LIVE

Κορωνοϊός

Θυσίες 17 δισ. στο Νέο Μνημόνιο μέχρι το 2014

Θυσίες 17 δισ. στο Νέο Μνημόνιο μέχρι το 2014

Νέο «πακέτο στήριξης» για τις τράπεζες, ύψους 30 δισ. ευρώ, προβλέπει το επικαιροποιημενο Μνημόνιο, στο οποίο συμφώνησαν κυβέρνηση και Τρόικα...

Και νέο «πακέτο στήριξης» για τις τράπεζες, ύψους 30 δισ. ευρώ, προβλέπει το επικαιροποιημενο Μνημόνιο, στο οποίο συμφώνησαν κυβέρνηση και Τρόικα. Τα επιπλέον 30 δισ. έρχονται να προστεθούν στα σχεδόν 70 που έχουν διατεθεί από το 2007 ως σήμερα, αν και οι τράπεζες έκαναν ως τώρα χρήση μικρού μέρους μόνο. Ωστόσο η Τρόικα θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μπορέσουν να κάνουν χρήση των πακέτων, καθώς προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει να υπολογίζουν για πολύ καιρό πλέον στις διευκολύνσεις χρηματοδότησης που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα (ενδεχομένως να περιοριστεί αισθητά από το καλοκαίρι και μετά).

Την ίδια στιγμή, στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα προβλέπεται να ληφθούν μέτρα λιτότητας ύψους 8% του ΑΕΠ (περίπου 17 δισ. ευρώ) στην περίοδο 2012-2014. Τα μέτρα θα στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό των κρατικών δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο, στην Υγεία και τις ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η Ελλάδα θα μπορέσει να απευθυνθεί ξανά απευθείας στις αγορές για δανεικά από το β΄εξάμηνο του 2012.

Βασικές παραδοχές του προγράμματος αποτελούν ότι παρά την ύφεση (-3% το 2011) θα βελτιωθεί η πορεία μιας σειράς δεικτών όπως οι νέες παραγγελίες στην βιομηχανία, ειδικά από το εξωτερικό, η αύξηση των εξαγωγών κ.λπ. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται από το 2012.  Ο πληθωρισμός αναμένεται να περιοριστεί στο 2,5% σε ετήσια βάση, αν και η χρονιά ξεκίνησε ήδη με 5,2% τον Ιανουάριο.

Δημοσιονομική πολιτική

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο:
•   Το 2011 στόχος παραμένει η μείωση του ελλείμματος στο 7,4% (ή το μέγιστο 17 δισ. ευρώ). Θα χρειαστεί να προβλεφθούν όμως και μέτρα 1,5 δισ. (0,75% του ΑΕΠ) ως «μαξιλαράκι ασφαλείας» για τυχόν αποκλίσεις και αστοχίες άλλων μέτρων.
•   Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την περίοδο 2012-2014 είναι 8% του ΑΕΠ, ενώ η κυβέρνηση σκοπεύει να εντάξει στο πρόγραμμα και πρόσθετες εναλλακτικές παρεμβάσεις για την διασφάλιση του απαιτούμενου ύψους προσαρμογής.
•   Οι παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα περιγράφονται σε τομεακά σχέδια δράσης που θα καλύπτουν κυρίως:
-   δημόσιες επιχειρήσεις,
-   άλλους δημόσιους οργανισμούς,
-   φορολογική μεταρρύθμιση,
-   μισθολόγιο του δημοσίου τομέα,
-   δημόσια διοίκηση,
-   κοινωνική πολιτική,
-   υγεία,
-   δημόσιες επενδύσεις.
•   Για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και θα παρουσιαστεί στο τέλος Μαρτίου.
•   Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν συσταθεί διυπουργικές ομάδες εργασίας για την εκπόνηση των τομεακών σχεδίων δράσης.
•   Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο μαζί με τα τομεακά σχέδια δράσης θα είναι έτοιμα (σε μια πρώτη εκδοχή τους) έως το τέλος Μαρτίου, θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα μέσα Απριλίου για να έχουν ψηφιστεί από την Βουλή έως τα μέσα Μαΐου.

Επόμενη φάση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων
•   Ασφαλιστικό σύστημα:
-   Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή προχωρά στην εκπόνηση μελέτης για τα επικουρικά ταμεία έως το τέλος Μαρτίου.
-   Στα επικουρικά ταμεία με μεγάλα ελλείμματα θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βιωσιμότητάς τους (περικοπές συντάξεων).
-   Θα αναθεωρηθεί η λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
•   Υγεία:
-   Έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται οι περισσότερες δράσεις που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό (π.χ. συμμετοχή στη νοσοκομειακή περίθαλψη, μείωση κόστους στα νοσοκομεία, αρνητική λίστα φαρμάκων κ.λπ.)
-   Για την επιτάχυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα υπάρξει ένας διαγωνισμός έως τα τέλη Απριλίου για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ενιαίου συστήματος.
-   Θα δημοσιοποιηθεί η μελέτη από την Ομάδα Εργασίας για την Υγεία, με βάση τα αποτελέσματα της οποίας θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του συστήματος υγείας συνολικά.

Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
•   Έσοδα
-   Συνέχιση υλοποίησης των σχεδίων δράσης ενάντια στη φοροδιαφυγή από τις ειδικές ομάδες εργασίας.
-   Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από το Υπουργείο Οικονομικών.
-   Αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης έως το καλοκαίρι.
-   Ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτάχυνση της επίλυσης φορολογικών διαφορών, αυστηροποίηση των ποινών, σύστημα αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης και των λειτουργών της και αναμόρφωση συστήματος ελέγχων.
-   Αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του ΚΒΣ.
•   Δημοσιονομική διαχείριση
-   Συνέχιση της υλοποίησης των μηχανισμών ελέγχου των δημοσίων δαπανών και τα αναλήψεων υποχρεώσεων
-   Ορισμός οικονομικών υπευθύνων σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και στους μεγαλύτερους οργανισμούς

Πολιτική αποκρατικοποιήσεων, αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και αναδιαρθρώσεων
•   Ενίσχυση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας για την περίοδο 2012-2015.
•   Ολοκλήρωση της καταγραφής και της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου συμμετοχών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η συνολική είσπραξη εσόδων τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015 εκ των οποίων τα 15 δισ. έως το 2012.

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

•   Το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό, ενώ προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μέσα από νέα κανάλια χρηματοδότησης και η στήριξη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.
•   Το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να παράσχει 30 δισ. επιπλέον εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες μέσω τραπεζικών ομολόγων, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
•   Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ζητήσει από τις τράπεζες να ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μεσοπρόθεσμα σχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης τους από άλλες πηγές πέραν του Ευρωσυστήματος.
•   Στα σχέδια των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται και δράσεις για την μείωση του λειτουργικού και του μισθολογικού κόστους.
•   Η αναδιάρθρωση τραπεζών – ΑΤΕ και διαχωρισμός ΤΠΔ – προχωράει και υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ενέργειες τους επόμενους μήνες.

Διαρθρωτικές αλλαγές

•   Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, παρακολούθηση εφαρμογής του νέου εργασιακού νόμου, θέσπιση διορθωτικών διατάξεων εφόσον κριθεί αναγκαίο (Ιούλιος 2011).
•   Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, με την ψήφιση του νομοσχεδίου που βρίσκεται στην Βουλή και παρακολούθηση στη συνέχεια της εφαρμογής του νόμου.
•   Προσαρμογή στις προβλέψεις της Οδηγίας των Υπηρεσιών (μοναδικό σημείο επαφής, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε τομείς προτεραιότητας κ.λπ.).
•   Παρεμβάσεις για την ενίσχυση κλάδων σημαντικών για την ανάπτυξη, ξεκινώντας από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο.
•   Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με βάση τις κατευθύνσεις του σχεδίου που έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•   Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Προμηθειών.
•   Ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για την προώθηση του ανταγωνισμού στις αγορές, την άρση των μονοπωλιακών πρακτικών και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
•   Εφαρμογή και προώθηση των κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (και περιβαλλοντικές άδειες).
•   Επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων και επενδύσεων και απορρόφηση ΕΣΠΑ.
•   Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τα one-stop shops και τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.
•   Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των εξαγωγών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (5)

matt

 Εκτος των αλλων αυτο που θα ενισχυε και την Ελληνικου τυπου αναπτυξη και παραγωγικοτητα θα ηταν και η οικοδομη.Για να γινει αυτο προτεινω συνεχεια απο δω και απο κει,την ενταξη αμεσα σε σχεδιο πολεως περιοχων ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ, και την αλλαγη απο 4 σε 1 στρεμμα ,με πολυ χαμηλο συντελεστη 0.1 % στα εκτος σχεδιου πολεως,με αναλογη εισφορα σε γη και χρημα (πχ.5000-10000 ευρω ανα στρεμμα) ΕΔΩ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ . Και μην φοβαστε δεν θα γεμισουμε τσιμεντο,0,1 % δεν ειναι τιποτα και επιπλεον θα υπαρξη καποια οικοδομικη δραστηριοτιτα και μια αποκεντρωση

georgios

 Ηαπορια μου ειναι πως περνωντας λιγωτερα χρηματα να μπωρης να πληρωνης περισωτερους φορους αυτα ειναι για ανωτερα μαθηματικα για νομπελιστες

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΕΣ...ΔΩΣΤΕ ΤΑ 30 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΛΑΟ, ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΑΣ ΠΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΕΣ... Ο ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΧΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...

stathys

 tha fygoune nyxta kai aytoi kai oi epomenoi.

TAKHS

Πάπαλα το ALTER, πάπαλα και το Lipstick... 'Νεκρό'' το κανάλι του Μπουρναζίου. Χωρίς ζωντανές μεταδόσεις, από τις πέντε το πρωί, μετά την απεργία που κήρυξαν η ΕΤΙΤΑ και η ΕΣΗΕΑ. Από τις πέντε το πρωί οι εργαζόμενοι στο Alter και για 24 ώρες, απεργούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να μεταδοθούν ζωντανά ούτε ψυχαγωγικές αλλά ούτε και ενημερωτικές εκπομπές. Ήδη η εκπομπή του Αυτιά σήμερα ήταν σε επανάληψη. Οι εργαζόμενοι του σταθμού διαμαρτύρονται με αυτό τον τρόπο για την καθυστέρηση των πληρωμών για τον μήνα Ιανουάριο 2011. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στο κανάλι του Μπουρναζίου διαμαρτυρόμενοι που παραμένουν ακόμα απλήρωτοι (σημ: έχουν πληρωθεί τον Οκτώβριο) αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από σήμερα το απόγευμα στις 5 έως τις 9 το βράδυ και την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί και από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Σε περίπτωση μη καταβολής των μισθών μέχρι την Πέμπτη, αποφασίστηκε να συνεδριάσουν εκ νέου και να λάβουν καινούργιες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει το κανάλι θα μείνει χωρίς δελτία ειδήσεων μέχρι και την Πέμπτη αλλά και χωρίς πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Tην ίδια ώρα ο εκδότης Σαράντης Παπαχριστόπουλος του γνωστού Lipstick, μετά από πολυετή πορεία στο χώρο των εκδόσεων, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναγκάζεται να δώσει τέλος στους περισσότερους τίτλους του εκδοτικού ομίλου του!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης