα βασικά σημεία της οποίας δημοσιεύει ο ιστότοπος humanrightcaselaw.gr, αναφέρει ότι:
■ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι, προκειμένου περί συζύγων, υπόχρεος για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημά του είναι κάθε σύζυγος ξεχωριστά, αν και διαδικαστικώς ως υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης ορίζεται ο σύζυγος. Και ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, από την άλλη, προβλέπει ότι ο υπολογισμός του φόρου γίνεται για κάθε σύζυγο χωριστά. Στην πράξη, όμως, η οφειλή που βαρύνει τα εισοδήματα των συζύγων εξακολουθεί να εκδίδεται στο όνομα του συζύγου, που είναι και ο υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.
 ■ Με τον τρόπο αυτό, με την υποβολή από τον σύζυγο μιας κοινής δήλωσης που περιλαμβάνει και το εισόδημα της συζύγου του καταλήγει στο να χρεώνεται ή να πιστώνεται ο φόρος στο όνομα του ενός συζύγου ως άθροισμα του ποσού χρέωσης ή επιστροφής φόρου των δύο συζύγων. «Τούτο, όμως, δεν βρίσκει έρεισμα σε άλλη διάταξη του νόμου», τονίζεται στην απόφαση. 
■ Ως προς το επιχείρημα του υπουργείου Οικονομικών ότι θα προκαλούσε τεχνικές δυσχέρειες η υποβολή ξεχωριστής δήλωσης από τους συζύγους, το ΣτΕ κρίνει πως αυτά ίσχυαν πριν από δεκαετίες (αναλύονταν στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 1473/1984 όπως: αύξηση του αριθμού των δηλώσεων, καθυστέρηση στην εκκαθάρισή τους, σύνταξη διπλών χρηματικών καταλόγων κ.λπ.). Το δικαστήριο λοιπόν υποστηρίζει ότι αυτά τα προβλήματα «έχουν εκλείψει προ πολλού, εν όψει και της εν τω μεταξύ αλματώδους προόδου της τεχνολογίας, τις δυνατότητες της οποίας υποχρεούται να αξιοποιεί η Φορολογική Διοίκηση προς εξυπηρέτηση του έργου της», και ειδικά μετά το έτος 2001, οπότε ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι η υποβολή κοινής δήλωσης μπορεί μεν να διευκολύνει τον υπολογισμό της φορολογίας των εγγάμων, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς την κοινή δήλωση, αφού το άθροισμα των εισοδημάτων των συζύγων μπορεί να προκύπτει και από αυτοτελείς δηλώσεις.

Το ίδιο αναφέρει πως ισχύει και για τη χορήγηση των διαφόρων κοινωνικής φύσεως επιδομάτων και παροχών που κρίνονται σε οικογενειακή βάση, με άντληση των συναφών πληροφοριών από τους φορείς του Δημοσίου.

Επιτάσσει δε στο υπουργείο Οικονομικών να εξελίξει τα τεχνολογικά μέσα υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων ώστε να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της φορολογικής νομοθεσίας και όχι η τελευταία να εφαρμόζεται με βάση τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις αδυναμίες των ηλεκτρονικών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης.

Στο διά ταύτα, το ΣτΕ αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, αλλά αντιθέτως πρέπει ο σύζυγος να υποβάλει κοινή δήλωση μετά της συζύγου του μόνο εφόσον και οι δύο συναινούν.

Η επιθυμία τους αυτή μπορεί να δηλώνεται κατά την υποβολή της κοινής δήλωσης, αλλά στην αντίθετη περίπτωση, όπου ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συναινεί, πρέπει να μπορεί να υποβάλλει ο καθένας ξεχωριστά τις δηλώσεις φόρου για το εισόδημά του.  Η απόφαση δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα κληθεί να τη μελετήσει και να αποφασίσει για τις αλλαγές που απαιτεί η εφαρμογή της.

Το δημοσίευμα του Παναγιώτη Τσιμπούκη στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ της 18ης Φεβρουαρίου που αποκάλυπτε ότι οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν πλέον χωριστές φορολογικές δηλώσεις: 
Πηγή: www.newmoney.gr 

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (35)

Μαρια

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!! Στο τσακ ημουν να κανουμε εικονικο διαζυγιο . Ειμαστε ξεχωριστα ατομα...ειμαστε ξεχωριστοι επαγγελματιες......εχουμε ξεχωριστη περιουσια .....δεν καταλαβαινω γιατι να κανουμε κοινη φορολογικη δηλωση! Ο καθενας την δικη του! Ετσι μια ανεργη γυναικα να εχει καποιες παροχες και οχι να τα χανει εξαιτιας του συζυγου που μπορει και να μην την βοηθα οικονομικα. Η κοινη φορολογικη εθαβε την γυναικα που δεν ειχε εισοδημα ή ειχε χαμηλο εισοδημα και την απεκλειε απο πολλα. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ....ΤΕΛΟΣ!

Στα δυο χρονια τωρα....

....είναι "ΠΡΩΤΗ" φορα που ακουω να γινεται κατι σωστο....παντα τετοια....

George23

Κάποιο λάκκο έχει φάβα μάλλον θα θέλουν να φορολογήσουν τον σύζυγό παρά πάνω η την κυρία αν έχει περιουσία αυτοκίνητο σπίτια και δηλωνει άνεργη ισότητα λέει με την λογική αυτή της ξεχωριστής δηλώση πρέπει να δώσουν Κέα και στην άνεργη σύζυγό αν έχει κάρτα ανεργίας

planet

Μακάρι η απόφαση να εφαρμοστεί και να μην βρούν προφάσεις ξανά οι εφοριακοί. Εχουν εικονικά χωρίσει πολλά ζευγάρια εξαιτίας του παγκόσμιου εισοδήματος.

Citizen

Επιτέλους μια σοβαρή κ δίκαιη απόφαση.Δεν μπορεί ο άνδρας σε ένα ζευγάρι να σηκώνει όλα τα βάρη,ενοίκια, λογαριασμούς, σουπερμάρκετ,εφορίες τα πάντα κ η κυρά να κάθεται να τα περιμένει όλα στο πιάτο κ να γκρινιάζει

ox

Ναι όμως μελος σου κατεβαζε το αφορολογητο Τωρα κι οι δυο θα εχουν μειωμενο εφοσον κανουν χωριστα την δηλωση Αρα κι οι δυο θα πληρωνουν. Οτι ψηφιζεται απο δω και περα δεν ειναι προς συμφερον του πολιτη..τα ταμεια θελουν λεφτα. Μαντεψε γιατι

Ελεος με τους μουν@δο@λους

Ο χωρισμένος πατέρας χωρις επιμέλεια τέκνων παρόλο που πληρλώνει διατροφή αντιμετωπίζετε απο την φορολογία εισοδήματος ως ανύπαντρος. Την παραμύθα σας αλλου, να πληρώσουν και αυτες!!

Τα ιδια

Και Αμερικη το ιδιο ισχυει.Και η διατροφη που παιρνει η γυναικα δεν θεωρειται εισοδημα αρα δεν φορολογειται αλλα ουτε φοροαπαλαγη εχει ο αντρας για τη διατροφη που πληρωνει . Ολα υπερ της γυναικας

παραπληροφορηση

Τα ιδια05/03/201821:22@ Κανεις λάθος...πλέον ο αντρας αμερική δεν έχει υποχρέωση διατροφής, στην δε γαλλία δυο παιδια κοστιζουν 112,00 ευρω στον αντρα διατροφή

Κιτκατ

Επιτέλους! Η απόλυτη έκφραση του "ύπανδρη" καταρρέει! Εάν μια γυναίκα είχε επιστροφή φόρου, εισέπραττε ο σύζυγος, κι αν ήθελε τα έδινε.... αλλιώς τα τρωγε με τις σβετλανες.

Γιά να δούμε ...

η γυναίκα μου δεν εργάζεται , άρα δεν έχει εισόδημα , εάν κάνουμε ξεχωριστές δηλώσεις θα μπορεί να πάρει Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης , θέρμανσης και Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ ; και καθόμαστε και το συζητάμε ; όλοι ξεχωριστές δηλώσεις !!!

Επιτέλους

Επιτέλους.....

Noesis

Τότε γιατί υπάρχει η έννοια του γάμου? μα τι λέτε μερικοί. προφανώς και ο γάμος / σύμφωνο συμβίωσης, όχι απλά δεν θα έπρεπε να έχει υπό επιλογή διαφορετική ΦΔ αλλά υποχρεωτικά θα έπρεπε να αθροίζονται τα εισοδήματα και να έχει μια κλίμακα (φυσικά με διαφορετικά ποσοσά (μισά) σε σχέση με την ατομική λόγω διπλασιασμού εισοδημάτων). είναι ΜΙΑ οικογένεια που ζει στο ΙΔΙΟ σπίτι με ΠΑΙΔΙΑ (κατά πάσα πιθανοτητα). ΚΟΙΝΑ έξοδα, ΚΟΙΝΗ Περιουσία στην ουσία (σπίτι, αυτοκίνητο κτλ)... πως μπορείς να ξεχωρίσεις φορολογικά αυτό???? Τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ, Ιατρικές δαπάνες, αποδείξεις, και λοιπά λαλακίες.... η όλα λαλακία άρχισε με το Δημόσιο, προσπαθώντας να αποφύγει τις μειώσεις του φόρου που θα είχε από αυτό που προτείνω παραπανω για όσα ζευγάρια υπάρχει άνισο εισόδημα, και κατέλιξε η κοινή δήλωση αλλά με ατομική φορολογία!!!!!!!

mnimoniolatris

Το δημόσιο και οι φύλακές του πεινάει. Δώστε το αίμα σας.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

panagiwtakiss_arthroos1

Επί ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ζημιές κοντά στο 1 δισ. ευρώ - Η κατρακύλα της ΔΕΗ αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις κυβερνητικές επιλογές για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ποτάμι: Από ατμομηχανή η ΔΕΗ έγινε θηλειά της οικονομίας λόγω των ιδεοληψιών του ΣΥΡΙΖΑ

124