Τα πέντε ατού της αεριοκίνησης έναντι των συμβατικών καυσίμων

pente_atou_car

Σε ποια σημεία υπερέχει το φυσικό αέριο έναντι της βενζίνης, του πετρελαίου και του υγραερίου κίνησης. Πού διαφέρει το CNG με το LPG. Καθαρό και φθηνό καύσιμο

Αν κι έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που μπήκε και στην Ελλάδα η αεριοκίνηση, με τα πρώτα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής, εντούτοις για τον περισσότερο κόσμο τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου κίνησης έναντι των υγρών καυσίμων κίνησης  παραμένουν άγνωστα.
Σημαντικός αριθμός δε, καταναλωτών συγχέουν το φυσικό αέριο (CNG) με το υγραέριο (LPG). Είναι επίσης πολλοί  κι εκείνοι, που αγνοούν ότι το φυσικό αέριο υπερέχει έναντι των υπολοίπων καυσίμων σε θέματα ασφάλειας όπως και προστασίας του περιβάλλοντος.
Tα ατού του φυσικού αερίου έναντι της βενζίνης, του πετρελαίου και του υγραερίου κίνησης θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε πέντε βασικά σημεία, επιπλέον βέβαια από το γεγονός ότι είναι οικονομικότερο σε σχέση με τα άλλα καύσιμα κίνησης.
Τα πέντε ατού του φυσικού αερίου αναλυτικά:

1. Το φυσικό αέριο είναι φυσικό προϊόν

Το φυσικό αέριο, όπως φανερώνει και η ονομασία του, είναι ένα φυσικό προϊόν, αποτελούμενο από υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βασίζεται στο μεθάνιο, περιέχει όμως και μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου, βουτανίου, διοξειδίου του άνθρακα, υδρογόνου και αζώτου.
Στην Ελλάδα οι οδηγοί συχνά συγχέουν το φυσικό αέριο με το LPG (το υγραέριο). Είναι όμως δύο διαφορετικά αέρια καύσιμα, που παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους.
Το υγραέριο δεν αποτελείται από μεθάνιο. Eίναι ένα μείγμα κυρίως από προπάνιο και βουτάνιο και παράγεται από τη διύλιση του αργού πετρελαίου.  
Αντίθετα, το φυσικό αέριο εξορύσσεται από υπόγεια κοιτάσματα στα οποία βρίσκεται υπό πίεση. Στα γεωλογικά αυτά στρώματα σχηματίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως το αργό πετρέλαιο.
Σε αντίθεση όμως με το αργό πετρέλαιο, το οποίο υπόκειται σε πρωτογενή επεξεργασία καθαρισμού ακολουθούμενη από πολύπλοκες βιομηχανικές διαδικασίες διύλισης, το φυσικό αέριο ύστερα από κάποιο πρωτογενή καθαρισμό μεταφέρεται κατευθείαν στις αγορές, στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο του αέρα, άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή προσδίδεται  με τεχνητό τρόπο, ώστε να γίνεται αντιληπτό στην πολύ σπάνια περίπτωση διαρροής.
Το φυσικό αέριο, λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του, είναι ένα ιδανικό καύσιμο για κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ο αριθμός οκτανίων του ανέρχεται περίπου στα 130 (δεδομένο που αποκλείει τις αυτοαναφλέξεις), κάτι, που εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στην κίνηση οχημάτων.
Επιπλέον, ένα όχημα φυσικού αερίου είναι λιγότερο θορυβώδες από τα οχήματα που κινούνται με βενζίνη, πετρέλαιο και υγραέριο.


2. Το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο οικονομικό

Η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου κίνησης προκαλεί συχνά σύγχυση στους οδηγούς. Με μια πρώτη ματιά στις τιμές πώλησης στα πρατήρια, ο οδηγός λανθασμένα το θεωρεί απλώς λίγο πιο φτηνό από το πετρέλαιο και τη βενζίνη και ακριβότερο από το υγραέριο.
Η παραπλανητική αυτή εντύπωση οφείλεται στο ότι το φυσικό αέριο στα πρατήρια υγρών καυσίμων πωλείται σε κιλά και όχι σε λίτρα, όπως όλα τα άλλα καύσιμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζει κανείς ότι ένα κιλό φυσικού αερίου αποδίδει πολύ περισσότερη ενέργεια σε σχέση με ένα λίτρο οποιουδήποτε υγρού καυσίμου. Ένα κιλό φυσικό αέριο κίνησης είναι ενεργειακά ισοδύναμο με 1,5 λίτρα βενζίνη, 1,3 λίτρα πετρέλαιο και 2 λίτρα υγραέριο.
Το φυσικό αέριο είναι αρκετά πιο οικονομικό: Σε συγκριτική δοκιμή με τον ίδιο τύπο αυτοκινήτου, για μια απόσταση 100km, από επαγγελματίες οδηγούς, καταναλώθηκε φυσικό αέριο αξίας 5,16 ευρώ, ενώ με υγραέριο χρειάστηκαν 9,16 ευρώ καυσίμου. Δηλαδή με 10 ευρώ φυσικού αερίου οι οδηγοί διάνυσαν 194 χιλιόμετρα, ενώ με 10 ευρώ υγραερίου 109 χιλιόμετρα.
Σε συνθήκες καθημερινότητας από μη επαγγελματίες οδηγούς, η οικονομία που εξασφαλίζεται από το φυσικό αέριο (CNG) σε σxέση με το υγραέριο (LPG) είναι περίπου 40%, 60% σε σχέση με τη βενζίνη και 25 - 30%  σε σχέση με το πετρέλαιο.


3. Το φυσικό αέριο είναι φιλικό στο περιβάλλον

Η χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές συμβάλλει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα οχήματα φυσικού αερίου είναι πολύ φιλικά προς το περιβάλλον αναφορικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων, δηλαδή τις εκπομπές που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία, όπως τα μικροσωματίδια (PM), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), τα οξείδια του θείου (SΟx), τα οξείδια του αζώτου (NOx) και των καρκινογόνων υδρογονανθράκων (HC) κυκλικών και ακόρεστων, που δημιουργούνται από την ατελή καύση των συμβατικών καυσίμων.
Τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο έχουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές μικροσωματιδίων, μηδενικά οξείδια του θείου (SΟx), ελάχιστους κυκλικούς υδρογονάνθρακες, πολύ λιγότερα αζωτοξείδια (ΝΟx) και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Για τα μικροσωματίδια και τα οξείδια του θείου  υπεύθυνοι είναι κυρίως οι πετρελαιοκινητήρες.
Οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς της βενζίνης και 35% λιγότερο από αυτούς του πετρελαίου.
Σε σύγκριση με αυτούς της βενζίνης, οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο επιτυγχάνουν 95% μείωση στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, 80% μείωση στις εκπομπές υδρογονανθράκων και 30% μείωση στα οξείδια του αζώτου. Επίσης σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη, εκλύονται λιγότεροι κατά 25% ρύποι CO₂,  λιγότερα κατά 35% μικροσωματίδια, λιγότεροι κατά 75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και μειωμένα κατά 53% οξείδια του αζώτου (ΝΟx).
Επιπλέον, το φυσικό αέριο δεν περιέχει θείο, σωματίδια, ίχνη μετάλλων και τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου, που είναι ιδιαίτερα καρκινογόνα.

4. Το φυσικό αέριο δεν μπορεί να νοθευτεί

Ενώ για τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα η νοθεία θεωρείται εύκολη υπόθεση,   το φυσικό αέριο δεν είναι δυνατόν να νοθευτεί. Και αυτό, διότι το φυσικό αέριο  διανέμεται μέσω του δικτύου αγωγών. Στη συνέχεια παραλαμβάνεται από το δίκτυο και συμπιέζεται σε κλειστό κύκλωμα, χωρίς καμιά δυνατότητα παρέμβασης, μέχρι και την τροφοδοσία του οχήματος.

5. Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές

Σε περίπτωση διαρροής ή τυχαίας απελευθέρωσής του, το φυσικό αέριο δεν αποτελεί απειλή για μόλυνση του νερού ή του εδάφους, αφού δεν είναι τοξικό.
Το CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο) διαχέεται αμέσως στην ατμόσφαιρα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ανάφλεξης σε σύγκριση με τη βενζίνη και το ντίζελ. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα (0,65%), έτσι «διασκορπίζεται» προς τα πάνω χωρίς να συγκεντρώνεται ως υγρό ή ατμός σε θύλακες στο έδαφος ή στο δάπεδο κλειστών χώρων και δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια.
Αναφλέγεται μόνο σε συγκέντρωση 5-15% με τον αέρα και δεν εκρήγνυται.
Η τεχνολογία του CNG είναι πλέον ώριμη και απολύτως ασφαλής.

Το φυσικό αέριο κίνησης στην Ελλάδα
Οι οδηγοί μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου κίνησης και στη χώρα μας, μέσω του Fisikon, που προωθεί και αναπτύσσει η ΔΕΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Kona-Trip-1000

Παρά την υψηλότερη φορολόγηση του αυτοκίνητου στη χώρα μας, ο Έλληνας συνεχίζει να αγοράζει φθηνότερα καινούργιο αυτοκίνητο από τους Ευρωπαίους. Εμείς, κάναμε την έρευνά μας στην πλέον hot κατηγορία των μικρών SUV και σας παρουσιάζουμε τις διαφορές τιμής σε 5 περιπτώσεις.

karshan

 Η τούρκικη κατασκευάστρια εταιρία λεωφορείων Karsan όχι μόνο έχει στις τάξεις της ένα μικρό σε διαστάσεις ηλεκτρικό μοντέλο, ονόματι Jest Electric, αλλά τόσο το μοτέρ όσο και οι μπαταρίες του προέρχονται από την BMW!

Peugeot

Φέτος τον Νοέμβριο, η Peugeot για δεύτερη συνεχή χρονιά εφαρμόζει το  θεσμό Black Friday στην αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα με μοναδικές προσφορές.

germancars

ο θέμα κυκλοφορίας των οχημάτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα έχει προκαλέσει την έκπληξη πολλών αναγνωστών του NewsAuto.gr οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν πως οι Ελληνικές Αρχές θα μπορούν να διαπιστώσουν αν το όχημα βρίσκεται και κινείται για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών στην χώρα μας.

Range-Rover-1

Μια πολύ σημαντική παγκόσμια δημοσιογραφική παρουσίαση ενός νέου μοντέλου θα γίνει στην Ελλάδα, αφού η χώρα μας επιλέχθηκε από τη Land Rover ως ο τόπος διεξαγωγής της παγκόσμιας Media παρουσίασης του νέου Range Rover Evoque!