LIVE

Κορωνοϊός

Ευρωπαϊκό δικαστήριο: Σφίγγει το μονοπώλιο για τα τυχερά παιχνίδια

Ευρωπαϊκό δικαστήριο: Σφίγγει το μονοπώλιο για τα τυχερά παιχνίδια

Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. έχει δικαίωμα να εκχωρεί μονοπωλιακώς την διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, ακόμη και στο διαδίκτυο

Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. έχει δικαίωμα να εκχωρεί μονοπωλιακώς την διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, ακόμη και στο διαδίκτυο, σε μια εταιρεία ιδιωτικοοικονομικών συμφερόντων, εφόσον κρίνει πως έτσι προστατεύεται καλύτερα το καταναλωτικό κοινό, αλλά και ευρύτερα οι πολίτες από την εγκληματικότητα που ενυπάρχει σ’ αυτό τον τομέα.

Μάλιστα, η μονοπωλιακή άδεια μπορεί να επεκτείνεται χρονικώς, εφόσον έτσι κρίνει σκόπιμο το κράτος-μέλος.
Ταυτόχρονα, κάθε κράτος-μέλος έχει δικαίωμα να απαγορεύει την διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών στην επικράτειά του από εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από άλλο κράτος-μέλος.

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. με απόφασή του την Πέμπτη θέτει οριστικό τέλος στις αμφισβητήσεις του μονοπωλιακού καθεστώτος στην οργάνωση τυχερών παιχνιδιών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση που αφορά τον Αυστριακό κλάδο τυχερών παιχνιδιών αναλυτικά έχει ως εξής :         

CJEU: H απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη για ένα πλαίσιο της ΕΕ
Ευρωπαίοι δικαστές σφίγγουν σημαντικά τις απαιτήσεις για τα μονοπώλια.

Σήμερα, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) δημοσίευσε την απόφασή του σχετικά με τον αυστριακό κλάδο διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην περίπτωση των Dickinger και Ömer (C-347/09).
Το Δικαστήριο αμφισβητεί εντόνως τη συμμόρφωση της αυστριακής νομοθεσίας όσον αφορά στα τυχερά παιχνίδια με τη νομοθεσία της ΕΕ υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι:

•   Προκειμένου να δικαιολογείται η ύπαρξη μονοπωλίου, η νομοθεσία πρέπει να "εξασφαλίσει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας" εδ. 54 της απόφασης .

•   Η Εθνική νομοθεσία για τη θέσπιση ενός μονοπωλίου «πρέπει πραγματικά να βασίζεται στη διαπίστωση ότι το έγκλημα και η απάτη που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν πρόβλημα στο οικείο κράτος μέλος" - CJEU δελτίο τύπου

•   «Μόνο διαφήμιση η οποία είναι ήπια και περιορίζεται αυστηρά σε ότι είναι απαραίτητο για τη κατεύθυνση των καταναλωτών προς τα ελεγχόμενα δίκτυα διαδικτυακών παιγνίων είναι επιτρεπτή" - CJEU δελτίο τύπου

•   Μια «πολιτική επέκτασης των τυχερών παιχνιδιών που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τη δημιουργία νέων παιχνιδιών και από τη διαφήμιση των παιγνίων αυτών, μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνεπής, εκτός και αν το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας είναι μεγάλο. Ο στόχος της προστασίας των καταναλωτών από εθισμό στα τυχερά παιχνίδια είναι κατ' αρχήν δύσκολο να συμψηφιστεί με μια πολιτική επέκτασης στα τυχερά παιχνίδια "- παρ.. 67 της απόφασης.

•   «Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ μίας συγκρατημένης εμπορικής πολιτικής που επιδιώκει μόνο να περιλάβει ή να διατηρήσει την υπάρχουσα αγορά για την οργάνωση με το μονοπώλιο, και μια επεκτατικής εμπορικής πολιτικής που έχει ως στόχο να επεκτείνει τη συνολική αγορά που αφορά στη δραστηριότητα των τυχερών παιχνιδιών" - παρ. 69 του την απόφαση.

•   «Μια επεκτατική εμπορική πολιτική που έχει ως στόχο την επέκταση της συνολικής αγοράς όσον αφορά στη δραστηριότητα των τυχερών παιχνιδιών δεν είναι συνεπής με τον στόχο της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της απάτης" - CJEU δελτίο τύπου.

Η EGBA τονίζει ότι τα Κράτη-Μέλη έχουν αποτύχει να αποδείξουν την καταλληλότητα των μονοπωλίων τους να εγγυηθούν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να δικαιολογήσει ένα μέτρο τόσο περιοριστικό όσο το μονοπώλιο. Αυτό είναι σύμφωνο με τα πρόσφατα συμπεράσματα της συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλώνοντας ότι «το ρυθμιστικό σύστημα που ισχύει σε ένα Κράτος-Μέλος, είτε πρόκειται για ένα σύστημα χορήγησης αδειών ή ένα μονοπώλιο, δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίπτωση στον βαθμό του προβλήματος τυχαιρά παιχνίδια ή εθισμός στα τυχερά παιχνίδια.»

Στην προκειμένη περίπτωση, εναπόκειται πλέον στο εθνικό δικαστήριο να αποφασίσει αν το αυστριακό μονοπώλιο στο internet στην πραγματικότητα παρέχει ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, όπως απαιτείται από τη σταθερή νομολογία CJEU. Η CJEU σημειώνει ότι το αυστριακό δικαστήριο έχει ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες της ως προς αυτό (παράγραφος 59 της απόφασης). Ο EGBA παρόλα αυτά αναμένει η ποινική δίωξη κατά του κ. Dickinger και ο κ. Ömer να απορριφθεί.

Είναι σημαντικό ότι το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα για μια ακόμη φορά της απουσία εναρμόνισης της νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Sigrid Ligné, γενικός γραμματέας του EGBA, δήλωσε σήμερα: "Όλο και περισσότερο, τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ προβαίνουν σε ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη βάση πολλαπλών αδειών και ότι η τάση αυτή ευνοείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πιέζει προς τη διαδικασία της Πράσινης Βίβλου σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη φορά την επείγουσα ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη διασυνοριακή διάσταση των online τυχερών παιχνιδιών. "
Η υπόθεση αυτή είναι η δεύτερη CJEU έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που αφορά στην Αυστριακή νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών. Τον Σεπτέμβριο του 2010, το Δικαστήριο ήδη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυστριακή νομοθεσία είναι σε σύγκρουση με το δίκαιο της ΕΕ λόγω της έλλειψης διαφάνειας στη διαδικασία χορήγησης αδειών καζίνο. Σε αυτή του την απόφαση, το CJEU είχε επιβεβαιώσει ότι η απαίτηση της έδρας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς υπάρχουν λιγότερα περιοριστικά μέτρα που να εγγυούνται τον αποτελεσματικό έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης