LIVE

Κορωνοϊός

Πώς και πόσο πλήττονται συνταξιούχοι και αναξιοπαθούντες

Πώς και πόσο πλήττονται συνταξιούχοι και αναξιοπαθούντες

Αλλάζουν άρδην και επί τα χείρω διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου – Τι θα ισχύσει σε συντάξεις, επιδόματα, εργασιακά και ασφαλιστικά – Τι προβλέπεται για τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο και για το άνοιγμα επαγγελμάτων

Μόνο οι βαριά ανάπηροι και όσοι θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2013 φαίνεται να διασώζονται από την … "αναστολή συντάξεων" που συνεπάγεται η σαρωτική αύξηση των ορίων ηλικίας και των λοιπόν προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.  Όσοι έφταναν «κοντά στην πηγή» θα μείνουν στα «κρύα του λουτρού» μέχρι να ικανοποιήσουν τους νέους όρους συνταξιοδότησης, αλλά και όσοι «γλιτώνουν» θα υποστούν βαριές περικοπές ή νέα χαράτσια που βαρύνουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

Στις 16 σελίδες της δεύτερης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στους μισθούς, τα εργασιακά, τις συντάξεις και τα εφάπαξ επέρχεται γενική ανατροπή όσων ίσχυαν ως σήμερα, αλλά ακόμα και ρυθμίσεων που μόλις είχαν ψηφιστεί προ δεκαπενθημέρου με το Μεσοπρόθεσμο.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να εκδοθούν σωρεία εφαρμοστικών εγκυκλίων για το ασφαλιστικό και τα εργασιακά. Θα ρυθμίζονται η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών αλλά και τα ισοδύναμα μέτρα που θα αναπληρώνουν τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων που εξαιρέθηκαν από τα μέτρα. Προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 67  έτος (γενικό όριο) και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη, ενώ οι γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις συμπληρώνονται στα 40 έτη ασφάλισης.

«Ευνοημένοι» θα είναι μητέρες ανηλίκων, χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία και οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Μέριμνα λαμβάνεται και για όσους οι σύζυγοι είναι ήδη «με το ένα πόδι» εκτός δημοσίου.
Αναλυτικότερα:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

-         Αν και με το νόμο 4093/2012 που ψηφίστηκε προ ημερών προβλέφθηκε ότι από 1/1/2014 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους, αυτό αλλάζει πριν στεγνώσει η μελάνη με την οποία γράφτηκε. «Για λόγους δημοσιονομικούς» αναφέρεται στο Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  «κρίνεται αναγκαία η αύξηση του ορίου ηλικίας του δικαιούχου και η καταβολή του επιδόματος αυτού με τη συμπλήρωση του 65ου έτους»!
Πάντως η χορήγηση του ΕΚΑΣ για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους πραγματοποιείται  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
-         Με τον ίδιο νόμο  (4093/2012)  θεσπίστηκαν μειώσεις από 1.1.2013 στο σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων 5% έως 20% ανάλογα με το ύψος του συνόλου των συντάξεων, αλλά εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Και πάλι «για δημοσιονομικούς λόγους» κρίθηκε αναγκαίο η εξαίρεση να αφορά μόνο τους συνταξιούχους εκείνους στους οποίους χορηγείται το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα και όχι στους υπολοίπους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
-         Και πάλι με τον ν.4093/2012 προβλέφθηκε μεν η κατάργηση από 1.1.2013 των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους, αλλά εξαιρέθηκαν τα δώρα που αντιστοιχούν στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας και στο επίδομα παρα-τετραπληγίας. Τώρα η κυβέρνηση κρίνει απαραίτητο «να συνεχιστεί η καταβολή των εν λόγω ποσών μόνο στους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης στους οποίους χορηγείται το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα»! Δεν θα το λαμβάνουν όμως ξεχωριστά αλλά θα ενσωματωθεί ισόποσα (σε 12μηνη βάση) μαζί με τη σύνταξη του κάθε μήνα.

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους:
-         οι συντάξεις μειώνονται έως και 20% κλιμακωτά για πάνω από 3.000 ευρω μικτά μαζί με τα επικουρικά κλπ.
-         αλλάζει και η ημέρα πληρωμής όλων των συντάξεων. Από 1.1.2013 καθορίζεται σαν ενιαία ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων (κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας   και του Δημοσίου, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Αντίστοιχα μεταβάλλεται και η ημερομηνία πληρωμής για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που δεν καταβάλλουν παροχές σε μηνιαία βάση (πχ ανά δίμηνο, τριμηνία κλπ).
-         καταργείται η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα στον υπουργό Εργασίας να "φρενάρει" τις μειώσεις στα εφάπαξ στο όριο του 35% και έτσι ισχύουν οι μεγαλύτερες περικοπές που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο και φτάνουν έως το 83%.
-         ειδικά για τους υπαλλήλους της Βουλής, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  προβλέπει ότι ισχύει ό,τι και για τις συντάξεις όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης από 1/1/2013 λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου με τα ίδια προσόντα και έτη υπηρεσίας, Εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών και μερισμάτων υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και μέχρι τα 3.000 ευρώ, μειώνεται κατά 15%, ενώ αν υπερβαίνει τα 3.000 μειώνεται 20%.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

-         ο νόμος 4093/2012 αλλάζει και για τις αποζημιώσεις απολύσεως! Μειώνεται η αποζημίωση απολύσεως μετά από έγγραφη προειδοποίηση στο μισό της αποζημίωσης χωρίς προειδοποίηση «για τις περιπτώσεις όπου το νόμιμο κόστος αποζημίωσης υπερβαίνει» το ύψος που ορίζει με άλλες διατάξεις ο νόμος εκείνος.
 
-         προβλέπεται η καταβολή από τους ασθενείς υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, και η καταβολή 25 ευρώ για εισαγωγή για νοσηλεία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

-         δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, όπως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

- Λογιστές – Φοροτεχνικοί: Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την  άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.»
-         Ξεναγοί: αν σε 10 ημέρες η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει γνωστοποιήσει στον υποψήφιο τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, τότε αυτόματα ο ενδιαφερόμενος θεωρείται πως δικαιούται την άδεια, λαμβάνει τη βεβαίωση για την άσκηση του επαγγέλματος και το δελτίο ταυτότητας του ξεναγού.
-         Ενεργειακοί Επιθεωρητές: τίθεται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
-         Διάθεση βρεφικού γάλακτος: καταργείται η πρόβλεψη για την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από συναρμόδια υπουργεία, με την οποία βάσει του νόμου 4093/2012 θα καθόριζαν ειδικούς όρους διάθεσης του βρεφικού γάλακτος, πλην των φαρμακείων από όπου σήμερα διατίθεται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης