LIVE

Κορωνοϊός

Περιορίζεται η δυναμική των ελληνικών εξαγωγών

Περιορίζεται η δυναμική των ελληνικών εξαγωγών

Η ύφεση στην Ευρώπη και η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο περιορίζουν τη δυναμική των εξαγωγών και τις πιθανότητες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Νέο ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας, άνω των 24 δισ. ευρώ, πέτυχαν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις το 2012, αλλά στον αντίποδα προέκυψε ανησυχητική μείωση των ελληνικών εξαγωγών σε επίπεδο έτους προς τις χώρες της ΕΕ, ειδικά μετά τη μεγάλη υποχώρηση του Δεκεμβρίου, εξαιτίας και της περαιτέρω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ωστόσο, θετικές είναι οι νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμώντας αύξηση της τάξης του 2,7% για το 2013.
 
   Αυτά σημειώνονται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ενώ η πρόεδρος του συνδέσμου Χριστίνα Σακελλαρίδη τόνισε:
 
   «Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, κατάφερε με ταχύτητα να κινηθεί εμπρός, την τελευταία τριετία, με εντυπωσιακά αποτελέσματα και σαφή θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία, τόσο σε εισροές κεφαλαίων, αποδόσεις φόρων και εισφορών, όσο και στη διατήρηση ή ακόμη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εν μέσω τρομακτικής ύφεσης. Όμως πλέον στον δρόμο της συναντά πρόσθετα εμπόδια.
 
   Η ύφεση στην Ευρώπη και η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο περιορίζουν τη δυναμική της και άρα τις πιθανότητες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα δράσεις ουσιαστικής στήριξης των εξωστρεφών επιχειρήσεων, με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, με άμεσες επιστροφές ΦΠΑ και ελαφρύνσεις φορολογικών και γραφειοκρατικών βαρών, καθώς και του μη μισθολογικού κόστους παραγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, οι νέες προβλέψεις για ακόμη βαθύτερη ύφεση το 2013 στην Ελλάδα, σύντομα θα αναθεωρηθούν περαιτέρω προς το δυσμενέστερο, ενώ πέρα από τους μακροοικονομικούς αριθμούς θα πληγούν στην καθημερινότητά τους χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρηματίες σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, ενώ θα μειωθούν σημαντικά τα έσοδα του κράτους και θα περισταλεί σημαντικά κάθε πραγματική παραγωγική διαδικασία, που επιστρέφει προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία».
 
   Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2012 υποχώρησε στο ποσό των 1.295,5 εκατ. ευρώ (1.704,9 εκατ. δολάρια), έναντι 1.523,9 εκατ. ευρώ (2.014,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, της τάξης του 15%. Η υποχώρηση αυτή είναι μεγαλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων (-13,4%), ενώ αποτελεί τη χειρότερη επίδοση για μήνα Δεκέμβριο της τελευταίας τριετίας.
 
   Σε επίπεδο 12μηνου (Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012), η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 17.004,4 εκατ. ευρώ (21.922,5 εκατ. δολάρια), έναντι 16.182,9 εκατ. ευρώ (22.577,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%. Εν αναμονή των οριστικών στοιχείων για τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, που αποτελούν και την κυριότερη κατηγορία εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας, με αναγωγή στοιχείων θα προκύψει αύξηση σε επίπεδα των 24,5 δισ. ευρώ, συνολικά, ήτοι στο 12,3% του ΑΕΠ της χώρας (με ΑΕΠ στα επίπεδα των 199,3 δις ευρώ, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
 
   Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η επίδραση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου στις ελληνικές εξαγωγές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το σύνολο του έτους, αντί αύξησης της τάξης του 5,1%, προκύπτει μείωση 2,9% (21.922,5 εκατ. δολ. το 2012, έναντι 22.577,7 εκατ. δολ. το 2011). Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι για το σύνολο του 2012 προκύπτει μείωση των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ (-1,7%), ενώ αντίθετα σημαντική είναι αύξηση των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες (+17,8%). Το αποτέλεσμα αυτών των δύο αντίρροπων κινήσεων ήταν το ποσοστό των εξαγωγών που απορροφήθηκαν από τις ευρωπαϊκές αγορές να διαμορφώνεται πλέον στο 60,85%, έναντι 39,15% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες.
 
   Περαιτέρω αύξηση του ευρώ θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων προς τις τρίτες χώρες το 2013, με συνέπεια την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών της χώρας. Αρκεί να σημειωθεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο καταγράφηκε σχεδόν διπλάσια σε ποσοστό μείωση των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες (-20,6%), έναντι της μείωσης προς τις χώρες της ΕΕ (-11%).
 
   Οι εισαγωγές
 
   Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, η συνολική τους αξία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.384,1 εκατ. ευρώ (3.118,5 εκατ. δολάρια), έναντι 2.358,7 εκατ. ευρώ (3.099,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,1% (έναντι αύξησης 2,3% των αρχικών εκτιμήσεων).
 
   Σε επίπεδο 12μήνου, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα, υποχώρησε στο ποσό των 30.201,2 εκατ. ευρώ (38.720,7 εκατ. δολάρια), έναντι 32.127,4 εκατ. ευρώ (44.604,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, της τάξης του 6,0%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο του έτους καταγράφεται αύξηση, έστω και οριακή (0,9%) στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έναντι σημαντικής μείωσης 9% στις εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ.
 
   Πλέον, η κάλυψη εξαγωγών προς εισαγωγές διαμορφώνεται στο 56%, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.
 
   Τέλος, σημαντική είναι η μείωση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, που σε επίπεδο 12μήνου (Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012), χωρίς πετρελαιοειδή, μειώθηκε στα 13.196,8 εκατ. ευρώ (16.798,2 εκατ. δολάρια), έναντι 15.944,5 εκατ. ευρώ (22.027,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, της τάξης του17,2%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης