ΜΕΓΑ: Πρόγραμμα Act Green – Οι αξίες μας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Screenshot_257

Το πρόγραμμα ACT GREEN: Redesign – Reduce – Recycle αποτυπώνει την πορεία της ΜΕΓΑ προς τη βιωσιμότητα - Οι δεσμεύσεις της εταιρείας και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας

Στη ΜΕΓΑ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνειδητή αυτοδέσμευση που πηγάζει από τις ίδιες αξίες της, εδώ και δεκαετίες.

Σήμερα, η 100% ελληνική εταιρεία εντείνει περαιτέρω τις διαχρονικές προσπάθειές της για την προστασία του πλανήτη, συνεχίζοντας την αδιαπραγμάτευτη πορεία της προς τη βιωσιμότητα. Επιστρατεύει τόσο τη διεθνή, όσο την Ελληνική καινοτομία, που αναπτύσσεται στα εργαστήριά της και θέτει την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις συνεργασίες της στην υπηρεσία του πλανήτη, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα βιωσιμότητας της ΜΕΓΑ ACT GREEN: Redesign – Reduce – Recycle.

Συγκεκριμένα, με το Πρόγραμμα Act Green η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

 

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΕΓΑ δεσμεύεται:

Με τον Επανασχεδιασμό (Redesign):

 • Στη μέγιστη δυνατή χρήση του βαμβακιού ως το βασικό υλικό των προϊόντων επαφής με το δέρμα έως το 2050.
 • Στη χρήση αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένης χαρτομάζας μέχρι το 2030.
 • Στη δημιουργία ενός νέου κύκλου ζωής των προϊόντων, μειώνοντας διαρκώς το αποτύπωμά τους.
 • Στη συνεχή ενημέρωση του κοινού για θέματα κυκλικής οικονομίας και επανασχεδιασμού ως μέρος της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Στη Μείωση (Reduce):

 • Των υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα τα προϊόντα έως το 2030.
 • Των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2030 με στόχο τον μηδενισμό τους μέχρι το 2050.
 • Της χρήσης ενέργειας που είναι μη ανανεώσιμη. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται στην αποκλειστική χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντας πάντα περισσότερη από όση καταναλώνει, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία.
 • Του υδατικού της αποτυπώματος με κλιμάκωση των προσπαθειών την επόμενη δεκαετία. Μόνο την τελευταία διετία, κατάφερε να μειώσει κατά 13% την προηγούμενη την κατανάλωση νερού.

Στην Ανακύκλωση (Recycle):

 • Με τη χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα της τα προϊόντα έως το 2023.
 • Με τη συνέχιση χρήσης χάρτινων συσκευασιών έως και 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
 • Με την αύξηση χρήσης σακουλών από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30% έως το 2030 και σε ποσοστό 50% έως το 2050.
 • Με την ανακύκλωση των πλαστικών αποκομμάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία και αξιοποίηση μέρους αυτών τους στις συσκευασίες της.
 • Με την οργάνωση και υποστήριξη εκστρατειών εκπαίδευσης του κοινού για την ανακύκλωση και δημιουργίας θετικού αντικτύπου μέσω ποικίλων δράσεων.
 • Η ΜΕΓΑ αναγνωρίζει πως η κυκλική οικονομία δύναται να επιτύχει τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες.
 • Έτσι, η ΜΕΓΑ υιοθετεί τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, ενισχύοντας το “Υπεύθυνο Επιχειρείν” μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (από τις πρώτες ύλες έως την απόρριψή τους).
 • Η ΜΕΓΑ βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές της διαδικασίες, ώστε να συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στρέφοντας σταθερά το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον.

ΜΕΓΑ και Κυκλική Οικονομία

H ΜΕΓΑ υιοθετεί τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (από τις πρώτες ύλες έως την απόρριψή τους).

Σημαντική συνιστώσα της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ΜΕΓΑ αποτελούν οι πρωτοβουλίες για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Αναγνωρίζοντας ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, η εταιρία στοχεύει στην πιο αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων, υιοθετώντας συνεχώς πρωτοβουλίες πέρα από τα νομικά επιβαλλόμενα.
Πιο συγκεκριμένα:

 • Πραγματοποιείται Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων- Life Cycle Assessment

Σύμφωνα με τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΜΕΓΑ, πραγματοποιείται μελέτη Life Cycle Assessment (LCA) για αντιπροσωπευτικά προϊόντα μας, προκειμένου να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων μας. Η μελέτη  εκπονήθηκε από την EY Ελλάδος και εκτελέστηκε ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα LCA (ISO-14040 και 14044).

 • Γίνεται χρήση μεθοδολογίας Life Cycle Assessment

Μια μελέτη LCA αναλύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του: από την εξόρυξη των πρώτων υλών και την επεξεργασία, την παραγωγή, τη διανομή, τη χρήση, την επισκευή και συντήρηση υλικού, τη διάθεση ή την ανακύκλωση.

Το εύρος της μελέτης που πραγματοποιήθηκε είναι “cradle-to-gate”, δηλαδή από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση των προϊόντων στις πύλες των πελατών μας. Το στάδιο της χρήσης (use stage) δεν θεωρείται σχετικό και επομένως δεν λήφθηκε υπόψη στην ανάλυση, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες αντίστοιχών Product Category Rules όπως ισχύουν, δεδομένου ότι τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται συνήθως για μία μόνο φορά.

Ακόμα, η εταιρεία βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές της διαδικασίες, ώστε να συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στρέφοντας σταθερά το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον.

Υλοποίηση δράσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Επιπροσθέτως, η εταιρεία με πλήρη συναίσθηση του ρόλου της απέναντι στην κοινωνία και το καταναλωτικό κοινό, στοχεύει στη διαχρονική υλοποίηση δράσεων και υιοθέτηση πολιτικών που δημιουργούν αξία, αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και προάγουν την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.

Έτσι, σε αποκλειστική συνεργασία με τα My market, προχώρησε στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος με τίτλο «Καθαρό Αιγαίο» στο πλαίσιο της δράσης της Εναλεία “Mediterranean CleanUp”. Φέτος, το πρόγραμμα υλοποιείται στο νησί της Αστυπάλαιας, με την υιοθεσία πέντε μικρών αλιευτικών σκαφών για συλλογή πλαστικού από τη θάλασσα και τις ακτές και τη δημιουργία σταθμού συλλογής διχτυών για έξι μήνες.

Το αποτέλεσμα που αναμένεται να επιτευχθεί από το πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο» είναι η συλλογή 4.500 κιλών πλαστικών και άλλων απορριμμάτων μέσα από τη θάλασσα και η πρόληψη πλαστικής ρύπανσης από δίχτυα. Ο αντίκτυπος της δράσης σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 134.550 ευρώ.

Ακόμα μια ενέργεια από τη ΜΕΓΑ έρχεται να επισφραγίσει το έργο του Act Green. Με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση της προστασίας των δασών της Αττικής, η ΜΕΓΑ σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος και το Πρόγραμμα “Δάσος = Ζωή”, δώρισε στο Πυροσβεστικό Σώμα Αττικής εξοπλισμό πυρασφάλειας σημαντικής αξίας, μία ενέργεια που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το πρόγραμμα βιωσιμότητας ACT GREEN: Redesign – Reduce – Recycle, με το οποίο εντείνονται περαιτέρω οι πρωτοβουλίες της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες υγιεινής στην Ευρώπη, στη ΜΕΓΑ παίρνουμε το μέλλον προσωπικά, φιλοδοξώντας να δημιουργούμε συνεχώς θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, ενώ παράλληλα λειτουργούμε υπεύθυνα, παράγοντας προϊόντα φιλικά προς το δέρμα και το περιβάλλον. Όραμά της ΜΕΓΑ είναι να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, καθώς και ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Βραβεία & Πιστοποιήσεις

Η ΜΕΓΑ αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Gold”, καθώς το 2020 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

Επίσης, η ΜΕΓΑ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κυκλική οικονομία:

 • μειώνοντας διαχρονικά τις ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας ανά μονάδα προϊόντος,
 • αυξάνοντας την ανακύκλωση υλικών (παραπροϊόντα συσκευασίας) σε κλειστούς βρόγχους, επανεντάσσοντας τα στην παραγωγή
 • διατηρώντας και αναπτύσσοντας νέες συμβάσεις υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων της (ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση κ.α.)
 • εφαρμόζοντας ένα αυστηρό σύστημα Διαλογής στην Πηγή, εκπαιδεύοντας τακτικά το προσωπικό της.

Με αυτό τον τρόπο, η ΜΕΓΑ συμβάλει έμπρακτα στην επίτευξη του Παγκόσμιου Βιώσιμου Στόχου 12 για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (SDG 12).

H ΜΕΓΑ απέσπασε Χρυσό Βραβείο στα Super Market Awards, στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον, για το πρόγραμμα «ΜΕΓΑ Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά», το οποίο προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κάνοντας πραγματικότητα την υπόσχεση της ΜΕΓΑ για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO:

 • ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)
 • ISO 50001 (Συστήμα Διαχείρισης Ενέργειας)
 • ISO 45001 (Σύστημα Υγείας & ασφάλειας)
 • ISO 9001 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων Class I και μαντηλιών)
 • ISO 13485 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ακράτειας και συναφών προϊόντων Class I)
 • ISO 22716 (Εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών στα καλλυντικά σε ό,τι αφορά την παραγωγή, έλεγχο, αποθήκευση και μεταφορά καλλυντικών (εμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσης.)

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης