Χάρης Μπρουμίδης: Οι φιλόδοξες γυναίκες κρίνονται αυστηρότερα στην αγορά εργασίας

Χάρης Μπρουμίδης: Οι φιλόδοξες γυναίκες κρίνονται αυστηρότερα στην αγορά εργασίας


Ο CEO της Vodafone Ελλάδος μιλάει στο protothema.gr για το ζήτημα της ισότητας στα δύο φύλα και τα στερεότυπα που εγκλωβίζουν τις γυναίκες – Εξηγεί τη σημασία της διαφορετικότητας στο κόσμο των επιχειρήσεων και τον αντίκτυπο του γυναικείου management στην ανάπτυξη των εταιρειών και της κοινωνίας.

Φαίνεται πως οι γυναίκες έχουν κατακτήσει τα πάντα, αν αναλογιστούμε την εξελικτική πορεία τους στο χρόνο. Κατοχύρωσαν δικαιώματα, γκρέμισαν ανδροκρατούμενα οχυρά, είναι αρχηγοί κρατών, πρόεδροι εταιρειών ακόμα και τεχνολογικών κολοσσών, επιδραστικές επιχειρηματίες και καλλιτέχνιδες, διακεκριμένες επιστήμονες. Παρόλ’ αυτά, όσο κι αν οι συνταγματικές διατάξεις διακηρύσσουν το αντίθετο, οι γυναίκες σήμερα δεν αγωνίζονται επί ίσοις όροις. Τα νούμερα δεν λένε ψέματα. 

Από έρευνες προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό γυναικών στο στελεχιακό τους δυναμικό, φέρνουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα και έχουν αναπτυξιακή πολιτική. Την ίδια στιγμή όμως, τα ποσοστά δείχνουν ότι δεν υφίσταται ισότιμη πρόσβαση των δύο φύλων στην επαγγελματική πρόοδο και ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί μέχρι να επέλθει πλήρης ισορροπία στην αναλογία συμμετοχής των φύλων σε θέσεις ευθύνης και στη διοίκηση.

Σύμφωνα με στοιχεία μελετών του ΟΗΕ, στον επιχειρηματικό κόσμο οι άνδρες αποτελούν σήμερα το 60% του εργατικού δυναμικού, ενώ το 95% των CEOs στις μεγαλύτερες διεθνώς επιχειρήσεις είναι άνδρες. Τι συμβαίνει με την κουλτούρα των εταιρειών και δεν αξιοποιούν το γυναικείο ταλέντο ώστε να το εξελίξουν στην κορυφή της ιεραρχίας; Τελικά έχει φύλο η εξουσία; Ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, CEO της Vodafone Ελλάδος - μιας εταιρείας που επενδύει στην ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας – μιλάει στο protothema.gr για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ανέλιξή τους και εξηγεί τα οφέλη της διαφορετικότητας από τον συνδυασμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανδρικού και γυναικείου, σε όλους τους τομείς της αγοράς και της κοινωνίας.

{{{ articlebanner-330x100-1 }}}
«Σε θεωρητικό επίπεδο η κοινωνία αποδέχεται ότι οι γυναίκες είναι το ίδιο ικανές με τους άνδρες, αλλά σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει απόσταση μέχρι την επίτευξη της πλήρους ισότητας»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, ο οποίος την τελευταία δεκαετία έχει βρεθεί σε διαφορετικές αγορές και κοινωνίες του κόσμου, όπως εκείνες του Λονδίνου, της Αλβανίας και της Γκάνας στην Αφρική αναγνωρίζει ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η τοποθέτηση της γυναίκας σε θέσεις ευθύνης και επιρροής δεν είναι αντιπροσωπευτική των ικανοτήτων και των αποδόσεών της. «Είναι αλήθεια ότι παρατηρείται επιφυλακτική στάση και προκατάληψη εκ μέρους πολλών εταιρειών εξαιτίας της διατήρησης στερεοτύπων που πηγάζουν από το παρελθόν. Ωστόσο, η κοινωνία έχει αποδεχτεί ότι οι γυναίκες είναι το ίδιο ικανές με τους άνδρες. Σε θεωρητικό, λογικό, επίπεδο έχουμε κατακτήσει την ισότητα, αλλά σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει απόσταση που πρέπει να καλυφθεί» αναφέρει ο κ. Μπρουμίδης, ενώ παραδέχεται ότι συχνά οι φιλόδοξες εργαζόμενες που παρουσιάζουν μια πιο «επιθετική» και εξωστρεφή συμπεριφορά κρίνονται αυστηρότερα από τους εργοδότες, καθώς αυτή η εικόνα έχει συνδεθεί από το παρελθόν με ανδρικές συμπεριφορές. 

Σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και ραγδαία εξελισσόμενο πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια των προκαταλήψεων και ο αντίκτυπος τους; Για τον Έλληνα CEO η «λύση» βρίσκεται στον εκσυγχρονισμό της κουλτούρας και στη συνειδητοποίηση της σημασίας της διαφορετικότητας του καθενός. «Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σημερινές προκλήσεις της αγοράς και της κοινωνίας υπάρχει ανάγκη από διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις στα προβλήματα. Η αποδοχή της διαφορετικής σκέψης και η συνεργασία σε ένα σύνολο ατόμων, είναι βασικές προϋποθέσεις στην πορεία για την ισότητα, αλλά και όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων» υπογραμμίζει και σπεύδει να διευκρινίσει ότι η αντίληψη της διαφορετικότητας δεν αφορά μόνο στο φύλο, αλλά και στις καταβολές, το background, την καταγωγή, ακόμα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ανθρώπων.

«Χρειαζόμαστε τις διαφορετικές ιδέες. Τις διαφορετικές ματιές απέναντι στα πράγματα για να κάνουμε συνθέσεις και να βρίσκουμε λύσεις στα αδιέξοδα. Μόνο έτσι επιτυγχάνουμε επιχειρηματικά» 


Τη δυναμική της διαφορετικότητας καταδεικνύουν και σχετικές μελέτες (ICAP) που δείχνουν ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. «Επομένως η ισότητα δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατίας. Επιβάλλεται στο περιβάλλον που ζούμε». Κινούμενη σε αυτή τη βάση, η Vodafone στοχεύει μέχρι το 2020 να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε ποσοστό 30%, ενώ ο απόλυτος στόχος είναι το 50-50.  

Δουλεύοντας στο εξωτερικό με γυναίκες σε ανώτατες διοικητές θέσεις, σε ποια χαρακτηριστικά καταλήγει ότι υπερτερούν έναντι των ανδρών; «Στην Αφρική, είχα μια διοικητική ομάδα 9 ατόμων εκ των οποίων 5 ήταν γυναίκες. Στην τωρινή οκταμελή ομάδα οι 3 είναι γυναίκες. Τα στοιχεία που τις καθιστούν εξαιρετικά αποτελεσματικές είναι η αυξημένη ενσυναίσθηση (empathy) και η πολυπραγμοσύνη. Μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα» παρατηρεί. Σημειώνει ωστόσο ότι η εξέλιξη σε έναν οργανισμό και η διείσδυση στις ανώτερες βαθμίδες της επιχειρηματικής σκηνής εξαρτάται από τα soft skills που έχει να επιδείξει ο εργαζόμενος ανεξαρτήτου φύλου. «Τα hard skills θεωρούνται δεδομένα. Αυτά που μετρούν πια είναι τα soft skills που έχουν να κάνουν με τα ταχύτητα και την ευκολία που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, την επικοινωνιακή δεινότητα και την επιρροή της, τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας, τη δυνατότητα σύνθεσης και ανάλυσης». 

«Οι φιλόδοξες εργαζόμενες που παρουσιάζουν «επιθετική» και εξωστρεφή συμπεριφορά κρίνονται αυστηρά και με επιφυλακτικότητα λόγω στερεοτύπων. Αυτή συμπεριφορά είναι περισσότερο συνηθισμένη στους άνδρες»

Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν χειρίζονται σωστά; Επανερχόμαστε στα στερεότυπα. «Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι γυναίκες το ίδιο αποτελεσματικά με τους άνδρες. Συχνά, όμως, εγκλωβίζονται οι ίδιες στα στερεότυπα και αυτοπεριορίζονται λειτουργώντας περισσότερο παθητικά. Αυτό είναι το κυριότερο λάθος τους». Υπάρχει και το ζήτημα της μητρότητας που -σωστά- προσθέτει επιπλέον ευθύνες. «Αλλά οι γυναίκες δεν πρέπει να αυτοπαγιδεύονται στα στερεότυπα».

Στη χώρα μας και ενώ η κρίση βαθαίνει, είναι δυνατόν να αλλάξει η αίσθηση απαισιοδοξίας και να προσφερθούν κίνητρα που θα ωθήσουν τις Ελληνίδες στην ανάπτυξη των ταλέντων τους και τη διεκδίκηση υψηλών θέσεων;  Ο Πρόεδρος της Vodafone Ελλάδος εξηγεί ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι το «new normal». «Είναι τα νέα δεδομένα που έχουμε και με βάση αυτά οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τη θετική σκέψη για να βελτιώσουμε το μέλλον και όχι να κοιτάμε προς τα πίσω, αναλύοντας το πώς βρεθήκαμε εδώ. Στις αναπτυσσόμενες αγορές παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα στην καθημερινότητα οι άνθρωποι αισιοδοξούν και δουλεύουν για το καλύτερο. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε τη νέα πραγματικότητα και να δουλέψουμε για το μέλλον».

Οι πρωτοβουλίες της Vodafone

«Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι γυναίκες το ίδιο αποτελεσματικά με τους άνδρες. Το λάθος τους όμως είναι ότι συχνά εγκλωβίζονται οι ίδιες στα στερεότυπα και αυτοπεριορίζονται»

Η Vodafone παγκοσμίως ακολουθεί μια πολιτική προώθησης ίσων ευκαιριών σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τη σύνθεση των τμημάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Την πολιτική αυτή ακολουθεί και η Vodafone Ελλάδος. Eπιπλέον έχει υιοθετήσει πολιτικές που υποστηρίζουν τις γυναίκες τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή. Για παράδειγμα:

- Σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία παρέχεται πλήρως αμειβόμενη άδεια λοχείας 16 εβδομάδων, επιπλέον της προβλεπόμενης στη νομοθεσία
 
- Υποστηρίζει την επάνοδο στην αγορά εργασίας γυναικών που άφησαν την καριέρα τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και θέλουν να επιστρέψουν. Με το πρόγραμμα Reconnect πρόκειται να προσληφθούν από τις εταιρείες του Ομίλου Vodafone διεθνώς, 1.000 γυναίκες σε διοικητικές και άλλες θέσεις.
 
- Υλοποιεί το πρόγραμμα Lean in που προσφέρει στις γυναίκες εργαζόμενες mentoring&coaching πάνω σε θέματα όπως personal branding, λήψη αποφάσεων κτλ. Έτσι οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτυχθούν μαζί, ενώ παράλληλα υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράμματα για την εξέλιξη των γυναικών στον οργανισμό.
 
- Αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και ΜΚΟ που προωθούν την ενδυνάμωση της γυναίκας, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες.

- Παρέχεται η δυνατότητα της ευέλικτης εργασίας στο σπίτι μέσω του home office σε όλους τους εργαζόμενους

{{{ articlebanner-330x100-1 }}}

ΣΧΟΛΙΑ (3)

GEORGIA.

Η τελευταια διαφημιση της VODAFONE που παρουσιαζει μαζι την Ελληνικη οικογενεια αν δεν αλλαξει και δεν πεσει η κυβερνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σε λιγο δεν θα ανταποκρινεται στην πραγματικοτητα.Με Τσιπρα και καμμενο στην εξουσια η Ελληνικες οικογενειες σκορπιζουν στα τεσσερα σημεια του οριζονττα.

christina ioannidis

Μπραβο Χαρη, Πολυ ωραιο το αρθρο σου με τολμηρες τοποθετησεις! Θαυμαζω την Vodafone για τις προσπαθειες που κανει να δωσει στις γυναικες τη θεση που τους αξιζει. Η αιδιοδοξια σου για το μελλον παρα το αρνητικο μελλον που ολοι βιωνουμε αποτελει παραδειγμα για ολους μας. Σου ευχομαι υγεια και δυναμη και να συνεχισεις να εισαι μαχητης. Η φιλη σου Χρηστίνα

SPARTA.

Τεραστια η προσπαθεια του κυριου Χαρη Μπρουμιδη να κρατησει στην Ελλαδα την τεραστια επενδυση της VODAFONE, μεσα σε ενα αρνητικο και δυσμενες κλιμα που δημιουργει καθημερινα για τις επιχειρησεις στην χωρα μας, η δοσιλογη και στα τεσεερα κυβερνηση Τσιπρα, Καμμενου.Κατα τον Συριζαιο πρωην Υπουργο Οικονομικων Μαρδα, επενδυτες θεωρουνται απο την κυβερνηση Τσιπρα, Καμμενου οι Ισλαμιστες Λαθρομεταναστες.Μεγαλες επιχειρησεις τυπου VODAFONE δεν θελει ο προδοτης Τσιπρας στη χωρα. Εκεινο που θελει και επιδοτει η κυβερνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ειναι μεγαλα HOT SPOT για τους λαθροισλαμιστες και για να βολευονται με τεραστιους μισθους τα κομματοσκυλα του ΣΥΡΙΖΑ.Οσο για την ημερα της γυναικας ο Τσιπρας την τιμαει οπως πρεπει με μισθους των 150 Ευρω τον μηνα για τριωρη και εκ περιτροπης μερικη απασχοληση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

2_gr

Είσαι νέος έως 29 ετών, πτυχιούχος, που γνωρίζεις τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και έχεις μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία; Κορυφαία στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η AVIS και η Microsoft σε προκαλούν να πάρεις τη θέση τους!

mitarakis

Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει πως η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας αποτελούσε βασικό της στόχο, τελικά δεν είχε υπολογίσει τα απαιτούμενα κονδύλια