«Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπουζούκια, μπαρ, βενζινάδικα και... Facebook: 26 χαρακτηριστικές περιπτώσεις

«Όργιο» φοροδιαφυγής σε μπουζούκια, μπαρ, βενζινάδικα και... Facebook: 26 χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Μεταξύ αυτών και δημοφιλής τραγουδιστής, που υπέβαλε, μετά τον έλεγχο, εκπρόθεσμη δήλωση για ακαθάριστα έσοδα 620.000 ευρώ - «Πρωταγωνιστούν» ελεύθεροι επαγγελματίες, ελαιοτριβεία, αλλά και καταστηματάρχες με «πειραγμένα» POS

Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 26 χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διενεργήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται δημοφιλής τραγουδιστής, που υπέβαλε μετά τον έλεγχο εκπρόθεσμη δήλωση για ακαθάριστα έσοδα 620.000 ευρώ, καθώς και περιπτώσεις φοροδιαφυγής από νυχτερινά κέντρα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μπαρ σε κοσμοπολίτικα νησιά, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά και μέσω… Facebook.

Από τον κατάλογο δεν λείπουν και υποθέσεις καταστηματαρχών με «πειραγμένα» POS, που εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικά:

1. Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα των Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 32 φορολογικών στοιχείων, αξίας 6.500,00€, με συνέπεια την 48ώρη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ως άνω προληπτικός έλεγχος εξελίχθηκε σε έρευνα η οποία επεκτάθηκε σε γνωστό καλλιτέχνη. Εντοπίσθηκε η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, ενώ συνεπεία του ελέγχου, ο καλλιτέχνης υπέβαλε φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριέλαβε ακαθάριστα έσοδα 620.000€, με αναλογούντα φόρο εισοδήματος 181.180,72 ευρώ.

2. Στοχευμένος μερικός επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα της παραλιακής, όπου λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών Φ.Π.Α. άνω του ποσού των 1.200.000€, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής με τη συνδρομή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης προέβησαν σε άμεση κατάσχεση της ημερήσιας είσπραξης. Παράλληλα διαπιστώθηκαν: Η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, καθώς και ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2016 και 2017. Συνεπεία του ελέγχου, η επιχείρηση προέβη σε υποβολή της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2015, στην οποία συμπεριελήφθησαν ακαθάριστα έσοδα 2.099.520€, φορολογητέα κέρδη 769.198€, ενώ το βεβαιωθέν ποσό φόρου ανήλθε σε 197.906€. Παράλληλα, υπεβλήθησαν τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α. χρήσεων 2016 και 2017, βάσει των οποίων δηλώθηκαν επιπλέον εκροές ύψους 2.016.114 ευρώ, αναλογούντα φόρου 245.683,47 ευρώ.

3. Στοχευμένος έλεγχος σε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία και επεξεργασία κρέατος, κατά τον οποίο προέκυψε διόγκωση των δαπανών κατά 2.394.797,77 ευρώ για τη χρήση 2014 και κατά 1.179.279,09 ευρώ για τη χρήση 2015 και την κατ΄ αυτόν τον τρόπο σημαντική μείωση των φορολογητέων κερδών. Η διόγκωση των δαπανών έγινε μέσω της δημιουργίας σχηματισμού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε γνωστό νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου σε επιχείρηση ενοικίασης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων, κατασχέθηκαν ανεπίσημα βιβλία καταχώρησης πελατών, καθώς και στελέχη αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τα έτη από το 2010 έως και την ημερομηνία του ελέγχου. Η εκτιμώμενη φοροδιαφυγή ανέρχεται στις 500.000€ περίπου. Η υπόθεση έχει μετεξελιχθεί σε έρευνα.

5. Σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου, εντοπίσθηκε επιχείρηση που διενεργεί περιηγητικές εκδρομές με πλοιάρια γύρω από το νησί, χωρία να έχει αποδώσει Φ.Π.Α. ύψους 330.000€, φόρος ο οποίος συνεπεία του ελέγχου αποδόθηκε στη συνέχεια από την επιχείρηση. Συνεπεία του ελέγχου ήταν η ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τις Ν.Ε.Π.Α.

6. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, εντοπίσθηκε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή από πωλήσεις διενεργούμενες μέσω Facebook που αποστέλλονταν σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι σε διάστημα μόλις επτά μηνών δεν εκδόθηκαν 3.500 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

7. Σε διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο σε Καφέ-Μπαρ σε γνωστό νησί της Δωδεκανήσου, εντοπίσθηκε η έκδοση φορολογικών στοιχείων από Φορολογικό Μηχανισμό με στοιχεία άλλης ανύπαρκτης επιχείρησης.

8. Σε στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε αναψυκτήρια που στεγάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους, προέκυψε κατά την ημέρα του ελέγχου η μη έκδοση 23 φορολογικών στοιχείων, στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου (Σπιναλόγκα), καθώς και 13 φορολογικών στοιχείων στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο του Νομισματικού Μουσείου.

9. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης σε νησί του Ιονίου, πέραν της μη έκδοσης 48 αποδείξεων λιανικής πώλησης κατά την ημέρα του ελέγχου, προέκυψε η έκδοση φορολογικών στοιχείων μέσω ΦΤΜ και η συστηματική εν συνεχεία ακύρωσή τους. Η αξία των φορολογικών στοιχείων που είχαν ακυρωθεί κατά την ημέρα του ελέγχου ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ.

10. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε γνωστό κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, σε εστιατόριο ξενοδοχείου, από αντιπαραβολικό έλεγχο των εκδοθέντων μέσω ΦΤΜ φορολογικών στοιχείων και του POS της επιχείρησης, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 65 αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας 23.675,50 ευρώ για μόλις μια ημέρα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

11. Στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, από προληπτικό έλεγχο σε πλυντήριο αυτοκινήτων, από τον εντοπισμό ανεπίσημων στοιχείων, προέκυψε η μη έκδοση 407 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αξίας 7.500€.

12. Σε επιχείρηση στάθμευσης οχημάτων στον ευρύτερο χώρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένου μερικού επιτόπιου ελέγχου, εντοπίσθηκαν οχήματα με Βουλγάρικους αριθμούς κυκλοφορίας, τα οποία εκμισθώνονταν στην Ελληνική επικράτεια. Ακολούθησε ο εντοπισμός και η δέσμευση ενός εξ αυτών. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

13. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίσθηκε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών spa εντός πολυτελών ξενοδοχείων στη Ρόδο και τη Μύκονο, να χρησιμοποιεί παράνομα POS συνδεδεμένα με αλλοδαπό πάροχο. Τα ως άνω POS κατασχέθηκαν και διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης.

14. Επιχείρηση αθλητικών υποδημάτων στη Θεσσαλονίκη, εντοπίσθηκε στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, να εκδίδει πρόχειρες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης στις περιπτώσεις που η συναλλαγή γινόταν με μετρητά, τις οποίες στη συνέχεια τις καταχωρούσε προσωρινά σε ηλεκτρονικό αρχείο και ακολούθως τις διέγραφε. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

15. Στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας εντοπίσθηκε η μη έκδοση 166 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 65.000€ από επιχείρηση εμπορίας καυσόξυλων.

16. Σε επιχειρήσεις καφέ γνωστής αλυσίδας, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 80 και 74 φορολογικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

17. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, διαπιστώθηκε η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τις χρήσεις 2014 έως και 2016, ενώ ο πραγματοποιηθείς τζίρος για το ως άνω διάστημα ξεπερνούσε τα 3.500.000€. Ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. εκτιμάται σε 287.000€. Παράλληλα διενεργήθηκε άμεση κατάσχεση ποσού 68.600€ που βρέθηκε στο ταμείο της επιχείρησης. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

18. Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων ενδεικτικά αναφέρουμε : Περίπτωση πρατηρίου σε γνωστό νησί του Ιονίου, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 121.857,45€. Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 8 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας 9.202,49€. Πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 15 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις υγραερίου κίνησης συνολικής αξίας 9.498,93 ευρώ. Πρατήριο υγρών καυσίμων σε νησί του Ιονίου διαπιστώθηκε η μη έκδοση 21 φορολογικών στοιχείων για την πώληση υγραερίου αξίας 5.511,67 ευρώ.

19. Σε επιχείρηση εστίασης (creperie) σε γνωστό νησί των Σποράδων διαπιστώθηκαν 655 περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων σε διάστημα μόλις πέντε ημερών (από 17 έως 21/8).

20. Σε στοχευμένους ελέγχους σε ελαιοτριβεία ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: Στην ευρύτερη περιοχή Λακωνίας εντοπίσθηκαν σε ελαιοτριβείο 15 τόνοι ελαιόλαδο χωρίς φορολογικά στοιχεία απόκτησης. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης εντοπίσθηκε η μη έκδοση 19 φορολογικών στοιχείων αξίας 62.700€ από την πώληση 19 τόνων ελαιόλαδου. Στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας εντοπίσθηκε μη έκδοση 26 φορολογικών στοιχείων από την πώληση ελαιολάδου συνολικής αξίας 18.000€. Στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας διαπιστώθηκε η μη έκδοση 34 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 2.200,00 ευρώ από το εκθλιπτικό δικαίωμα, ενώ για τρία χρόνια δεν είχαν υποβληθεί Δηλώσεις Εισοδήματος και Φ.Π.Α.

21. Στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, επιχείρηση εμπορίου και επεξεργασίας μετάλλων εντοπίσθηκε να μην έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία για πώληση 16,6 τόνων χαλκού συνολικής αξίας 83.490€.

22. Από διενεργούμενο προληπτικό έλεγχο που έγινε σε δυο κρεοπωλεία στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :Το πρώτο από το 2015 έως 2017 εξέδωσε φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 901.543,96 € πλέον Φ.Π.Α. 117.209,02 € χωρίς υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και με υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Το δεύτερο από το 2015 έως 2017 εξέδωσε φορολογικά στοιχεία από μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή συνολικής αξίας 812.946,57 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 107.683,96 ευρώ, χωρίς την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και με υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

23. Σε προληπτικό έλεγχο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Ηλείας σε εταιρεία ανακύκλωσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει απόδοση χαρτοσήμου τιμολογίων . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα από όπου και προέκυψε η μη καταβολή τελών ύψους 140.000,00€.

24. Σε στοχευμένο προληπτικό έλεγχο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει παράνομη συγκομιδή 60 τόνων από το προϊόν ακτινίδια, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο σε ψυκτικούς θαλάμους , χωρίς να υπάρχουν παραστατικά αγοράς . Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.

25. Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή του Ν.Μεσσηνίας σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ διαπιστώθηκε η ανακριβή έκδοση 44 φορολογικών στοιχείων αξίας 163,6 ευρώ. Η επιχείρηση προέβαινε σε συστηματική έκδοση υποτιμολογημένων φορολογικών στοιχείων, όχι με βάση την τιμή του τιμοκαταλόγου της, αλλά με αξία 0,10 ευρώ για κάθε πωλούμενο είδος.

26. Σε προληπτικό έλεγχο σε νησί του Ιονίου σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων-μοτοσικλετών διαπιστώθηκε η μη έκδοση 22 φορολογικών στοιχείων αξίας 2.450,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (178)

τοσο απλα...

αν πραγματικα ηθελαν να χτυπησουν την φοροδιαφυγη θα την χτυπουσαν.εαν οχι ολους αλλα σε ενα αρκετο μεγαλο ποσοστο.να πω ενα απλο παραδειγμα.χιλιαδες σπιτια ενοικιαζονται ειτε με αποδειξης των 80-100 ευρω η στη χειροτερη χωρις καθολου αποδειξης.χιλιαδες σπιτια ειναι αδηλωτα ακομα και σημερα.τι εννοω με αυτο???εγω πρωσοπικα ξερω δεκαδες περιπτωσεις στη πολη που ζω οπου εκει που υπηρχε ενα σπιτι ξαφνικα φυτωσανε αλλα 3-4 κολλητα.αλλα ολα ηλεκροδοτουντε με ενα ρολοι.γιατι λοοπν η κυβερνηση δεν συνεργαζεται με την δεη να κανει το εξης.βγαζει ενα μεσο ορο μιας κατοικιας πχ 100-120 τετραγωνια με 4μελη οικογενεια ποσες κιλοβατορες καιει.σε αυτες προσθετει και ετσι για το γαμοτο ενα 20%.οταν λοιπον βλεπεις οτι απο ενα ρολοι που στα χαρτια ηλεκροδοτει ενα σπιτι 100-120 τμ γραφει το τριπλασιο η τετραπλασιο απο τον μεσο ορο που εχεις...ε τοτε κατι βρωμαει.... απλα δεν θελουν.οπως μια καθηγητρια μου πολυ σωστα μας ελεγε στο γυμνασιο.δεν υπαρχει δεν μπορω υπαρχει το δεν θελω!!!

Χρήστος

Ρε δεν πάτε στο διάολο κι εσείς με τα δημοσιεύματα σας αβανταδόροι της πεπτικής κυβέρνησης των κατακτητών ! Αλλά βλέπεις όλο και κάτι τσιμπάτε .

Αποδειξεις και Ονοματα!

Αφου ειναι βεβαιωμενες παραβασεις, γιατι τους κρυβετε???!!! Γιατι δεν λετε τα ονοματα τους? Τι φοβαστε? Αυτοι που μας κατακλεβουν θα επρεπε να εχουν το προβλημα..

E, NAI

Θα κλέβουμε κι εμείς, όχι μόνο οι βουλευτές

GT-R

ο δημοφιλης τραγουδιστης ειναι ο σακης ρουβας,αφου δεν λετε ποιος ειναι τοτε και εγω θα υποψιαζομαι οποιον ΓΟΥΣΤΑΡΩ οκ?μιλαμε...

...

Μπορείς να υποψιάζεσαι όποιον γουστάρεις, ούτως ή άλλως η γνώμη σου δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ό,τι και να πιστεύεις, δε θα έχει κανέναν αντίκτυπο για κανέναν άνθρωπο.

GT-R

φυσικα,ΠΑΝΤΑ θα υπαρχουν βλακες να ακολουθουν "πιστα" το συστημα και οτι αυτο τουs σερβιρει,μην ξεχασεις σημερα να γεμισεις την μιζερη ζωη σου με το πρωτο επεισοδιο του survivor...

GT-R

κριμα γιατι θα επρεπε να εχει περισσοτερο αντικτυπο απο οσο χωραει το μιζερο μυαλο σου...

Bulsara

Τα χαροκαμμένα λαμόγια σκούζουν ! Όπως είπε και ο Τόμας Βίζερ, Πρόεδρος του Eurogroup «η φοροδιαφυγή μας χρεοκόπησε». Και μετά κόψαμε τις συντάξεις των γηρατειών για να ξελασπώσουμε, αντί να βάζουμε φυλακή τους φοροφυγάδες όπως σε όλα τα άλλα σοβαρά κράτη. Ακούς εκεί, τον πιάσαμε και τότε έκανε συμπληρωματική δήλωση. Στις ΗΠΑ αν αργήσεις να κάνεις δήλωση πέραν των 3 μηνών είναι έγκλημα και φυλακίζεσαι χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

έλα ρε Καρανίκα

εσύ κάνεις δήλωση για τις δήθεν ............ υπερωρίες σου ;

ampos

Ο Βιζερ είπε ότι χρεοκοπήσαμε επειδή πληρώναμε τρελούς μισθούς στο δημόσιο. Η προπαγάνδα δεν θα περάσει δυμοσιοκοπρόσκυλο.

Φοροεισπράκτορας

Για όλους εσας που σκούζετε για την υποτιθέμενη φοροδιαφυγή σας έχω την λύση. Να σταματήσει η είσπραξη του φπα απο τις επιχειρήσεις.Να πηγαίνετε όλοι εσείς οι τίμιοι πολίτες στο τέλος του κάθε μήνα στην εφορία και να αποδίδετε εκεί κατευθείαν το φπα που αναλογεί στις συναλαγές που κάνατε ! Τι ? Γιατί σου φαίνεται παράλογο ? Γιατί να είμαι εγώ υποχρεωμένος να το μαζεύω για το κράτος ? Και να πηγαίνω κάθε τέλος του μήνα και να σου τα ακουμπάω ?Και να πληρώνω λογιστή 500 ευρώ το μήνα ? Και να αλλαζω φορολογικό μηχανισμό κάθε δυό χρόνια 800 ευρώ έκαστος ? Και να είμαι υποχρεωμένος να κρατάω όοοοολα μου τα παραστατικά για 10 χρόνια και να αποδείξω οτι δεν είμαι ελέφαντας όποτε γουστάρει το κράτος να με ελέγξει -εκβιάσει για να μου πάρει κι άλλα ! Αφου εμείς είμαστε φοροκλέφτες άντε όλοι εσείς οι τίμιοι να πηγαίνετε μόνοι σας στην εφορία και να αποδίδετε τους φόρους σας . Εκεί να δείς αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους ! Που μαζεύει τωρα κάθε χρόνο 55 με 60 δις ευρώ και προ κρίσης μάζευε πανω απο 85 δις και δεν σας φτάνανε να σας ταίσει ! Και πηγαίνατε και δανειζόσασταν κι άλλα ! Και μας βάζετε εμάς τώρα να σας τα ξανά-ματά-πληρώσουμε !

Kωστας

ΓΙΑΤΙ Βλημα ετσι γινεται σε καθε χωρα του κοσμου. Ο καναλωτης πληρωνει το ΦΠΑ και ο επιχειρηματιας το καταλαβαει στο κρατος. Και πες μας εξυπνε πως ο καταναλωτης θα μπορει να πληρωνει το ΦΠΑ? Πως θα υποχρεωνεται να πηγαινει να το πληρωνει. ΕΛΕΟΣ με τον καθε μαιντανο και φοροφυγα

@

Μην τον βρίζεις μια χαρά τα λέει και μία χαρά γίνεται και μάλιστα είναι πολυ απλό,σου κόβω απόδειξη χωρίς ΦΠΑ βάζω το ΑΦΜ σου και μετά ανάλογα με την αξία του προϊόντος/υπηρεσίας πας και πληρώνεις το ΦΠΑ στο κράτος.Το γιατί δεν γίνεται είναι απλό, γιατί το κράτος θέλει να έχει το επιχειρηματια στο χέρι και να τον αρμεγει

χχχ

Αγχωμένο σε βλέπω.... να το κοιτάξεις.

Τίμιος βλάκας...

Άσε ρε μάγκα που κουράζεσαι, όλα ηλεκτρονικά τα πληρώνουμε εδώ και χρόνια με μια απλή ταυτότητα οφειλής. Δικαιολογίες για να κλέβεις δεν υπάρχουν, λαμόγιο!

Φοροεισπράκτορας

Λαμόγια ΔΥ έτσι και ξυπνήσουν οι Επαγγελματίες στην Ελλάδα και κάνουν μία , έστω και ΜΙΑ απεργία σαν αυτές που για δεκαετίες μας κάνουν τα συνδικάτα σας . ΜΙΑ μόνο απεργία λέγοντας " Δεν εισπράτω ΦΠΑ - Δεν αποδίδω ΦΠΑ " να σας δω μετά που θα βρείτε κράτος να σας τασει !

Εμπνευστής

ΠΑΛΙ πατήσατε την μπανανοφλουδα της κοντρας ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. - ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. Είναι ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΔΑΚΡΙΑ. ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ είστε όλοι. Οι μεν ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. δεν πληρώνουν εισφορές (παρά μόνο λογιστικά) αλλά πληρώνουν ΦΟΡΟΥΣ, οι δε ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. αποφεύγουν (αλλα ΜΟΝΟΝ όσοι δεν συνεργάζονται με εταιρείες) μέρος των φόρων αλλά πληρώνουν ΕΙΣΦΟΡΕΣ. Κι όλα αυτά στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ στην Ευρώπη που βούλιαξε λόγω του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ενός υπερδιογκωμενου και δυσλειτουργικου ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ: Και για την κατάρρευση των Τραπεζών, και για την έλλειψη επαρκούς μηχανισμού φορολογικων ελέγχων στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, και για την ανυπαρξία νέου χρήματος από επενδύσεις φταίει ΜΟΝΟ το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ! Και στην ΕΛΛΑΔΑ που έσπασε κάτω από το βάρος του ΔΗΜΟΣΙΟΥ το μόνο πράγμα που δεν έχει αναδιαρθρωθει ουσιαστικά είναι ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!! Τσακωθείτε τώρα ελεύθερα όσο θα βουλιάζετε στη φτώχεια μέρα με τη μέρα. ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ....

εχεις τελικα...

εμπνευση για πολλες φαπες.φοροδιαφυγη λεει ο αλλος απο τα γνωστα και μη εξερετεα μπουζουξιδικα... απο τραγουδισταδες... απο τιμιους εισοδηματιες...απο τους τιμιους νταβατζηδες της νυχτας...οι δημοσιοι υπαλληλοι του φταινε του αλλουνου!!!ελλεος πια με αυτη την καραμελα!!!!!και οχι αγαπητο μου [...]...δεν ειμαι δημοσιος υπαλληλος αλλα ημαρτον πια!!!δεν κοιταμε την καμπουρα μας του δημοσιου υπαλληλου μας φταιει!!!!

Εμπνευστής

Αγαπητέ τους ελέγχους τους διενεργουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι ίδιοι που καμιά φορά τα βρίσκουν ολα οκ με το ανάλογο αντίτιμο. Ας λειτουργούσε σωστά το Δημόσιο να μην χάνονταν φόροι. Σε ο,τι αφορα τις φαπες πολυ ευχαρίστως να σε βγάλω από την πλάνη σου όποτε και όπου επιλέξεις, αγαπητο [...]

θα συμφωνησω..

αλλα θα σου πω και το αλλο.σε ποια πολιτισμενη χωρα θα πηγαιναν για ελεγχο σε καποια επειχηρηση και ο ιδιοκτητης θα απειλουσε-χειροδικουσε εναντιον των υπαλληλων?μη τα βαζουμε συνεχεια με τους δημοσιους υπαλληλους,φτανει πια αυτη η καραμελα,οι μονοι δημοσιοι υπαλληλοι που θα χερομουνα να τους πεταξουν στη θαλασσα ειναι απο την επειχηρηση που ονομαζεται βουλη και κατοικοεδρευουν 300 χαραμοφαιδες+ τους παρατρεχαμεους τους!!!

Facebook

Η μισή Ελλάδα πουλάει κοσμήματα , μαρμελάδες , γλυκά , κεριά μέσω Facebook ! Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μ@κ@κες που πληρώνουν Φόρους , Εφκα κτλ . Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος και κυνήγι όλων !

mourlos

ΝΑΙ είμαστε μαλάκες, ποσο καιρό για να το καταλάβουμε;

Stelios

Καλά αν είναι να γράψετε κάτι για να πείτε την Μ@λ@κι@σ@σ ότι έχει καλός ,Αν υπήρχε ένα κράτος τα τελευταία 40χρονια που να σέβεται τον πολίτη και φορολογικά όπως σε κάποια αλλά κράτος δεν θα είχαμε αυτό το πάρτυ έλεος πια αν τα δήλωσης όλα δεν βγαίνεις και έρχονται τα φιλαράκια τους με τα θαλασσοδάνεια (όλων των κομμάτων )και κονομάνε ξου ρε λαγοί

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

tsakalwtos_euro_arthro

Οι Ευρωπαίοι διαπραγματεύονται με το ΔΝΤ τα... δεσμά της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια - Τι γράφει η γερμανική Süddeutsche Zeitung για τη στάση που κράτησε ο διάδοχος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο τελευταίο Eurogroup - Γιατί ο Όλα Σολτς αρνείται συστηματικά τα αιτήματα του ΔΝΤ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους

4
folli

Τεράστιες οι ευθύνες για την υπόθεση της Folli Follie που παίρνει δραματική τροπή και πλήττει την αξιοπιστία του συνόλου της ελληνικής αγοράς - Παραπομπή της υπόθεσης στις δικαστικές Αρχές εξετάζει τώρα η Επ. Κεφαλαιαγοράς

8