«Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το νέο βιβλίο του Αλέκου Κρητικού

alekos_kritikos

Ο Αλέκος Κρητικός, που έχει εργαστεί επί σειρά ετών στις Βρυξέλλες περιγράφει πώς χτίστηκε η Ευρώπη με συγκολλητικό ιστό την πολιτική συνοχής – Μέσα από τη διαδικασία επιδιώκει να ερμηνεύσει το παρόν και να αναδείξει κατευθύνσεις για το μέλλον 

Την πολιτική συνοχής, ως προνομιακό εργαλείο της ευρωπαϊκής ενοποίησης περιγράφει ο Αλέκος Κρητικός στο βιβλίο του με τίτλο ««Η πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η εξέλιξή της στις μεγάλες στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης»», από τις εκδόσεις Επίμετρο.

Ο συγγραφέας, επί σειρά ετών έχει εργαστεί στις Βρυξέλλες, ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, ενώ έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών σε ανώτερες θέσεις στο δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων ως Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Περιφερειάρχης

Μέσα από την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ο Αλέκος Κρητικός προχωρά σε αναδρομή, που όπως επισημαίνει, δεν θέλει να ικανοποιήσει μόνον τους σκοπούς της ιστορικής έρευνας, αλλά επιδιώκει να ερμηνεύσει το παρόν και, κυρίως, να αναδείξει κατευθύνσεις για το μέλλον.

Έτσι χτιζόταν η Ευρώπη

Η εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν υπήρξε ούτε ευθύγραμμη, ούτε ακύμαντη, ούτε -κυρίως – αυτονόητη. Απαίτησε επίμονη και συστηματική προσπάθεια από πολλούς, σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα πεδία. Προνομιακό εργαλείο προώθησης της ενοποίησης αυτής και συγκολλητικός ιστός της ήταν και παραμένει η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. Μια πολιτική που τη γνωρίζουμε κυρίως από τα κατά καιρούς εργαλεία της, όπως τα ΕΣΠΑ, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τα προγράμματα κατάρτισης του Κοινωνικού Ταμείου, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κ.ά. χωρίς οι περισσότεροι να συνειδητοποιούμε ότι όλα αυτά δεν είναι παρά εργαλεία μιας ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ, της πολιτικής συνοχής. Μιας πολιτικής που είχε ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, χωρίς την οποία είναι ανέφικτη η ευρωπαϊκή ενοποίησης. Μιας πολιτικής που χρειάστηκε να περάσουν τριάντα χρόνια από την ίδρυση της ΕΟΚ για να εισαχθεί επίσημα στη Συνθήκη, αλλά που ήταν πάντοτε παρούσα ως ανάγκη και στόχος. Που χρειάστηκε σωρεία διαδοχικών ανακοινώσεων και προτάσεων της Επιτροπής, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσεων του συμβουλίου υπουργών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναθεωρήσεων της Συνθήκης προκειμένου από ένα μικρό κομμάτι του άλλοτε μικρού προϋπολογισμού της ΕΕ να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πολιτική στην οποία τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν πόροι ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ.

Στην επίπονη διαδρομή αυτής της πολιτικής και, αναπόφευκτα, στη διαδρομή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ανατρέχει ο Αλέκος Κρητικός στο βιβλίο του «Η πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η εξέλιξή της στις μεγάλες στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης» , που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο από τις εκδόσεις «Επίμετρο».

Η αναδρομή αυτή δεν έρχεται μόνο για να ικανοποιήσει σκοπούς ιστορικής έρευνας αλλά και για να ερμηνεύσει το παρόν και, κυρίως, για να αναδείξει κατευθύνσεις για το μέλλον. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει στον πρόλογό του «Η κατανόηση της εξέλιξης της πολιτικής της συνοχής έχει μεγάλη σημασία για όσους καλούνται ή θα κληθούν στο μέλλον να επανασχεδιάσουν αυτήν την πολιτική και να την προσαρμόσουν στις εκάστοτε νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Χωρίς γνώση και κατανόηση του παρελθόντος θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επαναληφθεί η εμπειρία από την οικοδόμηση των καθεδρικών ναών στη μεσαιωνική δύση: η γενιά αρχιτεκτόνων και τεχνιτών που καλούνταν να τους ολοκληρώσει δεν γνώριζε τις τεχνικές και τα μυστικά των προηγούμενων με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον ίδιο ναό το δεύτερο κωδωνοστάσιο να είναι διαφορετικό από το πρώτο».

Ξεκινώντας από τα πρώτα δάνεια της ΕΚΑΧ και την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης, ο συγγραφέας περνά στο χρονικό και τις γενεσιουργούς αιτίες της δημιουργίας της περιφερειακής πολιτικής στην τότε ΕΟΚ, συνεχίζει με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, την Ενιαία Πράξη που εισήγαγε στη Συνθήκη την οικονομική και κοινωνική συνοχή και έφερε τα «πακέτα Ντελόρ», διατρέχει τις διαδοχικές διευρύνσεις και τις αναθεωρήσεις των Συνθηκών εξετάζοντας τις επιδράσεις τους στην εξέλιξη της πολιτικής αυτής, αποτιμά την αλλαγή των προτεραιοτήτων της που επέφερε η στρατηγική της Λισαβόνας και της «Ευρώπης 2020» και καταλήγει με την παρουσίαση και αξιολόγηση των ιστορικών αποφάσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού με κυριότερη αυτή της θέσπισης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ιστορική αυτή αναδρομή, η πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία, συνοδεύεται από λεπτομερείς παραπομπές σε εκτενή ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία και από την παρουσίαση - με πλήρη παράθεση των σχετικών πηγών - όλων διαχρονικά των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών, των αναθεωρήσεων των Συνθηκών, των σχετικών με την πολιτική συνοχής αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων καθώς και άλλων θεσμικών κειμένων, από την ίδρυση της ΕΟΚ μέχρι και το 2020.

Το βιβλίο αυτό είναι καρπός της επί δεκαετίες ενασχόλησης του συγγραφέα με το συγκεκριμένο αντικείμενο από διάφορες θέσεις ευθύνης στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα.

Θα φανεί χρήσιμο σε όσους καλούνται να σχεδιάσουν, να διαπραγματευθούν και να υλοποιήσουν πολιτικές και προγράμματα συνοχής, σε μελετητές της ευρωπαϊκής ιστορίας, σε ερευνητές που ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές περιφερειακής ανάπτυξης και ευρωπαϊκών σπουδών γενικότερα αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη που επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Στο βιβλίο αυτό θα αναγνωρίσουν και ένα κομμάτι από τη ζωή τους όσοι είχαν την τύχη και το προνόμιο, όπως και ο συγγραφέας, να ζήσουν από κοντά κάποιες από τις μεγάλες αυτές στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Ειδήσεις σήμερα:

Τον Ιανουάριο στη Βουλή η σύμβαση για τις Belh@rra και η άφιξη των πρώτων Rafale, σύμφωνα με τον Παναγιωτόπουλο


Θετικός στον κορωνοϊό ο Μιχάλης Χατζηγιάννης


Από τις 3 Ιανουαρίου τα νέα μέτρα, ανακοίνωσε ο Πλεύρης - Έως τα μεσάνυχτα η διασκέδαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Best Of Network

Δείτε Επίσης