LIVE

Κορωνοϊός

Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια»: Τώρα αναρτούν νέα ειδοποιητήρια με το χαράτσι να φτάνει το 38%

Αλαλούμ με τα «μπλοκάκια»: Τώρα αναρτούν νέα ειδοποιητήρια με το χαράτσι να φτάνει το 38%

Ο ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουν λάθη - Προβληματισμός για την υποχρέωση ύπαρξης σύμβασης προκειμένου ο εργαζόμενος να μην πληρώσει επιπλέον εισφορές

Αχτίδα φωτός είδαν χθες τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που ανέμεναν την εγκύκλιο για τα πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ΑΠΔ των εργαζομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών προκειμένου να αποφασίσουν τι θα πράξουν με τα «μπλοκάκια
» που θέλουν να υπαχθούν στο άρθρο 39 (επιμερισμός ασφαλίστρου με τον εργοδότη).

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπό του (www.efka.gov.gr) στην οποία οι εργοδότες (εφόσον συμφωνούν να επιμερίσουν τις εισφορές) θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών.

Τα ασφάλιστρα κυμαίνονται από 6,67% μέχρι 16,72% για τον εργαζόμενο (ανάλογα με το πακέτο κάλυψης υγείας, επικούρισης και πρόνοιας) ενώ για τον εργοδότη ξεκινούν από 13,33% και φτάνουν στο 21,38%.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης, έχει προτρέψει όσους πρόκειται να δηλωθούν με ΑΠΔ να αγνοήσουν τα ειδοποιητήρια ώστε να μην διπλοπληρώσουν εισφορές.

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει ότι η υποχρεωτική υπογραφή σύμβασης θα «δηλητηριάσει» τις σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων. Κι αυτό γιατί ο εργοδότης πρέπει να πειστεί ότι ο εργαζόμενος δεν απασχολείται σε τρίτο εργοδότη προκειμένου να αναλάβει τα 2/3 του κόστους των εισφορών ενώ ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει στο μέλλον η δέσμευσή του με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΕΦΚΑ θα αναρτήσει νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του Φλεβάρη (πληρωτέες μέχρι Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου) με στόχο να διορθωθούν τα πολυάριθμα λάθη. Στα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου δε θα περιλαμβάνονται οι εισφορές επικούρισης (3,5% + 3,5%) και εφάπαξ (4%) όπου υπάρχουν. Στόχος είναι αυτές να συμπεριληφθούν στα ειδοποιητήρια των εισφορών του Μαρτίου, ενώ η επιβάρυνση για Γενάρη και Φλεβάρη θα επιμεριστεί σε δόσεις. Όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα ειδοποιητήρια και έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών οφείλουν να προσέλθουν σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να το δηλώσουν, διαφορετικά θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις.

Στον ΕΦΚΑ πρέπει να σπεύσουν και όσοι αμφισβητούν το ποσό των εισφορών που τους έχει βεβαιωθεί όπως επίσης και όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο παρόλο που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα έως τις 31/12/2016.

Με τη εγκύκλιό του για τα «μπλοκάκια» ο ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων με μπλοκάκι μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 39 και να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να πληρώσει το ποσοστό του ασφαλίστρου που του αναλογεί.

Δικαίωμα επιμερισμού της εισφοράς έχουν οι ασφαλισμένοι που:
• Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.
• Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.
• Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να δουλεύει ως υπάλληλος γραφείου το πρωί και ως πωλητής το απόγευμα.

Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών του ως μισθωτός και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, θα καταβάλει εισφορά ως μισθωτός για το σύνολο των αποδοχών του. Για παράδειγμα εισπράττει 600 ευρώ ως μισθωτός και 400 μέσω ΔΠΥ. Η εισφορά του ορίζεται στο σύνολο των 1000 ευρώ σε 6,67% για την κύρια σύνταξη + 2.15% για υγεία + 0,40% για παροχές ασθενείας σε χρήμα + 3.5% για επικούρηση.

Ο εργοδότης θα καταβάλλει 13,33% για σύνταξη, 4,30% για υγεία, 0,25% για παροχές σε χρήμα και 3,5% για επικούρηση.

Επίσης δεν υπάγονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης- Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι
Οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν (αποκλειστικά) ή θα απασχολήσουν προσωπικό υπαγόμενο στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (σ.σ. Με "μπλοκάκι”) πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) της έδρας τους για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων.
Οι ήδη απογεγραμμένοι αντισυμβαλλόμενοι, ως εργοδότες στο τ.Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους της ανωτέρω ρύθμισης στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις σχετικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ.

Στη συνέχεια ο εργοδότης πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  προκειμένου να δηλώσει στοιχεία του ασφαλισμένου. Για να εισέλθει χρησιμοποιεί τους κωδικούς του taxisnet για την υποβολή της ΑΠΔ, κατά τα γνωστά. Εν συνεχεία καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά κατά σειρά απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρησης. Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του στην εφαρμογή, στην ένδειξη «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.
 
Εξυπακούεται ότι συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω Ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. 10μηνη σύμβαση από 01/09/2016 - 30/06/2017) 


Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
- Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών εισφορών (π.χ. αποδοχές 12.000 ευρώ, διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, από 01/ΦΕΒ – 31/ΙΑΝ επομένου έτους, υπολογισμός κατά μήνα 12000/12= 1000 ευρώ. Υποβολή Α.Π.Δ. με τίμημα 1000 ευρώ και καταβολή εισφορών).


Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου
Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του, οφείλει να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (21)

κολοσυριζαιοι

μονο να βουτατε ξερετε. αρχιλησταρχοι. κλεφτρονια.

Epanastatis

Ούτε ένας να πληρώσει τις ληστο-εισφορές

ΓΤ

βασικά είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση ο νόμος... η εφαρμογή του είναι μια γελοιότητα! βρίθει κακών σχεδιασμών και αδικιών. Ας γίνουν οι εισφορές αναλογικές για όλους. με το καραγκιοζιλίκι που φτιάξαν πάλι οι μισοί θα καταλήξουν να προκαταβάλουν διπλές εισφορές γιατί το κράτος είναι ανίκανο να βρεί τα έσοδα ανά μήνα των ελ. επαγγελματιών. πραγματικά τραγέλαφος. μισθωτός με παράλληλη εργασία μηχανικός θα πληρώσει 2 φορές... μια μέσω της μισθωτής εργασίας (κάλυψη κανονικά από τον εργοδότη) και άλλη μία σύμφωνα με το τι έβγαλε το 2015! αντί να πληρωθεί κανονικά μια και άλλη μια (για τα πιθανά έσοδα από την παράλληλη εργασία) ΑΝ κόψει κάποιο ΑΠΥ. τραγικοί σε όλα! ένα καλό 40 άσχημα κάνουν.

Theodore

Συμπολίτες ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ. Όλοι μαζί ενωμένοι να διώξουμε τους ανίκανους.

🇬🇷Epwnvmus🇺🇸

Οτι αρπάξουν! Αλήτες!!

Έλεοr

Μην τσιμπάτε.. Η λύση ειναι να μην πληρώνει κανεις εισφορές και φόρους ώστε να μπει ο κόφτης. Και αυτος πρέπει να παραμείνει ως στόχος διότι ειναι το μοναδικό όπλο που εχει δωθεί στον λαό ώστε να ενεργοποιηθεί ο κόφτης και να πέσει τσεκούρι στη μουργα του εργατικού δυναμικού που δεν καλύπτει το κράτος, αλλα όσοι πραγματικά δουλεύουν.

Παπάς Κώστας

Καλημέρα σας Ειδικά προς το Πρώτο Θέμα, θα ήθελα να τονίσετε το θέμα που έχει προκύψει με αρκετούς μηχανικούς που έχουν κλείσει τα μπλοκάκια τους την περίοδο 2015-31/12/2016 (ο λόγος και οι εισφορές του ΕΦΚΑ) και αναγκάζονται να πληρώσουνε εισφορές στον ΕΦΚΑ με βάση τα εισοδήματα του 2015! Για παράδειγμα ήμουν μηχανικός με μπλοκάκι το 2015, το έκλεισα το 2015 και από το 2016 είμαι μισθωτός. Μου γίνεται παρακράτηση των εισφορών μου από τον μισθό. Παρότι έχω κλείσει τα βιβλία από το 2015 μου ήρθε να πληρώσω ΕΦΚΑ 250 /μήνα. Σε επικοινωνία με τον ΕΦΚΑ μου είπαν ότι πρέπει να το πληρώσω και θα γίνει εκκαθάριση και συμψηφισμός στο μέλλον. Συμψηφισμός με τι; Αφού δεν έχω πλέον μπλοκάκι και οι εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης μου ως μισθωτός είναι συγκεκριμένες. Αυτό είπαν θα το δούνε σε επόμενη φάση. Είναι παράλογο να πληρωσω διπλές εισφορές για τον ίδιο μήνα. Δηλαδή ζητάνε να πληρώσουμε μέχρι να γίνει η εκκαθάρισης του 2016 περίπου 1800 και θα δούμε στο μέλλον αν και πως θα τα επιστρέψουν. Ειλικρινά αυτά τα λεφτά δεν τα έχω και δεν θα τα δώσω (είναι παράλογο αυτο που ζητάνε). Ευχαριστώ πολύ Με εκτίμηση Παπάς Κώστας

Λούλης

Και στην Γερμανία, από το 2007 και μετά, το ίδιο συμβαίνει. Πρώτα πληρώνεις και μετά γίνεται (μελλοντικά) ο συμψηφισμός. Κι αυτό διότι το κράτος θεωρεί ότι κάποια στιγμή -δεν μπορεί - κάπου θα δουλέψεις, όλο και κάποιο φόρο θα χρειαστεί να πληρώσεις. Άρα, τότε θα γίνει και ο συμψηφισμός. Με λίγα λόγια, λεφτά πίσω δεν παίρνεις, όσα κι αν σου χρωστάει η εφορία.

Πέτρος

Το αγνοείς το ειδοποιητήριο συνάδελφε. Έχουν κάνει ανακοίνωση για αυτό. Δεν είσαι πλέον ελ. επαγγελματίας, δεν είσαι υπόχρεος καταβολής -εσύ- εισφορών. Απλά δεν ενημερώνεται εγκαίρως ο ΕΦΚΑ. Άσε το λούλη να λέει τις ανοησίες του... Ο τύπος είναι γνωστό νούμερο-τρολ...

κοπι παστες

Ούτε κουβέντα για φοροδιαφυγή γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών και μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση...

Τέρμα τα ...πισωγυρίσματα!

Και πολύ καλά θα κάνουν να χαρατσώσουν κι' άλλο τους μπλοκάκηδες μα δεν έχουν μπλοκάκι μόνο για μία εργασία...Συνήθως είναι εργαζόμενοι κι' αλλού και φυσικό είναι να θέλουν να ξεφύγουν απο επι πλέον εισφορές! Από επι πλέον εισπράξεις(!) μόνο να μην ξεφύγουν!!!!!

Theodore

Βρε [...] για τα επιπλέον έσοδα δεν αναλογεί φόρος εισοδήματος; Τι μπούρδες μας λες; [...]!!!!

Λιμενικός

Ευτυχως που η κυβερνηση κανει οτι μπορει να μαζεψει φορους απο τους γνωστους παραβατες: μπλοκακηδες, γιατροι, δικηγοροι, υδραυλικοι, αγροτες και αλλα ρετιρε του νουδουπασοκ. Μεχρι και οι ξενοι πηραν χαμπαρι τους Ελληνες γιατρους.

Eσύ

Βέβαια προτίμησες την σιγουριά του Δημοσίου(Λιμενικός;) παρά να παλέψεις για επιβίωση στο ελεύθερο επάγγελμα. Δικαιωμά σου βέβαια αλλά μην χαρακτηρίζεις και τους υπόλοιπους που απο τα έσοδά τους πρέπει να δίνουν το 60% σε φόρους για να πληρώνονται οι ΔΥ.

Υπηρέτης λαθρο

Πες τα ρε βολεμένε!

Πέτρος

Κηφήνα "λιμενικέ", δεν πρόκειται να συνεχίσω να πληρώνω εγώ ούτε το μισθό ούτε τη σύνταξή σου. Βρες κανένα δέντρο να τα κόψεις τα ευρώ. Φεύγω.

zisis

Από μπαχαλάκηδες τι άλλο να περιμένει κανείς; μόνον χάος

Λούλης

Ενώ από μπλοκάκηδες, τι περιμένει κανείς;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης